Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Kultura v Praze Zprávy z Prahy

Česká centra představí světu sbírky Národní galerie Praha

Česká centra (ČC) a Národní galerie Praha (NGP) uvádějí společný projekt Křížem krážem Národní galerií Praha, který prostřednictvím cyklu 11 videí představí vybraná díla ze sbírek NGP.    

NGSpolupráci iniciovala Česká centra, která hledala obsahově i vizuálně silný on-line projekt z oblasti   
výtvarného umění spojený s českými reáliemi. Jako partner byla oslovena právě NGP, která připravila reprezentativní výběr děl napříč jednotlivými sbírkami, jenž ukazuje bohatost a rozmanitost umělecké tvorby českých autorů a také významná díla s vazbou na místní kulturní prostředí.

Jednotlivými díly provádí historička umění Veronika Wolf.

Seriál vznikl s ambicí zaujmout široké mezinárodní publikum. Organizátoři plánují jeho uvedení na vlastních komunikačních platformách vždy jednou týdně. První díl se tak objeví na webových stránkách ústředí Českých center a Národní galerie Praha 6. května a poté pravidelně, každý týden, vždy ve čtvrtek. V rámci videosady bude uvedena třeba vzácná desková malba z doby císaře Karla IV., oblíbená díla a umělci císaře Rudolfa II. Dále čeští autoři konce 19. a první poloviny 20. stol., kteří se výrazně prosadili v zahraničí. Původní poptávce z Českého centra Soul a Českého centra Tokio částečně odpovídá i výběr některých témat – japonismus v tvorbě Emila Orlika či v Asii oblíbený Alfons Mucha. Národní galerie Praha z pozice partnera projektu připravila celý kurátorský koncept a zajistila realizaci videí pod režisérským vedením Marca Chiodiho. Chiodi studoval vizuální umění na univerzitě v Benátkách a pracoval dlouhodobě také v Tokiu či Hong Kongu. Kromě Národní galerie spolupracuje mimo jiné s Baletem a Operou Národního divadla či Italským kulturním institutem.

„Tyto krátké díly nejsou jen prezentací rozmanitých sbírek NGP, ale také cestou prostorem a časem bez ohledu na omezení, která přinesl COVID-19. Věřím, že inspirujeme diváky z celého světa k prohloubení znalostí o českém umění a pozveme je k návštěvě Prahy, až to bude opět možné,“ řekla Alicja Knast, generální ředitelka NGP.

Sbírky Národní galerie jsou neobyčejně bohatou studnicí jedinečných artefaktů mj. českého, resp. středoevropského výtvarného umění napříč staletími. Mám radost, že díky tomuto projektu je můžeme prostřednictvím sociálních sítí prezentovat třeba v USA, Izraeli, Belgii, Rakousku, Řecku či v modifikovaném vzorku ve Francii, Nizozemsku či na Ukrajině.  Vedle angličtiny vzniká hned několik jazykových mutací,“ vysvětlil Ondřej Černý, generální ředitel Českých center.

Veronika Wolf, historička umění

Veronika Wolf, historička umění NGP, dodala: „Zásadní bylo koncipovat obsah tak, aby byl přístupný a srozumitelný pro publikum z jiných kulturních prostředí, s odlišnou tradicí a reáliemi, a přitom si udržel určitou hloubku a přesnost sdělení. Přiznávám, že to byl občas oříšek.“

Michaela Lee, ředitelka Českého centra Soul uvedla: „Očekáváme, že společný projekt vzbudí zájem korejské veřejnosti. Cílem totiž není jen prvoplánově přiblížit historii českého výtvarného umění v zahraničí, ale v mnohem širším kontextu prezentovat naši zemi jako významné centrum evropského umění.“

Od poloviny května se s jednotlivými díly seznámí nejprve uživatelé sociálních sítí nejen v České republice, ale také v Japonsku a Koreji.  Během léta a podzimu se budou přidávat další země, ve kterých mají Česká centra zastoupení, konkrétně pak Athény, Brusel, Kyjev, Moskva, New York, Paříž, Rotterdam, Tbilisi, Tel Aviv – Jeruzalém, Vídeň.

Videa bude možné sledovat i na webových stránkách a sociálních sítích ústředí Českých center – každý čtvrtek až do poloviny července bude pravidelně na Facebooku @ceskacentra zveřejněno jedno z videí, současně též @NGPrague i Youtube Národní galerie Praha. Sérii otevírá vyprávění o Karlu IV

www.czechcentres.cz,
https://www.facebook.com/Ceskacentra

www.ngprague.cz
https://www.facebook.com/NGPrague

 

Seznam částí cyklu Křížem krážem Národní galerií Praha:

1) Karel IV. a Votivní obraz arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi

2) Albrecht Dürer (Růžencová slavnost)

3) Umělci Rudolfa II. – Roelandt Savery (Ráj)

4) Karel Škréta (Podobizna řezače drahokamů Dionysia Miseroniho a jeho rodiny)

5) Petr Brandl (Simeon s Ježíškem)

6) Francouzská sbírka a Auguste Renoir (Milenci)

7) Gustav Klimt (Panna)

8) Alfons Mucha (Gismonda)

9) František Kupka (Amorfa. Dvojbarevná fuga, Balada. Radosti života)

10) Toyen (Léto, Úděs)

11) Japonismus v českém umění a Emil Orlik (Model)

Veronika Wolf

 

ČESKÁ CENTRA 

Česká centra (ČC) jsou kulturním institutem, zřízeným Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Jejich hlavním posláním je šíření a podpora dobrého jména ČR a posilování kulturních vztahů mezi zeměmi. ČC jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů – EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních
a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 26 poboček na 3 kontinentech – kromě Českých center spravují také Český dům v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě.

NÁRODNÍ GALERIE PRAHA

Národní galerie Praha (NGP) spravuje nejrozsáhlejší sbírku výtvarných děl v České republice. Je institucí s více než dvousetletou tradicí, která nabízí reprezentativní přehled vývoje umění na českém území a představuje podstatné aspekty středoevropského, evropského a světového uměleckého dění, všech výtvarných oborů od antiky až po současnost. Posláním NGP je stimulovat zájem o výtvarné umění a vizuální kulturu, přispívat k jejich poznání a inspirovat k přemýšlení o nich na národní i mezinárodní úrovni. Zpřítomňuje a upevňuje význam výtvarného umění a vizuální kultury v hodnotovém systému globalizující se společnosti. Tímto způsobem rozvíjí kreativní schopnosti jednotlivců a duchovně obohacuje celou společnost, přičemž zdůrazňuje pozitivní vnímání kulturní rozmanitosti.

Jaromír a Věra Hamplovi                                 Foto: Marco Chiodi

 

Podobné příspěvky

Nový film Petra Kolečka Zbožňovaný dotočen

Jaroslav Hauer

MILAN DROBNÝ – BENEFIČNÍ GALAVEČER K 70 NAROZENINÁM

Šebík

Režisér Jan Hřebejk natočil Živé terče. Cítím, že mám ještě energii, že bych mohl vytvořit něco osobitého…

Redakce