Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Bydlení

VURM doporučil změnu územního plánu pro projekt Trigemy na Invalidovně

Invalidovna

Trigema plánuje gigantickou stavbu přímo na stanici metra Invalidovna. Divoce tvarovaná stavba má zahrnout vestibul metra, obchody a služby v parteru a ve vyšších patrech byty. Velká část z nich má však pouhých 20 m2, což je garsonka, ve které se téměř nedá žít. Nabízí se otázka, zda takové byty budou skutečně sloužit bydlení. 

Výbor územního rozvoje doporučil zastupitelům úpravu územního plánu, která by tento megalomanský projekt umožnila, ke schválení. A to navzdory hlasitému protestu místních i odborníky uznávaným hodnotám sídliště a dokonce navzdory vlastním pravidlům – u jiných změn výbor vyžaduje před jejich schválením uzavření smluv mezi developerem a městem, které by zaručily jednak podobu projektu a jednak finanční příspěvky městu na infrastrukturu. Developer tak pravděpodobně bude mít v tomto případě  naprosto volné ruce. 

Navzdory vlastním pravidlům i hodnotám sídliště

projekt Trigemy na InvalidovněPlánovaná stavba bude svým objemem, tvarem a výškou naprosto dominantní(1) – bude vyšší než kulturní památka rezidence EXPO, čímž dojde k narušení odborníky uznávaných urbanistických kvalit sídliště založených na kompozici vyšších obytných domů s nižšími objekty občanské vybavenosti a služeb a s dominantou rezidence EXPO (ikonického bývalého hotelového domu s malometrážními byty). “Dle prezentace architektů developera je údajně objem plánované stavby zvolen a tvarován podle kontextu místa. Ve skutečnosti je ale tvar dán snahou umístit co největší kapacitu tak, aby byly dodrženy minimální normové hodnoty proslunění obytných místností rezidence EXPO, jejíž boční fasáda je pouhých 11 m vzdálená,”(2) vysvětluje Anna Vinklárková z organizace Arnika. 

Někteří členové výboru územního rozvoje záměr kritizovali s tím, že 19metrové byty nejsou k žití a problematizovali, budou-li vůbec sloužit bydlení. Přesto výbor (hlasy Prahy sobě, ODS, ANO a TOP 09) doporučil tuto úpravu územního plánu ke schválení.(3) A to dokonce navzdory vlastním pravidlům, kdy ostatní pořizované změny přerušuje, dokud nejsou uzavřeny kontribuční smlouvy mezi městem a developerem. 

Na výboru hlasitě protestovali místní obyvatelé a také členové spolku Za Invalidovnu!. Kritizovali rychlý souhlas MČ, jejíž komise pro územní rozvoj úpravu schválila jen s několika právně nezávaznými podmínkami poté, co byl tento bod zařazen jen pár hodin před jejím konáním (o týden později komise podmínky rozšířila o několik dalších, vznesených občany).(4) Dále kritizovali nesoulad záměru s pořizovanou koordinační studií sídliště,(5) neexistenci smlouvy mezi městem a developerem a nevhodnost umístění výškové a objemové dominanty způsobenou snahou investora umístit co největší objekt. Připomínali i kvality sídliště Invalidovna, které je oceňováno odborníky pro svou kompozici, a upozorňovali na silnou vyjednávací pozici města, které v ploše vlastní 32 % pozemků a rovněž rozhodnutí má v rukou – zastupitelé rozhodují o schválení či neschválení úpravy plánu.

“Praha 8 schválila projekt za pouhé dva měsíce a stanovila naprosto jalové podmínky. Nechápu, kam tak spěchají. Já žiju na Invalidovně 40 let a to, co se tady posledních pár let děje, je neuvěřitelné. Světové metropole dávají do center měst zeleň a sportoviště a vy to děláte přesně opačně – rvete nám sem Trigemu a další projekty. A přitom tvrdíte, že nechcete zahušťovat sídliště,” rozčílila se na členy výboru Hana Andrlová, jedna z obyvatelek sídliště. 

“Město musí stanovit závazné podmínky teď, pak bude mít mnohem menší slovo při vyjednávání. Vzhledem k tomu, že zde vlastní třetinu pozemků a rozhodnutí o úpravě plánu je v jeho rukou, mělo by mít mnohem vyšší požadavky. A to nejen ke hmotovému a dopravnímu řešení, ale také funkčnímu využití a veřejné vybavenosti – mohla by tu vzniknout pobočka městské knihovny, komunitní centrum, pošta a další služby pro místní,” vyjmenovává Tomáš Hnyk, předseda spolku Za Invalidovnu!. Spolek obratem sestavil petici a chystá se mobilizovat místní dřív, než dojde k definitivnímu rozhodnutí zastupitelstva. 

