Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Památky v Praze Stará Praha

Skrytý svět mytických bytostí Starého Města

Prozkoumejte běžně nepřístupná místa i pražská zákoutí s Open House Praha. Obdivujte honosné paláce na Malé Straně, působivou architekturu pražských vilových čtvrtí nebo prozkoumejte útroby jednoho z největších stadionů světa. Seznamte se s poutavými příběhy domů, jejich obyvatel i stavebníků. Organizace Open House Praha nabízí komentované procházky a prohlídky budov po celý rok!

Program ÚNOR 2024

pá 2. 2. 2024, 18.30 hod. ne 18. 2. 2024, 17.30 hod.

Fenomén pražských kaváren / PROCHÁZKA

Víte, od kdy se v Praze vaří káva a kde tento božský nápoj mohli Pražané poprvé ochutnat? Kde se scházeli na kávu obrozenci nebo ve kterém podniku se zrodil Devětsil? Pojďte si s námi připomenout ty nejslavnější pražské podniky, u jejichž kávou a vínem potřísněných stolků lovili umělci slovutných jmen svoji múzu. Vydáme se na výpravu do časů, kdy bylo Václavské náměstí od Příkopů až po Národní muzeum jednou velkou kavárnou. Zavzpomínáme na podniky dávno zaniklé i na ty, které si svoji popularitu zvládly udržet i v nepříznivých časech komunistické totality. Zaradujeme se i nad některými, které dokázaly povstat jako fénix z popela a na bývalou slávu navázat. Povíme si také, čím byla architektura pražských kaváren jedinečná. A nezapomeňte si vzít kávu do ruky s sebou!

so 3. 2. 2024, 16.00 hod. čt 15. 2. 2024, 18.30 hod.

Výprava do Stínadel I. / PROCHÁZKA

Kdo by neznal Stínadla, tajuplnou čtvrť, kterou tak nezapomenutelným způsobem popsal Jaroslav Foglar ve své románové trilogii. Zrodila se skutečně jen ve fantazii spisovatele?

Během komentované procházky ztemnělými uličkami Starého Města se možná konečně dozvíte odpovědi na některé otázky, které pálí už celé generace dobrodružných chlapců i děvčat. Jak to bylo s partou Rychlé Šípy? Kde leží Rozdělovací třída či Svatyně Uctívačů ginga? Najdeme v Praze opuštěný kostel s podzemní hřbitovní chodbou? Existují Vontové? A pokud ne, kdo tedy píše po zdech staroměstských domů tajemné vzkazy křídou? A co na to Jan Tleskač?

ne 4. 2. 2024, 15.00 hod. Praha šlechtická II: Thunové na Malé Straně / PROCHÁZKA

Procházka vám představí šlechtický rod Thunů, který zásadním způsobem ovlivňoval českou historii po několik staletí. Původem jihotyrolský rod spojil svůj osud s českými zeměmi v 17. století. Rodinné majetky se díky podpoře císaře dařilo stále rozšiřovat, a s tím rostlo i postavení rodiny v království a říši. Na vrchol moci v českých zemích se Thunové dostali v 19. století, kdy se několik zástupců rodu stalo dokonce vrcholnými představiteli zemské politiky.

Procházka začne u paláce na Hradčanech, který dnes slouží potřebám Ministerstva zahraničí. Svět diplomacie hned tak neopustíme, jelikož naše další kroky povedou k ambasádám dvou evropských mocností. Věděli jste, že Thunové měli v oblibě pouze několik málo křestních jmen a není proto snadné se mezi jednotlivými členy rodu zorientovat? Procházka bude završena doporučením návštěvy malebného Malostranského hřbitova. Průvodce vám prozradí, proč se nachází zrovna na Smíchově a kdo z rodiny Thunů je zde pohřben.

ne 4. 2. 2024, 17.00 hod. čt 22. 2. 2024, 18.30 hod.

Výprava do Stínadel II. / PROCHÁZKA

Kdo by neznal Stínadla, tajuplnou čtvrť, kterou tak nezapomenutelným způsobem popsal Jaroslav Foglar ve své románové trilogii. Zrodila se skutečně jen ve fantazii spisovatele?

Druhá procházka po stopách tajuplné románové čtvrti Stínadla vás tentokrát zavede do jejího srdce – někdejší chudinské čtvrti Na Františku. Dozvíte se, co spojuje Karla Hynka Máchu s Janem Tleskačem a Vonty z foglarovských knížek s chlapeckými tlupami, které tak barvitě popsal ve svých vzpomínkách novinář Géza Včelička. Projdete se uličkou Ve Stínadlech, dozvíte se více o kostelních zvonech, Večeru světel a pokladech údajně ukrytých u svatého Haštala. Neminete také zrušenou kostnici, bývalou pražskou rasovnu či tajemnou Řásnovku.

ne 11. 2. 2024, 13.00 hod. Architektura interaktivně II. – Baroko na Hradčanech a Malé Straně / WORKSHOP

Jaké z malostranských a hradčanských památek jsou postaveny v barokním stylu? Proč zrovna baroko je nejvíce zastoupeným architektonickým slohem nejstarší části Prahy? Najdeme na Malé Straně fasády domů, které nejsou dotčené pozdějšími úpravami? Naučte se v rámci interaktivní procházky rozeznávat charakteristické prvky barokního stavitelství, které se na našem území rozvíjelo v období od konce třicetileté války (1648) až do první poloviny 18. století. Slibujeme vám, že na konci procházky budete umět poznat nejen výrazné prvky charakterizující barokní styl, ale i třeba rozdíl mezi rukopisem Jana Blažeje Santiniho Aichla od jeho konkurentů.

