Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Pozvánky na akce

Pátek 28.5. je NOCÍ KOSTELŮ a otevře se přes 1200 kostelů a kazatelen

kostel sv.Jindřicha a Kunhuty

Autorkou vizuálního stylu NOCI KOSTELŮ  je rakouská grafička Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to Žalm 104,20: Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již více než 1200 kostelů a modliteben

chram sv. vitaTaké letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. Tradičně bohatý kulturně-duchovní program budou patrně provázet omezení související s epidemií koronaviru. Přesto věříme, že bude možné přivítat příznivce Noci kostelů a nabídnout programy v mezích aktuálních opatření nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Zveme návštěvníky do kostelů a modliteben také prostřednictvím multimediálních prostředků a internetové sítě.

Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2021, který je společný pro všechny zapojené země. Noc kostelů se bude letos konat v pátek 28. května 2021.

Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2021

jezulatkoMyšlenka otevřít kostely v noci vznikla před patnácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku, od roku 2012 probíhá Noc kostelů (estonsky Kirikute Öö) také v Estonsku, v roce 2016 se konala poprvé ve Švýcarsku.

Prazske-Jezulatko

Loňská netradiční Noc kostelů v České republice zaznamenala více než 205 000 návštěvnických vstupů ve více než 1 100 kostelech, kde pořadatelé připravili přes 4 000 programů.

Foto:

Jitka Tomečková, photographer
Will Shams s.r.o.
shams@seznam.cz
Facebook – shams world
Instagram – shams_photography15

 

Pozdrav k Noci kostelů zaslal Christoph kardinál Schönborn

Christoph Kardinal SchönbornPozdrav

V České republice otevře 28. května mnoho kostelů své dveře. Těší mne, že Noc kostelů má v České republice tak velký ohlas.

Otevřené kostely pomáhají lidem zažít rozmanitost křesťanské víry a otevírají naše srdce pro setkání s našimi bližními a s Bohem. Jsou symbolem naděje v čase, kdy naše životy silně ovlivňuje pandemie. Především v dobách nouze dodává modlitba a pevná víra v milujícího Boha sílu a naději.

Vyprošuji všem, kteří navzdory pandemii Noc kostelů připravují s velkou obezřetností a důrazem na bezpečí lidí, hojnost Božího požehnání a úspěch celé akce.

Přeji všem návštěvníkům prožití inspirativních, obohacujících a šťastných chvil, které snad i přes veškerá omezení pomohou vnést do současné doby naději.

+ Christoph Kardinal Schönborn

arcibiskup vídeňský

Originální znění:

Grußwort

Am 28. Mai öffnen viele Kirchen in Tschechien wieder ihre Türen. Es freut mich, dass die Lange Nacht der Kirchen in Tschechien so viel Resonanz findet.

Offene Kirchen helfen den Menschen, die Weite des christlichen Glaubens zu erfahren und unsere Herzen zu öffnen für die Begegnung mit unseren Mitmenschen und mit Gott. Sie sind ein Zeichen der Hoffnung, während die Pandemie unser Leben so stark bestimmt. Gerade in Zeiten der Not geben Gebet und der feste Glaube an den Gott der Liebe Kraft und Zuversicht.

Ich erbitte für all die Mitwirkenden, die diese Nacht trotz Pandemie mit größter Vorsicht und Schutz für die Menschen ermöglichen, Gottes reichen Segen für ein gutes Gelingen.

Allen Besucherinnen und Besuchern wünsche ich inspirierende, bereichernde und beglückende Stunden, die, trotz aller Vorsicht und Achtsamkeit, beitragen sollen, Hoffnung in diese Zeit bringen.

+ Christoph Kardinal Schönborn

Erzbischof von Wien

Podobné příspěvky

Divadlo Na zábradlí oslaví 60 let existence premiérou hry Persony a narozeninovým večírkem

Šebík

Své romány na veletrhu Svět knihy Praha představí Robin Cook, Meik Wiking nebo Michal Viewegh

Jaroslav Hauer

Losar 2147 – tibetský Nový rok / 29.2.2020

Afri