Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Pozvánky na akce

Aukce mistrovských děl v Obecním domě již 23. května 2021

aukce

Celkem nedělní mimořádná aukce představí 162 vybraných uměleckých děl předních českých i zahraničních autorů jako jsou Jindřich Štyrský, Josef Šíma, Antonín Hudeček, Jan Zrzavý, Alfons Mucha, Otakar Lebeda, Václav Boštík, Camille Corot, nebo již zmíněný světoznámý Marc Chagall. Aukce se uskuteční živě v Obecním domě v Praze 23. května 2021 od 13. hodin a bude možné dražit online, po telefonu, nebo prostřednictvím limitů.

Aukce mistrovských děl, Obecní dům Praha, 23. května 2021

Marc Chagall, Le Paintre (1948 – 1950)

Olej na plátně, 33 x 19,5 cm, rámováno, datace 1948 – 1950, signováno vpravo dole Marc Chagall.

Marc Chagall, Le PaintreZa celou dobu své dlouhé a plodné umělecké kariéry namaloval Marc Chagall řadu autoportrétů a poskytl odhalující pohled na jeho rozvíjející se smysl pro uměleckou a osobní identitu. Nabízené plátno Le Peintre autora zosobňuje jako malíře, malíře z barokní doby, s typickým čepcem, držícího paletu se štětcem, vše jako atributy tohoto řemesla. Chagall svá díla mnohdy doplnil o svůj portrét, tyto autoportrétové kompozice postupně začal autor čím dál více variovat s motivy nejen z osobního života, ale i života samotného umělce. Autoportréty, na kterých Chagall zobrazuje pouze sám sebe jsou vzácné. Umělec těchto prostředku využíval častější v ranějších letech své tvorby, kdy se potýkal s tím, jak reprezentovat svou uměleckou identitu. Toto dílo, datované mezi lety 1948 a 1950, je z doby umělcovy největší slávy. Jeho práce byly v daném období vystavovány v předních světových organizacích, jako například v Muzeu moderního umění v New Yorku, Musée d’Art Nationale v Paříži, Tate v Londýně či Stedelijk Muzeu v Amsterdamu.

Vyvolávací cena byla stanovena na 5 800 000 Kč

 

Otakar Lebeda, Z Karlových Varů (1898)

Mistrovská impresionisticky laděná práce z roku 1898.

Otakar Lebeda, Z Karlových Varů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejspíše asi ustrnete nad tou konfusní skvrnitostí, zdánlivě bez ladu a skladu, ale odstoupíte-li, rázem vše se urovná a mžikový dojem pohledu na neklidnou masu pestře oděných lidí se dostaví, napsal v roce 1898 kritik K. B. Mandl o Lebedově díle Z Karlových Varů.

Syntonos na kartonu, 49 × 64 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, signováno vlevo dole Otakar Lebeda, na zadní straně razítko: vystaveno v Mánesu 1928

Dílo Z Karlových Varů autor vytvořil roku 1898, v době, kdy pobýval u bratrovy rodiny. Díla, které Otakar Lebeda v Karlových Varech vytvořil, a to přímo v ulicích tohoto města, jsou protknutá malířovou pařížskou zkušeností.  Význam nabízeného díla podtrhuje i to, že se do dnešních dnů dochovaly pouze dva příklady Lebedovy tehdejší tvorby. Divák má v tomto případě možnost předloženým dílem nahlédnout do malířovy toliko vzácné produkce. Důležitost tohoto syntonosu povyšuje i fakt jeho použití, jako obálky monografie autora od doktorky Veroniky Hulíkové. Druhý z těchto exemplářů je součástí sbírky Národní galerie v Praze. Malba Z Karlových Varů je vzácná i svým ojedinělým námětem v Lebedově díle, kdy malíř, znám hlavně pro své pohledy do života krajiny, v tomto případě nahlédl do ruchu města, se vším, co ho obnáší. Vidíme korzující obyvatele města, návštěvníky lázeňského života, kteří město proslavili. Obraz Z Karlových Varů je výtečnou ukázkou práce Otakara Lebedy, prací mnohokráte vystavenou a zastoupenou na nejzásadnějších umělcových výstavách.

