Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kaleidoskop

Pyramidy a jaký je klíč k jejich tajemstvím?

pyramidy-sudan

Monumentální stavby, jejichž význam je zatím vědcům neznámý. Už několik tisíciletí jsou objektem zkoumání vědců. Pro obyčejné lidi většinou zůstávají známou turistickou atrakcí, místem, které se vyplatí nafotit a sdílet na sociální síť. Pyramidy v sobě však ukrývají o mnoho více záhad. Opravdu se stavěly jen proto, aby nám připomínaly velikost faraonů nebo posílily turistický ruch? Kdo hledá, ten skutečně najde. Pyramidy odkrývají svá tajemství a my se díky Znalostem uvedeným v knihách Anastasie Novych a pořadům s účastí Igora Michajloviče můžeme dozvědět víc o jejich skutečném poslání. Vždyť pyramidy se nenacházejí jen v Gíze, jsou známé po celém světě, přičemž je spojuje vícero faktorů.

lomena-pyramidaFaktory spojující pyramidy

● monumentálnost staveb
● odolnost vůči zemětřesením; díky tomu se zachovaly dodnes
● umístění v blízkosti zdrojů vody
● lokalizace na specifických místech planety
● přesnost orientace na světové strany
● pyramidy jsou odrazem souhvězdí na Zemi
● pyramidy jsou navzájem spojené do jednoho pyramidového komplexu

Pyramidy: jaký je klíč k jejich tajemstvím?

Tyto společné znaky, které se dají lehko ověřit v dostupné literatuře, vedou k otázce: Jaký je
skutečný význam pyramid? Jaký mají význam pro naši současnost?

Chufuova pyramida

pyramidyJe jednou z nejznámějších pyramid na světě. Právě ona se často objevuje na pohlednicích.
Také se nazývá Cheopsova či Velká pyramida; Graham Hancock při jejím zkoumání přišel
na zajímavé objevy:
V parametrech pyramidy můžeme najít číslo 43 200, které přímo souvisí s precesí
Země. Když výšku Velké pyramidy vynásobíme číslem 43 200, dostaneme polární poloměr
Země. Když vynásobíme obvod Velké pyramidy číslem 43 200, dostaneme rovníkový obvod
Země. Takže Velká pyramida odráží rozměry naší planety.
Hodnoty úzce spojené s precesí planety
● 72: počet let, po dobu kterých se Zemská rotační osa otočí o 1 stupeň
● 2 160: počet let, po dobu kterých osa prochází jedním znamením Zvěrokruhu, to je 30
stupňů
● 4 320: počet let dvou znamení zvěrokruhu (60 stupňů)
● 25 920: délka trvání jednoho cyklu precese
● 43 200: 600-násobek čísla 72

Všechny tyto znalosti nechali stavitelé zapsané v kameni. Uměly pyramidy ovlivnit klimatické změny? Christopher Dunn přináší zajímavé vysvětlení: „Zem je aktivní vibrující těleso, uvnitř kterého se skrývají ohromné síly. Vlivem kosmických faktorů v souvislosti s cykličností se tyto síly mohou dostat na povrch. Existuje způsob, jak odklonit část energie, čímž se sníží její síla a pravděpodobně se tak zabrání i ničivým zemětřesením? Vědci už dokázali, že jeden objekt je v menším měřítku schopný odvádět energii od jiného vibrujícího objektu za předpokladu, že frekvence jejich vibrací jsou harmonické.“

Egypt-pyramidyProtože v proporcích Země, stejně jako v proporcích pyramidy existuje zlatý řez a rozměry země jsou zahrnuté v parametrech pyramidy, mohly by se navzájem naladit a stát se jedním harmonickým celkem. A to všechno poukazuje na jeden z účelů pyramid – odklonit energii. Konstrukční vlastnost pyramidy jí umožňuje vstoupit do rezonance s vibracemi planety. V tomto případě bylo možné přenést jeden druh energie na druhý. Například mechanické vibrace se mohou změnit na elektrické. Proč to bylo tak důležité? Proč v těch vzdálených dobách lidé vynaložili tak obrovské úsilí, čas a peníze na to, aby postavili takovýto měnič
energie? Klimatická kataklyzmata na planetě přicházela cyklicky. Můžeme o nich najít množství důkazů, které se zachovaly v posvátných náboženských knihách i ve starobylých mýtech.

Nasměrování magnetických pólů Země

George Boreev objasňuje více: „Důležitou úlohou pyramidových komplexů je po dobu změny polarity nasměrovat magnetické póly Země do zvláštních bodů. Na naší planetě dochází k cyklu obrácení polarity. Po dobu 25 920 ročního cyklu se póly Země posunou dvakrát. Nemusí vždy dojít ke změně polarity o 180 stupňů. Obvykle se póly posouvají o 60 stupňů každých 12 500 let. To znamená, že tentokrát se severní pól přesune asi 6 000 kilometrů do Tibetu v oblasti hory Kailás a jižní se přesune do oblasti Velikonočního ostrova.

