Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
bezpečnost

Skupiny řidičských oprávnění

cestovani na Harley

Skupina AM

Věková hranice: 15 let

Jizda motocyklu Vespa

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h:

 1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
 2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
 3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

Skupina A1

Věková hranice: 16 let

 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

Skupina A2

Věková hranice: 18 let

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

Harley_Davidson_PrahaSkupina A

Věková hranice: 24 let nebo po 2 letech držení oprávnění skupiny A2

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, tedy bez omezení výkonu nebo objemu
 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
 3. čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

 

Důležité

 • Existuje tzv. rovnocennost oprávnění a s vyšší skupinou tak můžete vždy řídit všechny nižší (podskupiny).
 • U sk. A2 nesmí být výkon snížen z více jak dvojnásobku původní hodnoty. Motocykly upravené z vyššího výkonu tedy není držitel A2 oprávněn řídit a vystavuje se zákazu řízení.
 • A (18) je bývalá skupina do 25 kW, jež mohla mít snížen výkon na libovolném stroji. Skupina A2 ji nahradila z důvodu sjednocení evropských standardů a držitelům A (18) tak byla zvýšena možnost řízení motocyklu do 35 kW, u kterých však platí výše popsaná omezení.
 • Harmonizační kód 79 = národní skupina. Můžete jej najít u sk. A1 ve sloupci 12, Tedy A1 DD.MM.RR 79(<=50cm3). Znázorňuje bývalou skupinu M do 50 cm3, kterou dnes již nelze vyznačit do ŘP, jelikož neodpovídá žádné skupině (AM je do 45 km/h), a tak se píše k nejbližší vyšší skupině s omezením harmonizačním kódem. Opravňuje tak řídit stále motocykl pouze do 50 cm3. To znamená, že neopravňuje k řízení A1!!!
 • Harmonizační kód 150. Označení sk. M před 19.1.2013. Do roku 2023 se tak můžeme setkávat s platnými řidičskými průkazy a dvojím značením.
 • Skupina B opravňuje k řízení:
  • AM po celé EU – držiteli se zapíše sk. AM
  • A1 s automatickou převodovkou pouze na území ČR – držitel, tedy nezískává zápis oprávnění na A1, ale v řidičském průkazu disponuje pouze sk. B a s ní je oprávněn řídit A1 za výše popsaných podmínek.
 • Pouze skupinu AM je možno získat na motocyklu s automatickou nebo manuální převodovkou a řidičské oprávnění není omezeno. U ostatních skupin po absolvování výcviku na motocyklu s automatickou převodovkou dostává řidič omezení řízení motocyklů dané skupiny pouze na motocykly s automatickou převodovkou zapsáním harmonizačního kódu 10.02.

Základní výcvik

kurzy motoZákonem stanovený počet hodin výcviku je 13. Teorie činní 26 h a údržba vozidla a zdravověda 5 h. Tato hodinová dotace je však příliš malá na naučení na motocyklu. Může se zdát, že je to špatně, opak je však pravdou. Není zapotřebí stanovit vysoký počet výcvikových hodin zákoně. Je zapotřebí zájemcům vysvětlit, že chtějí umět řídit a každému to jde jinak. Každý by tak měl učením strávit tolik času, kolik je potřeba, aby bezpečně ovládal motocykl. Ovládání motocyklu je mnohem složitější než vozidla, jelikož je zapotřebí zároveň řešit rovnováhu a zkoordinovat různé pohyby k ovládání ovládacích prvků. To je použití zápěstí, prstů, kotníků pohled a střed těla. Až se nám toto vše podaří můžeme teprve začít přidávat k vyhodnocování silniční provoz. Vzhledem k stanovení závěrečné zkoušky, kdy sedí žadatel na motocyklu samostatně a je navigován přes intecom vzdáleně, je zapotřebí upravit výcvik a na etapizovat ho.

Etapa č. 1

Trenažér

motoZačneme na trenažéru, kde zjistíme, jak jste na tom se základy. Pokud nebude počet hodin k základním úkonům stačit, budeme pokračovat v tréninku na trenažéru. Ušetříme Vám tím peníze, jelikož je zbytečné se trápit na motocyklu za dražší hodinovou dotaci.

Cvičiště

Pokud žák společně s učitelem praktického výcviku po výuce na trenažeru vyhodnotí, že žák zvládnul dostatečně ovládání motocyklu, je možné postoupit na cvičiště, kde se již začne s tréninkem na skutečném motocyklu. Žák musí dostatečně zvládnout praktické ovládání motocyklu tak, aby mohl postoupit do etapy č. 2. V případě, že mu 4 hodiny praktického výcviku (trenažer + cvičiště) nedostačují, před postoupením do další etapy si objednává individuálně další hodiny praktického výcviku etapy č. 1 (cena je tedy ušita každému žákovi detailně “na míru” dle jeho schopností…)

Výuka na jednom motocyklu s druhým ovládáním s učitelem za zády

Etapa číslo 2 v první a druhé fázi připravuje žáka stále s učitelem za zády na společném motocyklu na zvládnutí samostatné jízdy na motocyklu. Žák musí zvládnout dostatečně každou část etapy č. 2 tak, aby mohl postoupit do etapy číslo 3. Vše konzultuje a diskutuje se svým učitelem praktického výcviku. V případě, že mu objednané hodiny nestačí, objednává si další hodiny z etapy č. 2 po dohodě se svým učitelem.

