Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Divadlo

BodyVoiceBand připravuje premiéru o dirigentce osvětimského orchestru

Alma Rose

Ke konci své deváté sezóny oživí divadelní soubor BodyVoiceBand ve Venuši ve Švehlovce příběh Almy Rosé v režii Jaroslavy Šiktancové za hudebního doprovodu Alma Ansámblu.

Příběh Almy Rosé, dirigentky ženského osvětimského orchestru

Autorka scénáře Martina Kinská říká “Čím víc jsem vplouvala do života Almy Rosé, tím méně jsem byla schopná pochopit, že ten příběh je prakticky neznámý. Přitom byl fascinující… Zjistili jsme, že existuje film. Dokonce i nějaké divadelní inscenace (v zahraničí a dvě i u nás). I to byl úkol – jít jinou cestou. Nesoustředit se pouze na historická fakta, ale najít obecnější téma. O to se pokouším ostatně vždy, jakmile pracuji s reálným námětem.

Stěžejním tématem, který proplouvá mojí „tvorbou‟ napříč, je otázka zodpovědnosti člověka za své jednání… Přemýšlela jsem o tom, jak člověka změní tak radikální otřes jeho životem jako byla emigrace Almy, následné zatčení a velmi tvrdé výslechy v internačním táboře a poté přesun do koncentračního tábora Osvětim-Auschwitz (Březinka). Jako by to byly dva různé životy – ta krásná Vídeň, belle epoque, zlatá mládež…

A poté nepředstavitelné utrpení, hra o život. Dva různé životy, dvě různé ženy, které ale jsou jedna a táž. A poté různí muži, kteří se tu a tam v jejím životě zastavili a poté šli dál – ať už ze svého rozhodnutí, nebo z rozhodnutí Almy. Byla bych moc ráda, kdyby naše inscenace (původní scénář poté ještě skrze zkoušky doznal logicky změn) přivedla diváky nejen k zájmu o příběh Almy Rosé a pomohla nám ji dostat do povědomí veřejnosti, ale připomněla i příběh Fredyho Hirsche a též osudnou březnovou noc roku 1944, kdy v Osvětimi zahynuly téměř 4 tisíce lidí z tzv. terezínského rodinného tábora. Byla to prokazatelně největší masová vražda československého obyvatelstva v našich dějinách. Jen se o ní málo ví, mluví, snad proto, že se „ztratila‟ v hromadě obětí koncentračních táborů, nebo že o ní není tak uvažováno, jelikož se neudála přímo na území naší země.”

Spjatost člověka s vlastním jménem

Režisérka Jaroslava Šiktancová dodává: “Kromě otázky, zda může krása umění zastřít krutou realitu, jak o tom mluví Martina Kinská, a otázek zodpovědnosti lidského konání, vyvstalo pro mne v jejím textu během zkoušení ještě jedno silné téma: naprostá spjatost člověka s vlastním jménem, tedy s tím, co má v sobě po svých předcích. A že prochází v životě zkouškami, které nemůže zvládnout nebo vyřešit mimo tuto vazbu. Alma přijala jiné jméno, aby se zachránila před transportem. Ale paradoxně ji v koncentračním táboře zpočátku chránilo, že ji někdo poznal, že řekl její pravé jméno. Proto mne tolik fascinuje věta, kterou Alma v těch nebezpečných chvílích říká: “Zase jsem Alma Rosé”. A všechno, co musí prožít a poznat, ji vede k sobě samé.”

Alma Ansámbl je smyčcový soubor a všechny jeho sólistky patří k předním komorním hráčkám a představily se posluchačům doma i ve světě. Hlavní ideou souboru je zachovat uměleckou individualitu sólistek a zároveň rozšiřovat tvorbu ve spojení hudby s výtvarným uměním, tancem a divadlem. Inspirací k založení Alma Ansámblu se stala pro Silvii Hessovou osobnost i životní příběh významné hudebnice a houslistky Almy Rosé. Její umělecké vzdělání, ambice, láska k hudbě a především její odvaha zůstávají pro soubor velkou inspirací.

Premiéra inscenace proběhne 3. a 4. listopadu ve Venuši ve Švehlovce. V roli samotné Almy se představí herečky Antonie Formanová a Anna Brousková, v rolích Alminých osudových mužů zase Vojtěch Bartoš.…because of Alma Výjimečné hudební nadání a šťastné dětství ve významné hudební rodině. Sňatek s geniálním hudebníkem i vlastní orchestr. Zdálo se, že život vynikající houslistky Almy Rosé bude naplněn hudbou, úspěchem a štěstím. Nakonec zůstala jen hudba. Vše ostatní bylo rozmetáno.

Příběh dcery předního vídeňského houslisty Arnolda Rosé a neteře Gustava Mahlera v sobě zahrnuje všechny nepochopitelné a děsivé zvraty evropských dějin první poloviny 20. století a navíc nastoluje otázku, jakou sílu může mít v lidském životě umění.

Scénář: Martina Kinská
Režie: Jaroslava Šiktancová
Hudební režie: Silvie Hessová

Produkce: Barbara Tůmová, Helena Bartošová, Anna Burianová

Hrají: Anna Brousková, Antonie Formanová, Vojtěch Bartoš, Alma Ansámbl + jeho hosté: Silvie Hessová, Martina Bačová, Hana Baboráková, Věra Binarová, Kateřina Lískovcová, Hana Kubisová, Judita Škodová

Projekt vznikl za podpory Hl. města Prahy, Ministerstva kultury ČR a SOM koncert s. r. o.

Helena Bartošová

Podobné příspěvky

V Popelce jako macecha, u sebe doma jako Popelka

Jaroslav Hauer

Návod na přežití v Divadle MANA

Afri

REVIVAL DONA GIOVANNIHO ve Stavovském divadle

Jaroslav Hauer