Menší pyramidy svým nasměrovaným zářením působí jako omezovače, jako živý či energetický plot, aby se póly po dobu své cesty nedostaly tam, kam nemají.“

V roce 2014 vyšla zpráva: „O problémech a důsledcích globálních změn klimatu na zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů.“, která potvrzuje, že ke globálním klimatickým změnám dojde v blízké budoucnosti. Co je však nejdůležitější, zpráva načrtává účinné způsoby řešení těchto problémů a opatření, které je třeba přijmout. Klíčovou úlohu sehrává sjednocení lidí.

Pyramidální konstrukce člověka

Není náhoda, že megalitické struktury a struktura lidské energie mají stejný tvar – tvar pyramidy.

Rigden: Člověk, stejně jako ostatní objekty v hmotném světě, od obřích hvězd po nejmenší částice, má určitou projekci, jinak řečeno „zrcadlový“ odraz v energetické rovině. Různé národy v různých dobách zaznamenávali sakrální znalosti v análech, posvátných textech a kresbách neviditelné struktury člověka. Pojmenujme tyto projekce „Bytostmi“, protože jsou docela rozumné (a dokonce více, než si to můžeme představit) a každá má svoji vlastní charakteristiku. Svojí povahou tyto Bytosti představují energetické informační struktury, určitá lokální centra. V neviditelné konstrukci člověka jsou stejnými nedílnými součástmi,
jako například ve fyzickém těle hlava, ruce a tak dále. Ve středu celé konstrukce (uprostřed všech projekcí člověka) se nachází Duše.

Tyto Bytosti jsou v podstatě energetickými informačními strukturami a hrají důležitou roli jak v životě člověka, tak i v jeho posmrtném osudu. Mají velký potenciál, spojený s jinými dimenzemi, kde probíhají interakce na jemné energetické úrovni. Díky nim může člověk ovlivňovat svět z hlediska vyšších dimenzí hmotného světa až do šesté dimenze. Bytosti se, dle jejich umístění kolem struktury a přibližné orientaci vzhledem k fyzickému tělu, nazývají:
Přední, Zadní, Pravá a Levá. Představují hlavní pole, abych tak řekl, „živé strany“ čtyřstranné useknuté pyramidy v celkové konstrukci člověka.

Nachází se přibližně na vzdálenost natažené ruky od fyzického těla člověka ve směrech, které odpovídají názvům: vepředu, vzadu, do stran (na pravé straně a na levé straně).” 

Co z toho vyplývá?

● pyramidy, stejně jakož i energetická struktura člověka, mají podobnou formu
● díky duchovním praktikám může člověk upravit práci mozku na různé frekvence
● změněný stav vědomí po dobu vykonávání duchovních praktik je charakterizovaný
alfa rytmem mozku
● studie prokázaly, že pyramida významně zvyšuje alfa rytmus práce lidského mozku.
Tato frekvence odpovídá režimu činnosti mozku v rozmezí od 7 do 13 Hz, což je
v souladu s prací mozku ve stavu meditace.
● frekvence alfa rytmu souvisí s frekvencí záření Země, tedy se Schumannovou
frekvencí, která se také nachází v tomto rozmezí a je podle výpočtů rovna 7,83 Hz
Mnoho vědců zaregistrovalo změnu toku času a vnímání reality nejen v okolí pyramid, ale i
v uvnitř nich. To poukazuje na to, že se vyskytují procesy ležící za hranicemi běžného
vnímání hmotného světa.

Pyramidy a naše planeta se dokážou navzájem naladit a představovat tak jeden celek.Schumannovy vlny a alfa rytmus lidského mozku mohou rezonovat. Je dokázané, že pyramida zesiluje frekvenci alfa rytmu. Když v člověku dominuje právě tento rytmus, což znamená, že člověk věnuje pozornost pozitivním myšlenkám a v klidu vnímá vše, co se děje, pak pyramida zvyšuje tento rytmus a schopnosti samotného člověka. A takový člověk pomocí pyramidy dokáže vyvážit ničivé procesy probíhající na planetě a zmírnit hrozící kataklyzmata.

Svetlana Silivska

Podobné příspěvky

Češi a reklama – aktuální výzkum postoje české veřejnosti k reklamě

Afri

V TĚŽKÝCH ČASECH JE NUTNO DRŽET PŘI SOBĚ

Afri

Jak na coronovirus radí Dr. Jan Hejma

Afri