Etapa č. 2

Samostatné úkony na cvičišti

Siklad motosrazŽák začíná jezdit SAMOSTATNĚ na motocyklu a trénovat povinné úkony na cvičišti pro zkoušku ze zvláštních jízdních úkonů. Etapa č. 3 musí bezpodmínečně navazovat až na zdárně zvládnuté etapy číslo 1 a 2, kdy musí být instruktor i žák přesvědčen, že je schopen již sám ovládat motocykl.

Samostatná jízda na motocyklu

Samostatně pustit žáka na motocykl můžeme nejprve po zvládnutí teoretické přípravy (ověřeno závěrečným testem). Následně se již vyrazí do silničního provozu s doprovodným vozidlem. V této fázi učitel sleduje a instruuje na druhém motocyklu za pomocí radiového zařízení. Nejprve v mírném provozu, potom ve městě. Cílem je dosažení plné samostatnosti.

Simulace závěrečné zkoušky

Abyste si byli jistí, že závěrečnou zkoušku úspěšně absolvujete a nepůjdete si ji jen draze vyzkoušet, provedeme zkoušku na nečisto. V této fázi si prověříte všechny zvláštní úkony i jízdu v provozu s doprovodem.

Zkouška

Siklad motosrazNejprve žadatel musí úspěšně absolvovat teoretickou zkoušku z pravidel silničního provozu. Následně pak musí provést kontrolu technického stavu motocyklu a úpravu ochranné výstroje. Zkouška z praktické jízdy se skládá ze 2 částí. První část se bude konat na tzv. “zkušební ploše”. Druhá část zkoušky bude probíhat v silničním provozu tak, že žadatel pojede na motorce sám a zkušební komisař za ním pojede na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu s učitelem autoškoly.

Praktická část

Příprava a technická kontrola motocyklu

 • kontrola technického stavu – prověřit stav pneumatik, brzd, řízení, vnějšího osvětlení vozidla, směrových světel, spínače výstražných světel, je-li k dispozici, výstražného zvukového zařízení, převodu hnací síly, například sekundárního řetězu, hnacího řemenu nebo hřídele, hladiny oleje v motoru a hladiny brzdové kapaliny
 • úprava ochranné výstroje – upravit si ochrannou výstroj, včetně rukavic, bot a oblečení, řádně upevnit na hlavě ochrannou přilbu

Zvláštní jízdní úkony

 • Vedení motocyklu bez spuštěného motoru – sejmout motocykl ze středového stojanu, vést jej bez použití motoru vpřed a vzad se zatočením doleva a doprava, se zaparkováním do omezeného prostoru a postavit motocykl na středový stojan; v případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan.
 • Provedení jízdy při nízké rychlosti – následování komisaře rychlostí chůze cca 4 km/h v přímém směru rychlostí chůze.
 • Bezpečné otočení o 180o projetím zatáčky tvaru „U“ rychlostí chůze cca 4 km/h
 • Slalom rychlostí chůze (cca 4 km/h)
 • Jízda po dráze ve tvaru „8“při rychlosti chůze cca 4 km/h
 • Opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu
 • Provedení jízdy ve vyšších rychlostech, slalom v rychlosti 40 km/h
 • Vyhýbání se překážce při počáteční rychlosti nejméně 50 km/h (u skupiny AM při rychlosti 45 km/h)
 • Brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně̌ 50 km/h (u skupiny AM z rychlosti 45 km/h)
 • Nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně̌ 50 km/h (u skupiny AM z rychlosti 45 km/h)

Chování v provozu

Chování v provozu se nově bude zjišťovat tak, že účastník pojede na motocyklu sám s komisařem v doprovodném vozidle.

 • rozjezd: po zaparkování, po zastavení v provozu; při opouštění příjezdové cesty;
 • jízda na přímých komunikacích; míjení protijedoucích vozidel, včetně úseků s omezeným prostorem;
 • jízdu v zatáčkách;
 • křižovatky: příjezd do křižovatky a průjezd křižovatkami a dálničními uzly;
 • změna směru: odbočování doleva a doprava; přejíždění mezi jízdními pruhy;
 • příjezd na dálnici/výjezd z dálnice nebo podobné komunikace (je-li k dispozici): příjezd ze zrychlovacího pruhu; výjezd přes zpomalovací pruh;
 • předjíždění/míjení: předjíždění jiných vozidel (je-li to možné); jízdu kolem překážek, např. zaparkovaných aut; (popřípadě) předjíždění jinými vozidly;
 • v zvláštní silniční prvky (jsou-li k dispozici): kruhové objezdy; železniční úrovňové přejezdy; tramvajové a autobusové zastávky; přechody pro chodce; jízdu do kopce a z kopce při velkém podélném sklonu;
 • provedení nezbytných bezpečnostních opatření při opouštění vozidla.

Bohumil Pácl
___________________________________

AUTOKLUB České republiky

Opletalova 29, Praha 1, 110 00

Česká republika

Podobné příspěvky

Vláda rozhodla, že od čtvrtečních 6.00 budou uzavřeny maloobchodní prodejny a služby

Redakce

Chystáte se oslavit Silvestr mimo domov?

Redakce

TY JSI TEN, KDO MŮŽE ZMĚNIT TENTO SVĚT

Redakce