Baroko je stylem, který především utváří architektonický ráz Malé Strany a Hradčan. Jeho ranou fázi můžeme zařadit do období od konce třicetileté války (tedy po roce 1648) do přelomu 17. a 18. století. Nejvíce barokních památek u nás však pochází až z následujícího vrcholného období první poloviny 18. století. Z malostranských a hradčanských chodníků lze ale obdivovat i překrásné fasády z doby pozdního baroka, v několika případech prakticky nedotčené pozdějšími úpravami.

Architektura interaktivně je název cyklu lektorovaných procházek, jejichž hlavním cílem je prezentace architektonických slohů a jejich tvarosloví s důrazem na zapojení samotných účastníků. Průvodce ukáže účastníkům zvláštnosti jednotlivých stylů a podle podle specifických prvků je naučí od sebe rozeznávat. Na konci cyklu by měli být účastníci schopni sami určit konkrétní sloh, včetně jeho časového zařazení. Procházka je určena všem aktivním zájemcům o architekturu, kteří nechtějí jen pasivně naslouchat výkladu průvodce a mají dobrou fyzickou kondici.

ne 11. 2. 2024, 14.00 hod.

Hledání Páté čtvrti – Josefov / PROCHÁZKA

Zasvěcená průvodkyně a skvělá vypravěčka příběhů Dagmar Winklerová vás tentokrát zavede do pražského Josefova. Za honosnými fasádami činžovních domů zde lze dodnes vycítit tajuplnou atmosféru prastarých uliček s jejich exotickými vůněmi a pohnutými lidskými osudy. Co zbylo do dnešních časů z dávného ghetta, kde stávaly zbourané barokní synagogy i renesanční palác Jakoba Baševiho? A co sochy, které mnohdy nepovšimnuty míjíme v ulicích Páté čtvrti? Snad se podaří nahlédnout za některé zavřené dveře a možná narazit i na stopu Golema. Nebo Golemky?

ne 18. 2. 2024, 10.00 hod. / novinka

Skrytý svět mytických bytostí Starého Města / PROCHÁZKA

Věděli jste, že ulice města sdílíme s mnoha tajemnými bytostmi – pohádkovými vílami, jednorožci i draky, kteří vypadají jakoby vystoupili ze světa Harryho Pottera? Vydejte se s námi do srdce Starého Města a pozvedněte svůj pohled o trochu výše než obvykle. Spatříte poutavé kamenné detaily na fasádách starobylých domů, které vás vtáhnou do středověkého duchovního univerza. Nahlédněte známé pražské ulice a domy novýma očima a odhalte významy skryté v symbolice domovních znamení a architektonických článků. Prozradíme vám například, kdo byli Zelení muži, který královský rod odvozoval svůj původ od víly Meluzíny nebo jaký význam mají ledňáčci vyobrazení na věžích Karlova mostu.

ne 11. 2. 2024, 15.30 hod. – v češtině ne 18. 2. 2024, 15.00 hod. – v angličtině

Americká love story / PROCHÁZKA

Praha byla ve své minulosti dějištěm napínavých a mnohdy až neuvěřitelných příběhů spojených se jmény Američanů, kteří měli k hlavnímu městu silné pouto. Komentovaná procházka jedné z nejstarších částí Prahy se bude věnovat jak místům, kde se protnul americký a český svět, tak milostným vztahům, které ovlivnily osudy významných osobností turbulentního 20. století.

Připomeneme si především ženy, jako byla spisovatelka Marcia Davenportová, politička Madeleine Albrightová, sběratelka umění Meda Mládková, manželka prvního československého prezidenta Charlotta Garrigue Masaryková nebo herečka a velvyslankyně Shirley Temple-Blacková. Přiblížíme i pověstný milionářský pár Sternových – Alfréda a jeho ženy Marthy, rozené Doddové, kteří strávili svá poslední léta v Praze poté, co byli obviněni ze sovětské špionáže a museli uprchnout z USA. Přijďte objevit poutavé americké love story, ve kterých Praha hraje hlavní roli.

American Love Stories

In the past, Prague has been the scene of dramatic and often unbelievable stories connected with the names of Americans who had strong ties to the capital city. This walking tour of one of the oldest parts of Prague will focus on the places where the American and Czech worlds collided as well as the romantic relationships that affected the fates of important figures of the turbulent 20th century.

