Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Gastronomie

Česká chuťovka ocenila nejlepší české potravináře

Již 13. ročník soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2021 a Dětská chuťovka 2021 se konal pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a ministra zemědělství Miroslava Tomana. Uspělo celkem 53 českých firem, jejichž představitelé převzali na slavnostním vyhlášení výsledků v úterý 2. listopadu v Senátu ocenění za nejchutnější potraviny vyrobené v České republice.

Značkou ČESKÁ CHUŤOVKA 2021 se tak může nově pyšnit 184 výrobků a značkou DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2021 pak dalších 16. Titul Rytíř české chuti se uděluje od roku 2013, letos jím byl poctěn Jiří Souček, obchodní ředitel Uzenin Beta. Díky jeho zápalu pro zavádění nových technologií a inovačních trendů dosahují masné výrobky Uzenin Beta trvale nejvyšší kvality. Svědčí o tom desítky ocenění Česká a Dětská chuťovka při stále rostoucí přízni zákazníků.

ing. Sléha

Česká chuťovka se letos udělovala v 9 kategoriích: pekařské výrobky, cukrářské výrobky, mléčné výrobky, masné výrobky, ovocné a zeleninové výrobky, nealkoholické nápoje, piva, vína, lihoviny, ostatní potravinářské výrobky. Tradičně bylo nejvíce přihlášených v kategorii masné výrobky. V kategorii pekařské výrobky uspělo 10 výrobců s 22 výrobky, v cukrářské kategorii 5výrobců s 8 výrobky. Masné výrobky předvedlo 26 firem s 95 produkty, ovocné a zeleninové výrobky uspěly 4 produkty od 2 producentů, nealkoholických nápojů bylo oceněno 5 od 2 výrobců. Ocenění si odneslo i 12 piv z 5 pivovarů a 7 vín od 3 producentů, v kategorii ostatní potravinářské výrobky se pyšní oceněním 13 výrobků od 8 firem.

Maso Uzeniny Polička

Součástí soutěže je DĚTSKÁ CHUŤOVKA jejímiž hodnotiteli jsou děti ve věku 8-16 let.Nejvíce dětem chutnalo 8 pekařských výrobků od 5 firem, 2 cukrářské výrobky od 1 producenta a 4 masné lahůdky od 4 firem. V kategorii ovocné a zeleninové výrobky pak uspěl 1 výrobek stejně jako v ostatních potravinářských výrobcích. Od r. 2012 vyznamenává novinářská porota vlastní Cenou novinářů přímo na slavnostním předávání ocenění tři výrobky, které na základě ochutnávky vybírá ze všech potravin oceněných v příslušném roce Českou nebo Dětskou chuťovkou. Letos přítomní novináři udělili Cenu novinářů 3 výrobkům: Chléb Kuba vícezrnný od BEAS, a. s., Luncheon Meat Globus polokonzerva z Globusu a Rebel Hořká 11 z Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod a. s.

Beas a. s.

Česká chuťovka si jako nezávislá iniciativa potravinářských odborníků vybudovala za 13 let své existence pevné postavení mezi uznávanými značkami kvality potravin vyrobených v České republice a mnozí výrobci se proto do soutěže opakovaně a rádi vrací, protože právě na vynikající chuti svých výrobků si stejně jako jejich zákazníci zakládají. Získaná ocenění Česká chuťovka a Dětská chuťovka tak pro ně znamenají i nezanedbatelný marketingový přínos. Jak opět potvrdily i výsledky letošní soutěže, rozmanitost, ale zejména kvalita a vynikající chuťové parametry potravin ucházejících se o obě značky, se rok od roku zvyšují a spotřebitelé si tak mají opravdu z čeho vybírat. Opět se také ukázalo, že má-li potravina skutečně chutnat, musí být vyrobena z kvalitních vstupních surovin a také šetrnými postupy při respektování specifických preferencí českého spotřebitele. Takto vyrobené potraviny pak často svou kvalitou i chutí předčí i ty nejlepší zahraniční.

Annovíno

Od počátku soutěže získalo značku ČESKÁ CHUŤOVKA již celkem 279 českých firem pro 1380 svých výrobků a DĚTSKOU CHUŤOVKU již 109 českých výrobců pro celkem 241 potravin.Kdo si chce opravdu pochutnat a navíc si případně srovnat své   vlastní chuťové   preference   s verdiktem   odborné či dětské poroty, nalezne   seznam těch   letošních, ale i   v předchozích   letech oceněných   potravin, pyšnících   se   značkou   ČESKÁ CHUŤOVKA    nebo DĚTSKÁ CHUŤOVKA, jakož i další aktuální informace, na  www.ceskachutovka.cz nebo www.facebook.com/ceskachutovka. K dispozici zájemcům je rovněž přehledná interaktivní Databáze vítězů České chuťovky a Dětské chuťovky www.mark-as.cz/chutovka  Seznam oceněných výrobků je v příloze.

Jaromír a Věra Hamplovi                       Foto: Archiv České chuťovky, Hampl

Podobné příspěvky

SEXY DORTY Josefa Maršálka pokřtila ve svém divadle zpěvačka LUCIE BÍLÁ a s ní herečka Simona Stašová

Jaroslav Hauer

Výběr nejlepších receptů z Prima FRESH

Afri

Digitální trh jako příležitost pro segment horeca  

Afri