Úprava územního plánu je totiž přizpůsobena na míru developerskému záměru – podle  staršího návrhu developera byly vypočteny kódy využití území, které jsou mimo standardní rozsah územního plánu. Projekt je předimenzovaný a jsou požadovány naprosto minimální podíly zeleně.(6) Z důvodu přehnaných kapacit vydalo nejprve nesouhlasné stanovisko i ministerstvo kultury,(7) následně ale svůj názor bez srozumitelného odůvodnění změnilo a úpravu územního plánu schválilo.(8) 

“Územní plán a jeho změny a úpravy schvalují zastupitelé a měli by tak činit ve veřejném zájmu. Investor by měl svůj záměr navrhnout dle regulativů stanovených územním plánem. V tomto případě je tomu přesně naopak – územní plán je upravován tak, aby bylo vyhověno požadavkům investora. A nejhorší na tom je, že výsledkem může být úplně jiný projekt, než je nyní prezentován – vzhledem k absenci smluv mohou, namísto slibovaných bytů a služeb, vzniknout třeba kanceláře nebo obchodní centrum – cokoli, co bude v souladu s upraveným územním plánem.”(9) varuje Vinklárková.

Nejen o budoucnosti sídliště Invalidovna ale o mnohých dalších záměrech se bude pravděpodobně rozhodovat na posledním zastupitelstvu tohoto volebního období 8. září 2022.

Ing. arch. Anna Vinklárková

Tomáš Hnyka ze spolku Za Invalidovnu! 

 
  1. Navrhovaný objekt dle architektonické studie dosahuje výšky až 12 podlaží (resp. 11 + mezipatro) a výšky až 40 m v západní části (ve východní až 38 m) zatímco EXPO “pouhých” 34,5 m. Viz podkladová studie část 1část 2část 3

  2. Viz schéma v architektonické studii, str. 38 a 39. 

  3. Zasedání VÚRM dne 26. 7. 2022, bod 3)a) U 1113/04 ÚP SÚ HMP. Hlasování 7:0:2 Pro: Petr Zeman, Pavel Světlík (Praha sobě), Ondřej Martan, Tomáš Portlík (ODS), Radomír Nepil, Ondřej Prokop (ANO) a Pavel Richter (TOP 09). Proti: (0). Zdrželi se: Tomáš Murňák a Milan Kryl (Piráti), Nepřítomni: Jana Plamínková (STAN) a Jaroslav Zima (Praha sobě)

  4. Zápis s podmínkami komise rozvoje Prahy 8. https://www.praha8.cz/file/vkQ/KURPP-18-05-2022.pdf Na naléhání spolku Za Invalidovnu! se komise sešla o týden později a seznam podmínek rozšířila. https://www.praha8.cz/file/wkQ/KURPP-24-05-2022.pdf

  5. Je pořizována studie pro celé území sídliště – Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna (VEN.KU architekti s.r.o.)

  6. Územní plán je měněn z běžných kódů SV-F a G na specifický S /SV-S/ KPP=2,30 KZ=0,09. plocha cca 11 800 m2, HPP 27 000 m2 Cit. z odůvodnění změny: “Pro realizaci připravovaného záměru nelze využit žádného kódu míry využití území z běžné škály A-K. Specifický kód míry využití území je odůvodnitelný kvůli poloze předmětného území v místě stanice metra B Invalidovna, problematické splnitelnosti požadavků na zeleň a nemožnosti hmotově či strukturálně navázat na okolní zástavbu v obvyklé výšce a hustotě. (…) v okolí byl nedávno dokončen kancelářský komplex Rustonka a budova banky J&T.” Dle Arniky, tato údajná nemožnost splnit koeficient zeleně není dána tím, že by ho nebylo možné splnit, ale není možné splnit při kapacitách, které požaduje developer. Obdobně je tomu s navázáním na okolní zástavbu, kdy je manipulativně vybírána ta co nejkapacitnější.  

  7. Viz původní vyjádření NPÚ a stanovisko MK

  8. Viz přehodnocené stanovisko NPU a MK, žádost o přehodnocení stanoviskazápis z jednání

  9. O čemž svědčí i název projednávaného materiálu “Obchodní centrum Invalidovna”. Po schválení úpravy ÚP bude moci developer umístit stavbu o HPP 27 000 m2 bytů nebo také kanceláří a obchodů. Pro srovnání – rezidence EXPO má HPP 11 000 m2, objem nové budovy bude 2,5 násobný.

Podobné příspěvky

Kubík palivového dříví vyjde skoro na 1100 korun

Afri

Návrh čtvrti s pracovním názvem Green District

Afri

PRVOREPUBLIKOVÁ ZNAČKA ČESKÝCH LIHOVIN DYNYBYL UVÁDÍ NA TRH NOVÝ JALOVCOVÝ GIN S PŘÍCHUTÍ BEZINKY  

Afri