Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Gastronomie Zprávy z Prahy

Rané brambory jsou již na pultech obchodů

brambory

Začátkem června začala sklizeň domácích raných brambor. Lidé si tak mohou po několik měsíců kupovat rané brambory z české produkce, které vynikají svojí chutí. Z pohledu bramborářů patřila uplynulá sezóna k těm úspěšnějším.

Dosavadní trend však ukazuje, že spotřeba brambor ve slupce klesá, nahrazují ji výrobky a různé polotovary. Českým bramborám výrazně pomůže program jakosti Q CZ a nemalé investice.

Historie

Brambory dovezly do Evropy v první polovině 16. století po dobytí incké říše Španělé. K nám se brambory dostaly na začátku 17. století. V roce 1632 se objevují jako pochoutka na stole jihočeského velmože Viléma Slavaty. Ve větším měřítku se rozšířilo pěstování brambor teprve v hladových letech 1771 až 1772 za Marie Terezie, která jich nechala do Čech přivézt značné množství z Pruska. Na počátku 19. století byly vypěstovány první české odrůdy. V polovině 19. století již u nás brambory patřily mezi základní potraviny.  V lihovarech nahradily žito. Největší rozsah pěstování brambor byl u nás zaznamenán před druhou světovou válkou (maximální plocha 500 tisíc ha). V poválečném období se plochy snižovaly (na začátku 60. let plocha necelých 400 tisíc ha, začátkem 90. let 110 tisíc ha).

tisková konference
tisková konference

Současný stav

 V roce 2019 byly v ČR pěstovány brambory v zemědělském sektoru na 22 894 ha, z toho konzumní brambory na ploše 14 tis. ha. K tomu je třeba připočítat plochu domácností (výměra do 1 ha), která činila 5 974 ha. Propad ve výnosech a produkci z roku 2018 jako následek dlouhotrvajícího sucha se loni neopakoval. Bylo dosaženo průměrné sklizně (756 tis. tun, výnos 26,12 t/ha). Vyšší ceny konzumních brambor v maloobchodě však ovlivnily jejich spotřebu. Pro drobné pěstitele a zahrádkáře jsou konzumní brambory velice oblíbenou plodinou s roční produkcí kolem 150 tis. tun, tedy 1/3 celkové domácí produkce konzumních brambor. Nicméně opět se projevila nesoběstačnost ČR ve výrobě konzumních brambor. „Jsme závislí na dovozech, což je pro tvorbu cen zejména v jarních měsících rozhodující a pravidelně se to v posledních letech projevuje zvyšováním cen,“ uvedl Vlastimil Rasocha, místopředseda Českého bramborářského svazu. Zároveň se obává souboje národních rozpočtů. Současné problémy v souvislosti se situací ohledně koronaviru mají zásadní vliv na odbyt brambor v rámci tzv. velké bramborářské pětky (Nizozemsko, Belgie, Francie, Německo a Velká Británie) určených pro zpracování na výrobky. V Evropě se vyrábí obrovské množství hranolků, brambory na výrobu hranolků jsou jiné než konzumní. Nezpracovaná surovina může být nabízena na export, protože v rámci západní Evropy je vzhledem k jejím senzorickým vlastnostem neprodejná. Zvýhodnění producenti by mohli představovat velký problém pro české pěstitele.

brambory odrůda Colomba
odrůda Colomba

 