In particular, we will remember women such as writer Marcia Davenport, politician Madeleine Albright, art collector Meda Mládková, wife of the first Czechoslovak president Charlotte Garrigue Masaryk, or actress and ambassador Shirley Temple Black. We will also talk about the legendary millionaire couple – Alfred Stern and his wife Martha (née Dodd), who spent their last years in Prague after being accused of Soviet espionage and having to flee the US. Come discover the fascinating love stories where Prague plays a starring role!

ne 18. 2. 2024, 13.30 hod.

V proudu času na Malé Straně / PROCHÁZKA

Vydejte se zpět v proudu času za poznáním zaniklých domů, příběhů a legend zachycujících skutečné události na Malé Straně. Komentovaná procházka představí architektonický vývoj jedné z nejstarších částí Prahy, která se pyšní celou řadou kostelů, historických paláců, památek a zahrad.

Připomeneme si také ty nejvýznamnější momenty z její historie – od založení přes husitské války a obnovu po velkém požáru v roce 1541 po následky pobělohorského vývoje i monumenty pozdější rekatolizace nebo osvícenských změn. Dozvíte se například, kde se narodil Jan Neruda, kde se nachází kostel sv. Máří Magdaleny nebo proč se konec Sněmovní ulice nazývá Pětikostelním náměstím, když tu byly kostely jen čtyři.

ne 18. 2. 2024, 15.30 hod.

Italové na Malé Straně / PROCHÁZKA

Víte, kdo byli Vlaši, jak ovlivnili podobu staré Prahy a kde se nacházela italská čtvrť? Výrazem Vlachy byla dříve označovaná oblast severní Itálie okolo jezera Como. Italům ze severu, kteří se u nás usazovali, tak v minulosti naši předci říkali Vlaši. Byli to zejména aristokraté, vzdělanci a také řada umělců a řemeslníků. Jména jako Caratti, Lurago, Santini, Gallas nebo Piccolomini najdete prakticky ve všech publikacích o Praze, jejich nositelé patřili totiž k nejvýraznějším stavitelům renesance i baroka. Naše procházka povede z Hradčan na Malou Stranu, do míst okolo Vlašské ulice, kde najdete nádherné paláce a další výrazné stavby, které tu po Italech zůstaly. Prozradíme vám také, jaké osudy se skrývaly za jednotlivými jmény a které z italských rodin se v Čechách usadily natrvalo.

ne 25. 2. 2024, 15.00 hod.

Vily slavných osobností v Bubenči I. / PROCHÁZKA

První z procházek pražskou vilovou kolonií Bubeneč povede po stopách konzervativnějších stavebníků obývajících domy v okolí bývalé usedlosti Zátorka. Představíme vám nejen významné osobnosti první republiky, ale i příběhy méně známých rodin, které zde žily před druhou světovou válkou. Podíváte se k vile bývalého československého komunistického politika Rudolfa Slánského, Benešově vile, nebo slavné vile Bianca od Jana Kotěry. Procházka připomene nejen osudy vybraných domů v období druhé světové války a jejich poválečnou historii, ale především ty, kteří zde pobývali. Dozvíte se například, komu vděčí Praha za existenci holešovického Výstaviště, Uměleckoprůmyslového muzea či leteckých závodů AVIA.

ne 25. 2. 2024, 17.30 hod.

Kampa známá i neznámá / PROCHÁZKA

Kampa je v našich myslích často spojena s chobotničkami plavajícími Čertovkou či s koncem vodníků v Čechách. Po staletí byla místem konání vyhlášených hrnčířských trhů a patří i mezi přední lákadla turistů. Především je ale zeleným ostrovem, který dnes nabízí prostor pro relaxaci a spočinutí v samotném jádru staré Prahy. Zrcadlí přitom pestrost života; nalezneme zde nejen domy měšťanské, ale i sídla ambasád, jediný vodní palác v Praze, vily umělců, mlýny, ale také domovy těch, kteří měli hluboko do kapsy a jejichž jména velká historie většinou povzneseně ignorovala.

Ignorovány byly naštěstí i plány, které ve 20. století zamýšlely Kampu zničit, a tak se nám zachovala ve své prosté kráse, kterou je ale třeba stále bránit. Procházka začne u Hergetovy cihelny, projedeme se celou Kampou až k Jechentalovým činžovním domům u mostu Legií a budeme se přitom zastavovat u významných míst a objektů a připomeneme osudy nejen domů, ale i jejich obyvatel.

Více informací o akcích a nákupu vstupenek najdete na:

 https://www.openhousepraha.cz/kalendar-akci/

Michaela Pánková

Podobné příspěvky

Okouzlený poutník Josef Pepson Snětivý láká na cesty naší zauzlenou historií

JItka Lenková

Dne 18.6.2019 se konalo na Žofíně 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1

Redakce

Novoměstská radnice v Praze? Návštěva stojí za to! Nejen na jaře.

Šebík