Vyvolávací cena: 1 000 000 Kč

 

Jindřich Štyrský, Zima (1933)

Kombinovaná technika na papíře, 24,8 x 35 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1933, signováno vpravo dole Štyrský, opatřeno autorským věnováním. Provenience: Ing. arch. Vít Obrtel.

Jindřich ŠtyrskýV roce 1933 se Štyrský vrátil ke svým artificielistickým východiskům z let 1926-1927, aby jejich veškeré poznání rozvedl na čtyřech kresbách, jež se týkaly ročních dob. Vznikl ojedinělý soubor, věnující se přírodním jevům, které dokázal Štyrský do vysokého stupně sublimovat. Tato kresba, jíž věnoval svému příteli, s nímž dokonce vydal společný leták Rok v roce 1931, je jedinečným zpracováním silně abstrahovaného přírodního dění, odehrávajícího se na pozadí protáhlého oválu, připomínajícího jezero, do nějž zasahuje několik samostatných prvků, evokujících přírodní dění, lodičky, či blíže neurčitelné tvarové vertikální vstupy ze žlutých, červených, modrých a zelených, které rytmizují plochu. Kresba je skvělou ukázkou Štyrského artificielistického stavu. Pro znalce je o to cennější, že ji měl ve své sbírce Vít Obrtel, rovněž člen Devětsilu, který byl Štyrského osobním přítelem. Pro ctitele akvarelů je navíc dokladem, jak dokonalým způsobem Štyrský tuto techniku ovládal.

Dílo bylo publikováno: Bydžovská Lenka, Srp Karel, Jindřich Štyrský, Toyen, Artificialismus 1926-1931, Středočeská galerie, Praha 1992, str. 28.

Vyvolávací cena byla stanovena na 1 300 000 Kč

Josef Šíma, Orfeus (1957)

Olej na plátně, 60 x 73 cm, datace 1957, signováno vpravo dole. J. Šíma 57. Provenience: Collection Monsieur André Rolland de Renéville.

Ve druhé polovině padesátých let uskutečnil Šíma jeden ze svých nejúspěšnějších souborů obrazů, pocházejících z jeho pařížského období, jemuž dal název Orfeus. Rázem se jím ocitnul v popředí zájmu veřejnosti a začal být považován za zástupce lyrické abstrakce pařížské školy. Soubor přesně zapadl do znovuvzkříšeného abstraktního proudu výtvarného umění z přelomu padesátých a šedesátých let. Šíma přišel s výraznou kompozicí, kterou mohl volně proměňovat: na obdélný formát obrazu umístil do prosvětleného, monochromního pole nejrůznějších hnědí, blankytný, azurový obdélník, jenž se stal motivem sám o sobě, z nějž rovněž tryskalo světlo. Tento obdélník, působící jako okno či brána, nadaná ojedinělou energií, mohl po ploše obrazu volně putovat, být v jeho pravé či levé části. Pro znalce Šímy je zřejmé, že v souboru Orfeů zužitkoval transcendentální zkušenost ze druhé poloviny dvacátých let. Šímovy šlo o zřetelné odpoutání se, o vymanění se z navyklých zkušenostních relací, o vyvolání silného emotivního zážitku. V Šímovy se probudila starší zkušenost z kontaktu s básníky Vysoké hry, k jejímž členům patřil. O to více je důležité vědět, kdo měl obraz původně ve své sbírce. Šlo o jednu z nejvýznamnějších osobností, spolupracujících s touto skupinou, jíž byl André Rolland de Renéville. Spojení s tímto významným francouzským esejistou a básníkem zvyšuje hodnotu tohoto obrazu.

Vyvolávací cena: 2 500 000 Kč

Živé aukce v Grégrově sále Obecního domu v Praze se můžete zúčastnit prostřednictvím:

 DRAŽBY PO TELEFONU

  • ZADÁNÍM PEVNÉHO LIMITU
  • ONLINE DRAŽBY S ŽIVÝM PŘENOSEM (MyEuropeanarts a Livebid)

Více informací na www.europeanarts.cz

Podobné příspěvky

Co nám nabídne letošní EKOFILM

Šebík

Střelecký ostrov se zahalí do melancholie dánské kapely Pligten Kalder

Afri

RECENZE: Dokonalý cizinec

Afri