Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kaleidoskop

Kdo má nárok na otcovskou dovolenou a jak o ni žádat?

rodina

Jestli je to holka nebo kluk, na tom nezáleží. Nový přírůstek do rodiny je velká radost, i když také starost, která spočívá většinou hlavně na mamince. Aby ji tuto nelehkou dobu po narození potomka tatínek ulehčil, může čerpat otcovskou dovolenou. Ta se koncem loňského roku změnila. 

detiTa nejdůležitější změna spočívá v tom, že od 1. prosince 2022 je otcovská dovolená v zákoníku práce. Dříve se tedy jako otcovská nesprávně označovala pouze dávka podle zákona o nemocenském pojištění. A otec byl při čerpání této dávky většinou na rodičovské dovolené nebo měl náhradní volno.

Zejména to druhé neposkytovalo otci dostatečnou ochranu například před výpovědí ze zaměstnání. To se zanesením do zákoníku práce změnilo a nyní je otcovská dovolená (podobně jako mateřská) přiznána zaměstnanci po dobu poskytování dávky otcovské poporodní péče. Tato dávka činí 70 % denního redukovaného vyměřovacího základu.

Kdo má na dávku nárok

 • Všichni tatínci, kteří v den nástupu na otcovskou pracují, takže mají účast na nemocenském pojištění. Ti, kteří jsou OSVČ, dostanou dávku, jestliže si platili nemocenskou alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.
 • Otcovskou může překvapivě čerpat i žena. Kromě tatínků má totiž nárok na dávku také pojištěnec, a to obojího pohlaví, který/á převzal/a do péče dítě do věku sedmi let na základě rozhodnutí příslušného orgánu.
 • Jestli jsou rodiče sezdaní, nehraje roli, ale otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném listě.

 Jak je to s lhůtami

 • Dávku je možné čerpat až 14 kalendářních dní, ale pouze v kuse, bez přerušení.
 • Na otcovskou je potřeba nastoupit v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče. Den nástupu si určí každý sám podle potřeby. Tuto lhůtu je ovšem možné prodloužit o kalendářní dny, během nichž je dítě v nemocnici. Lhůta pro nástup na otcovskou se o tyto dny hospitalizace prodlužuje. To se hodí hlavně v případě, že potomek zůstal v nemocnici, ať už kvůli svým zdravotním komplikacím, nebo maminky.
 • Jedním z důsledků zařazení otcovské do zákoníku práce je, že nyní má nárok na čtrnáctidenní dovolenou a s ní spojenou výplatu dávky také tatínek, jehož dítě se narodilo mrtvé nebo zemřelo v období šesti týdnů ode dne narození.

Kdo na dávku nárok nemá

 • Studenti nebo lidé evidovaní na úřadu práce.
 • Otcovskou lze čerpat pouze jednou, a to i při narození vícečat.
 • Ti, kteří jsou zaměstnáni na základě dohody o provedení práce a jejich měsíční příjem nepřekročil 10 000 Kč.

Jak se o dávku žádá

 • Zaměstnanec/kyně před nástupem na otcovskou podá vyplněnou žádost u svého zaměstnavatele. Ten ji předá hned po skočení tzv. podpůrčí doby (oněch 14 dní) příslušné Správě sociálního zabezpečení (OSSZ).
 • Osoba samostatně výdělečně činná žádá o dávku otcovské rovnou u příslušné OSSZ, u které je registrována, po skončení podpůrčí doby.

Jak se dávka počítá

 • Jak už bylo řečeno, výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Ten se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku.
 • U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic. Orientační výši dávky si můžete spočítat na kalkulačce MPSV.
 • Podrobnější informace o dávce otcovské poporodní péče hledejte na stránkách Správy sociálního zabezpečení.

Michaela Sekalová 

Zdroj: https://www.prace.cz/poradna

Podobné příspěvky

Nadace Naše dítě vstupuje do 28. roku

Redakce

 Podzimní deprese? Víme, jak na ně. Aspoň trochu

Redakce

Kampan Adopce na dálku – Pomáhat je normální

Redakce