Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kaleidoskop

O Velikonocích slaví Židé svátek Pesach

Maiselovasynagoga

Z židovského svátku Pesach se vyvinuly křesťanské svátky ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše.  Události, které Pesach připomíná, zůstaly součástí křesťanského vnímání světa.

spanelska-synagogaHlavním tématem Pesachu je Mojžíš, který vyvedl Izraelity z Egypta, přešel s nimi Rákosové moře a převedl je přes poušť. Odchod izraelských otroků z Egypta začíná právě Velkou nocí. Hospodin pomocí zázraků umožnil svému lidu uprchnout z moci faraóna. Židé před útěkem nestačili připravit  chléb a jedli jen nekvašené placky. Proto se Pesachu říká také „svátek nekvašených chlebů“. Pojídání macesů a vůbec zbavení domácnosti všeho kvašeného je dodnes součástí pesachových rituálů.

Kulturní festival DNY IZRAELE se koná ve dnech 4.4. – 5.5. 2023 v BESEDER GALLERY.

Dalšími pokrmy jsou symbolické potraviny, jako hořké byliny, které mají připomínat tíhu otroctví a nebo směs jablek, oříšků a vína, připomínající hlínu, z níž otroci vyráběli cihly pro faraóna. Jedí se také vajíčka. Pesach je totiž vnímán i jako svátek jara. Mezi důležité rituály patří pojídání beránka. Beránka měli podle líčení Exodu Izraelité v Egyptě obětovat 14. dne jarního měsíce a jeho krví označit veřeje svých dveří, aby jejich domovy Bůh poznal, až bude procházet faraónovou zemí. Po staletí pak starověcí Židé každoročně obětovali beránka v jeruzalémském chrámu. Dnes se je Velikonoční beránek na svátečním stole symbolicky zastoupen v podobě opečené ovčí kosti.Pesachová večeře je velmi dlouhá a trvá hluboko do noci. 

Symbol beránka spojuje židovský Pesach s křesťanskými Velikonocemi. Podle křesťanského výkladu byl Ježíš jako ukřižovaný Syn Boží definitivním obětním beránkem, který svou smrtí vykoupil lidstvo. Křesťané si tedy už dva tisíce let o Velikonocích připomínají právě Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání. 

Svátek Pesach patří k nejveselejším okamžikům židovského roku. Slaví se po osm dní a letos připadl právě na tento týden.

 

Zveme Vás na kulturní festival DNY IZRAELE v BESEDER GALLERY, který se  koná ve dnech 4.4. – 5.5. 2023.

Součástí festivalu bude bohatý kulturní program, přednášky, koncerty, workshopy, divadlo ad. 

 

V průběhu celého festivalu bude v naší galerii probíhat výstava Helen Mountaniol a hudebníka Kutimana “Pokání“.

• 4.4. od 19:00 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
VERNISÁŽ VÝSTAVY Helen Mountaniol a hudebníka Kutimana “Pokání”

• 6.4. – 17:00
Židovský svátek PESACH
se Silvií Wittmannovou

• 11.4. od 19:00 
JAZZOVÝ KONCERT Petra Ernyei Trio
“Ze synagogy do Hollywoodu”

• 12.4. od 19:00 
PŘEDNÁŠKA Prof. RNDr. Josepha Maftoula, PhD.
Do hloubky hmoty: jak vidí realitu dnešní věda?

13.4. od 18:00
VEČER s KOMIKSEM Pavlíny Šulcové a Kakalíka
“Tak jsme tady, Mojžíši!!!”

• 23.4.
od 13:00
KONCERT mladých hudebníků
k 75. výročí nezávislosti Izraele
od 15:00
DÍLNA PEČENÍ židovské CHALY
s Petrou Ernyeiovou

• 25.4. od 19:00
DIVADLO MA
“Adresát neznámý”

• 4.5. od 19:00
DISKUSE ČESKO-IZRAELSKÉ VZTAHY
Michaela Žantovského a Eugena Rodena moderovaná Lenkou Zlámalovou
Premiéra hudebně divadelního představení klavíristky Mariny Kantor J. S. Bach – La Partita (Hra)

• 5.5. od 19:00
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ FESTIVALU

Dernisáž a komentovaná prohlídka výstavy Helen Mountaniol, Kutiman – Pokání
Hudebně divadelní představení klavíristky Mariny Kantor J. S. Bach – La Partita (Hra)

Těšíme se na setkání s Vámi!

Lihovarská 12, Praha 9
tram 8 a 25 Ocelářská, metro Českomoravská

Podobné příspěvky

OSLAVTE DEN SVATÉHO PATRIKA

Redakce

Workshop „Vánoční dílny”, 4. 12. 2021

Redakce

Interaktivní show v improvizovaném pekle na střeše Westfield Chodov

Redakce