Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kaleidoskop

Nejlepším místem pro život je Zlínský kraj. Hlavní město Praha je třináctá

zlin

Zlínský kraj má celkově výborné podmínky pro život, a dokázal tak zazářit v jedenáctém ročníku srovnávacího výzkumu Místo pro život. V něm analytická agentura Datank hodnotí data získaná z nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 2 320 obyvateli. Na stříbrnou příčku se vyhoupl Kraj Vysočina, bronz získává Jihomoravský kraj.

Nejlepším místem pro život je Zlínský kraj. Hlavní město Praha je třináctá

Na Zlínsku je bezpečno, škol je ale málo

Lidé jsou ve Zlínském kraji s prostředím, v němž žijí, velmi spokojeni. Objektivně se zde mohou ve srovnání s ostatními regiony cítit především bezpečně. Počty trestných činů v přepočtu na 1000 obyvatel jsou zde velmi nízké. Data vyhodnocovaná v rámci výzkumu ukazují, že studenti rádi využívají místní soukromé i veřejné vysoké školy. Atraktivita vysokých škol počítaná podílem studentů studujících na vysokých školách ve svém kraji je v České republice vůbec nejvyšší. Na Zlínsku je rovněž velmi nízká nezaměstnanost. Skvělých výsledků region dosahuje, také pokud jde o počet lůžek v zařízeních sociálních služeb v přepočtu na 1000 obyvatel či kapacitu zařízení pro seniory, v kraji je rovněž dostatek zubařů i lékáren. Průměrných hodnot při celorepublikovém srovnání Zlínský kraj dosahuje, pokud jde o produkci komunálního i podnikového odpadu v přepočtu na obyvatele. Obdobné je to se sběrem papíru, plastu, skla nebo elektroodpadu, tedy s recyklací odpadu. Na průměrné úrovni je dále i kapacita čističek odpadních vod nebo množství pošt. Průměrná je na Zlínsku i naděje na dožití žen i mužů. Zlepšit by si zasloužila oblast školství, a to především ve smyslu navýšení kapacit. Počet dětí ve třídách základních škol je v zde vůbec nejvyšší. Na chvostu kraj je, také pokud se jedná o spolkovou činnost. Nejrůznějších sdružení, nadací a obecně prospěšných společností je tu opravdu málo. Počtem železnic, dálnic i rychlostních komunikací se kraj také příliš chlubit nemůže.

„Cena patří všem, kteří pro Zlínský kraj dělají a dělají v něm krásné věci. Je to ocenění naší společné práce, nejenom zástupců kraje, ale všech, kteří v kraji žijí. Náš kraj je tak specifický, že každý, kdo náš kraj trochu pozná, tak si ho musí zamilovat,“ říká hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

V Hlavním městě Praze se dobře pracuje, ale těžko bydlí

Mzdy jsou v Praze nejvyšší, stejně jako čistý příjem na jednoho člena domácnosti. Míra nezaměstnanosti je nejnižší a hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele nejvyšší. Studenti zde dosahují nejlepších výsledků u státní části maturitní zkoušky. Objasněnost trestných činů je nejvyšší, čemuž také napomáhá nejvyšší počet policistů na 1000 obyvatel. Rozvinutá je také spolková činnost a také lékařů je zde v přepočtu na 1000 obyvatel nejvíce. Celorepublikově pouze průměrných hodnot dosahuje metropole, pokud jde o počet kandidátů na 1000 voličů, množství lékáren nebo minipivovarů. Ještě mnohem hůře je na tom Praha v oblasti bydlení. Ceny nájmů jsou nejvyšší, stejně jako pořizovací ceny rodinných domů. Průměrná plocha bytu na obyvatele je přitom nejnižší v rámci celé České republiky. Náklady na bydlení v poměru k příjmům jsou nejvyšší. Určitě nepotěší ani nejdelší dojezdová doba do zaměstnání. Na silnicích není bezpečno, nehod s úrazem nebo usmrcením je zde v přepočtu na 100 kilometrů silnic nejvíce. Vysoký je také podíl nezaměstnaných lidí do 24 let věku a v přepočtu na 1000 obyvatel je zde rovněž nejnižší počet lůžek v zařízeních sociálních služeb.

Vítězem kategorie AKTIVITA se stávají Ondřej a Katarína Vlčkovi

Kolegium výzkumu Místo pro život udělilo v letošním roce podruhé ocenění, které má ohodnotit konkrétní aktivitu, která kdekoli v České republice v daném roce přispěla ke zlepšení života obyvatel. Vítězem může být osobnost, ale také stavba nebo řešení nějakého problému. Letošním vítězem se stávají manželé Ondřej a Katarína Vlčkovi. Ocenění si zasloužili za vytvoření největší soukromé nadace. Nadace rodiny Vlčkových se věnuje nevyléčitelně nemocným dětem.

„Já bych chtěla jménem manželů Vlčkových moc poděkovat. Máme z ceny velkou radost a moc si jí vážíme. Jsme na začátku naší cesty k vybudování střediska dětské paliativní péče a dětského hospice na pražské Cibulce a určitě nám to dodává spoustu energie do dalších let,“ říká Jana Krákorová, vedoucí kanceláře Nadace rodiny Vlčkových.

VÝSLEDNÉ POŘADÍ KRAJŮ ZA ROK 2021

1.    Zlínský kraj
2.    Kraj Vysočina
3.    Jihomoravský kraj
4.    Královéhradecký kraj
5.    Jihočeský kraj
6.    Plzeňský kraj
7.    Středočeský kraj
8.    Liberecký kraj
9.    Olomoucký kraj
10.    Moravskoslezský kraj
11.    Pardubický kraj
12.    Karlovarský kraj
13.    Hlavní město Praha
14.    Ústecký kraj

Srovnávací výzkum Místo pro život už jedenáctým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život veřejnosti nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.

David Pavlát

Podobné příspěvky

Když hodnotu lidského života určují pravidla zdravotního pojištění

Afri

Stanislav Petříček: Nejedl jsem 33 dní

Afri

VÁNOCE NA HRNČÍŘSKÉM DVOŘE VE ZVÍŘETICÍCH

Afri