Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kaleidoskop

Mladí Vietnamci se zajímají o své kořeny

vietnamci

Vietnamci druhé generace, kteří se narodili v Česku, objevují svou rodinnou historii a šíří povědomí o vietnamské kultuře. Jejich rodiče často přicházeli do Československa na dočasný pobyt jako učni, studenti nebo dělníci. Postupně se zde však usadili a vynikli v mnoha odvětvích. Mapováním rodinných příběhů chtějí mladí zástupci této komunity docílit vzájemného sblížení obou kultur.

Jejich rodiče vzpomínají na potíže s jazykem i první kontakt s českým čajem

Co je na příbězích rodičů zaujalo? „Můj táta vzpomíná, že na jejich první zastávce u Znojma dostal k pití slazený čaj. Ve Vietnamu se přitom čaj pije neslazený, takže po prvním loknutí se všichni Vietnamci zašklebili a shodli se, že se to nedá pít,“ říká Mai Tranová, členka týmu Roots of the Future (1). „Problémem byl samozřejmě i jazyk, protože čeština a vietnamština se od sebe hodně liší. Výuka probíhala tak, že učitelé studentům ukazovali na obrázcích různé věci a ti po nich měli opakovat česká slovíčka,“ doplňuje.

Vietnam spolupraceČesko-vietnamský tým si vytknul za úkol překonat kulturní rozdíly vyprávěním příběhů. Čtyři členové týmu jsou sami vietnamského původu. „Přeju si, abychom jako Češi a Vietnamci žili skutečně spolu se vzájemným porozuměním, ne jen vedle sebe. Naším cílem je proto seznámit Čechy s příběhy našich rodičů a naší kulturou,“ říká další členka týmu Vân Anh Tranová. Příběhy, které zaznamenali s využitím metody orální historie (2), prezentovali na akcích pořádaných v Českých Budějovicích a Praze, kde mohli účastníci zároveň ochutnat speciality vietnamské kuchyně a seznámit se s některými tradicemi, například oslavou lunárního Nového roku.

Jedním z cílů projektu bylo překlenout rozdíly v představách vietnamských rodičů a dětí o životě a budoucnosti, které jsou zesílené tradičním vietnamským pojetím rodiny. „Díky rozhovorům s rodiči jsem pochopila, jak těžké pro ně byly začátky v Česku. S tím souvisí jejich náročnost a vysoká očekávání od svých dětí. Proto mi často opakují, že se musím učit, abych měla lepší život než oni.“ popisuje Mai.

Od září 2022 do června 2023 uspořádal tým Roots of the Future několik akcí, jejichž cílem bylo přiblížit vietnamskou kulturu Čechům a povzbudit mladé lidi vietnamského původu k hrdosti na svoji kulturu. V březnu tohoto roku například uspořádali v Českých Budějovicích pro veřejnost oslavu svátku Tết, vietnamského Nového roku. (3) V Praze organizovali pro mladé Vietnamce workshop na téma identity a na konci června představili ve Skautském institutu příběhy svých rodičů široké veřejnosti.

Díky projektu jsem si uvědomil, kolik Čechů zajímá vietnamská kultura a kolik mladých Vietnamců už nechce být jen tiše trpěnou menšinou. Naopak, už dávno jsou naprosto rovnocennými občany, kteří si v Česku našli uplatnění v byznysu, státní správě i občanském sektoru,“ uzavírá Martin Zelinka, člen týmu a student orální historie na Univerzitě Karlově.

Martin Zelinka 

Van Anh Tranová 

Tisková zpráva evropského solidárního projektu Roots of the Future

Poznámky:

(1) Evropský solidární projekt Roots of the Future byl podpořen z finančních prostředků Evropské unie. Solidární projekty iniciuje, připravuje a realizuje skupina mladých lidí, která reaguje na klíčové výzvy v místní komunitě, a přispěje tak k pozitivní změně. Cílem projektů je hledat východiska ze současných i budoucích společenských problémů a posílit vzájemné porozumění. Více o solidárních projektech ZDE.

(2) Orální historie je metoda, která pro zkoumání dějin využívá zaznamenávané rozhovory s pamětnicemi a pamětníky. Díky jejich vzpomínkám rekonstruuje prožívání dějin na úrovni jednotlivce. Využívá se při např. při výzkumu dějin každodennosti (stravování, životní styl, trávení volného času, práce). Metoda je vhodná také při studiu dějin etnických a jiných menšin, které bývají klasickými historickými metodami často opomíjeny.

(3) O průběhu oslavy lunárního Nového roku v Českých Budějovicích si můžete více přečíst ZDE.

Podobné příspěvky

VZDUCHOLOĎ GOODYEAR POZDRAVILA PRAŽANY

Aleš Fritscher

Permanentní tetování pomáhá onkologicky nemocným pacientům

Aleš Fritscher

Anděl mezi zdravotníky 2021

Aleš Fritscher