Zahájení programu jakosti Q CZ                                                                                                             

Předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček považuje pro další období za důležité dokončení příprav a zahájení programu režimu jakosti Q CZ pro konzumní brambory od roku 2021. Certifikované produkty budou zároveň poskytovat spotřebitelům záruky vysoké kvality a potravinové bezpečnosti, garantovat postupy pěstování, manipulaci, skladování, balení a zpracování brambor s ohledem na životní prostředí a ochranu zdraví spotřebitelů. „Na rozdíl od Evropské unie, která nyní navrhuje celkové krácení prostředků do zemědělství včetně brambor, je dobře, že Ministerstvo zemědělství dlouhodobě bramborám věnuje pozornost. Myslíme si, že do sektoru je třeba cíleně i s ohledem na nízkou soběstačnost v této komoditě investovat. Je třeba přesvědčit zemědělce, že má smysl brambory pěstovat, proto pozitivně hodnotíme důraz na soběstačnost v příštím investičním kole Programu rozvoje venkova,“ řekl Jan Doležal, tajemník Agrární komory ČR. Podpora z Programu rozvoje venkova jde například na moderní sklady pro uchování brambor tak, aby je Česká republika nemusela vozit z Egypta či Maroka, ale třeba i na integrovanou produkci brambor. Ta směřuje ke kompenzaci pro pěstitele, pokud budou využívat méně přípravků na ochranu rostlin nebo prostředky určené jen pro bioprodukci. Bez významné investice se situace nezmění. „Neméně důležité je i vzdělávání koncového spotřebitele, aby kupoval brambory z české produkce a vyžadoval, aby řetězce dávaly přednost českým dodavatelům,“ řekl Doležal. „Brambory do naší krajiny patří a s některými regiony jsou neoddělitelně spjaty, proto je důležité jejich pěstování podporovat. I z tohoto důvodu jsou, spolu s další zeleninou, zařazeny mezi citlivé komodity. Peníze tak na ně půjdou i v rámci dalšího kola Programu rozvoje venkova, kdy mezi zemědělce a potravináře rozdělíme čtyři miliardy korun. Díky tomu se plochy pro pěstování konzumních brambor zvýší. Do roku 2030 by tyto plochy měly podle strategie Ministerstva zemědělství vzrůst na 27 tisíc hektarů z toho 21 tisíc hektarů by mělo patřit konzumním bramborám a na šesti tisících hektarů budou brambory na výrobu škrobu,“ řekl Jindřich Fialka, náměstek Sekce zemědělství a potravinářství Ministerstva zemědělství.                                                           

rané brambory
rané brambory s chřestem

Brambory ve  výživě

Brambory mají nízkou kalorickou hodnotu a dobré dietetické vlastnosti, ale i vysoký sytící index.  O jejich zdravotní prospěšnosti nemluvě. Pokud jste se tedy rozhodli pro zdravou stravu nebo dietu, neměla by vám uniknout informace, že brambory na rozdíl od rýže mají při porci 100 g o polovinu méně kalorií, přitom vás plnohodnotně zasytí. Jsou bohaté na minerály, vitamíny, bílkoviny a jsou téměř bez tuku. Brambory v přílohách jsou tak velkými konkurenty nejenom rýži, ale pečivu a těstovinám. Z hlediska zabezpečení potravinové bezpečnosti budou důležité i v budoucnu, zejména když si uvědomíme, že počet obyvatel na Zemi do roku 2050 pravděpodobně překročí hranici 9 miliard. U nás zkonzumujeme ročně průměrně 70 kg brambor na jednoho obyvatele. Pro lepší orientaci kupujících bylo zavedeno značení konzumních hlíz podle varných typů. Rozeznáváme tři základní typy – salátové, přílohové nebo na výrobu kaší či těst a lze se tak lépe rozhodnout pro nákup brambor podle účelu využití v kuchyni. České rané brambory se sklízejí brzo ráno, aby na pultech byly již večer. Mají tenkou slupku, stačí je pouze omýt. Brambory obsahují v syrovém stavu víc než 75% vody, 2,1g bílkovin, 0,2g tuku, 0,6g cukru, 16,6g škrobu, 1,3g vlákniny, dále sodík, vápník, hořčík, draslík, železo a mnoho dalších minerálních látek, vitamíny C, B6, thiamin, niacin, riboflavin.

Jaromír a Věra Hamplovi

 

 

 

Podobné příspěvky

České děti konzumují přemíru cukru a soli

Redaktor J.Hampl

Na Novoměstské radnici se rozezní před Vánoci operní a operetní árie

Šebík

Diplomats Polo Cup 2019

Redakce