Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce

Inzerce v Pražském magazínu – Formát A0

Afri

Nabídka možné inzerce v novinách Pražského zpravodaje

Měsíčník volně navazující na tradici Pražského ilustrovaného zpravodaje, který byl vydáván v letech 1920–1945 a byl velmi oblíben. Nynější náplň Pražského zpravodaje se zaměřuje na důležité dění v Praze a okolí, např. v dopravě, kulturní akce, cestování. Najdete zde stránky věnované mužům i ženám, zábavu v podobě křížovek, kvízu nebo horoskopu. Nechybějí rozhovory, články o vědě, autech, životním stylu a vzdělávání.

CÍLOVÁ SKUPINA
muži a ženy ve věku 25+, vzdělání SŠ, VŠ a se středními příjmy.

DISTRIBUCE
Pražský zpravodaj je distribuován prostřednictvím 3 000 stánků PNS, přímým prodejem kamelotů a adresnou distribucí na základě požadavků klientů.

HARMONOGRAM VÝROBY
číslo uzávěrka distribuce

Číslo Uzávěrka Distribuce
1. 12.1.2015 19.1.2015
2. 12.2.2015 16.2.2015
3. 12.3.2015 16.3.2015
4. 10.4.2015 14.4.2015
5. 15.5.2015 18.5.2015
6. 12.6.2015 15.6.2015
7. 13.7.2015 17.7.2015
8. 10.8.2015 14.8.2015
9. 7.9.2015 10.9.2015
10. 8.10.2015 12.10.2015
11. 6.11.2015 9.11.2015
12. 10.12.2015 14.12.2015


TECHNICKÉ PARAMETRY

periodicita : měsíčník
cena výtisku : 12,- Kč
rozsah : 24 stran
náklad : 20 000 výtisku
papír : novinový
formát : 235 x 315 mm
barevnost : cmyk 4/4
distribuce : Praha a střední Čechy


TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Barevnost: CMYK barvy, max. krytí barev 240 %, vektorová písma převedená do křivek. Profil ICC nevkládat nebo si vyžádat profil tiskového stroje (IsoNewspaper). Nutno počítat s rotačním novinovým tiskem a jeho omezeními (barevný rozsah, zabarvení a kvalita papíru, rozlišení). Rozměry musejí odpovídat potřebám zrcadla sazby PZ, viz výše. Přípustné formáty souboru: PDF (tisková kvalita, rozlišení 300 dpi), AI, EPS (do v.13, texty v křivkách), TIF, JPG (texty v křivkách, rozlišení 300 dpi).

PŘEBAL

rozměr : 235 × 315 mm
barevnost : 4/4 CMYK
náklad : 10 000 kusů
rozsah : 4 strany
papír : lesklá křída 135g
distribuce : dle dohody s klientem po Praze


TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO PŘEBAL
Barevnost: CMYK barvy, max. krytí barev 320 %, vektorová písma převedená do křivek. Profil ICC nevkládat. Rozměry musejí odpovídat potřebám zrcadla sazby PZ, viz výše. Spadávka dokumentu 5 mm na všechny strany, odsazení řezacích značek také 5 mm. Přípustné formáty souboru: PDF (standard PDF//X-1a:2001, rozlišení 300 dpi), AI, EPS (do v.13, texty v křivkách), TIF, JPG (texty v křivkách, rozlišení 300 dpi).

KONTAKT
Redakce: Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha5, redakce@prazsky-zpravodaj.cz
Obchodní oddělení: obchod@prazsky-zpravodaj.cz, tel.: 608 820 436, www.prazsky-zpravodaj.cz

CENÍK INZERCE