Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Film

My Street Films – Od parkouru k sexuálnímu obtěžování

Film

Osmý ročník soutěže krátkých dokumentárních filmů My Street Films Award odhalil vítězné filmy pro rok 2021. Nejlepším filmem porota vyhlásila Vesnickej asfalt režiséra Petra Žemly o vztahu dvou bratrů, které spojuje společná vášeň k parkouru. Další oceněné filmy i letos podávají svědectví o palčivých problémech české společnosti. Začínající filmaři se nebáli zpracovat náročná témata o problému sexuálního obtěžování, dopadu klimatických změn na jednotlivce nebo odcizení matky a dcery.

Vítězné filmy soutěže My Street Films

Vítězné filmy budou poprvé k vidění na velkém plátně na MFDF Jihlava. Vítězný film Vesnickej asfalt zachycuje vztah dvou bratrů, které kromě rodinného pouta pojí i společná vášeň k parkouru. Přestože najdou způsob, jak se tomuto městskému sportu věnovat v omezených podmínkách na vesnici, společný koníček je v ohrožení ve chvíli, kdy starší z bratrů odchází za studiem do města. S jednomyslnou radostí chceme udělit první cenu Petru Žemlovi za Vesnickej asfalt. Snímek lyricky a nevtíravě ukazuje příběh dvou bratrů-parkouristů, který je vystavěn s mimořádným citem pro přítomný okamžik, ale i kontext, v němž se odehrává,“ shrnuje porota důvody pro udělení hlavní ceny. V letošní tříčlenné porotě zasedl hudebník Martin Kyšperský, novinář Pavel Sladký a režisérka a lektorka My Street Films Viola Ježková. Pro syrovost a otevřenost filmu Spojení se porotci rozhodli ocenit druhou cenou režisérku Marii Sieberovou, za originální zpracování celospolečenského problému sexuálního obtěžování potom režisérku Kateřinu Wieckovou za film Žínky.

Kromě třech hlavních cen se porota rozhodla udělit i Zvláštní uznání režisérskému tandemu Elišce Plíhalové a Markétě Slané za jejich snímek Ooh, That’s Okay, který posouvá formát vlogu a nebojí se přinášet osobní svědectví o světě, jehož problémy jsou na jednoho člověka až příliš velké. Dvě ocenění a workshopy s českými dokumentaristy Novinkou tohoto ročníku je ustanovení studentské poroty. K udělení ceny organizátoři pověřili pětici studentek z oblasti filmových nebo mediálních studií. Ze všech přihlášených filmů se studentská porota rozhodla ocenit film Spojení. „Snímek tematizuje přerušení spojení, k němuž občas dochází nejen mezi radiopřijímači, ale také v mezilidských vztazích. Autorka efektivně využívá filmové řeči k  analýze vlastního vztahu s matkou, čímž si k ní zároveň hledá cestu,“ zní odůvodnění porotkyň.

Dvěma cenami oceněný snímek Spojení měla režisérka možnost realizovat v rámci workshopů My
Street Films. S námětem na krátký film se do něj každoročně mohou přihlásit zájemci z široké
veřejnosti. Vybraní uchazeči tak mohou za pomoci předních českých dokumentaristů realizovat a
konzultovat své filmy ve všech fázích vývoje. „Neměla jsem v plánu vytvořit tolik osobní film, původně
byl námět především o mámě, která je nadšenou radioamatérkou a hrdou tramvajačkou. Zásadní roli
pro vývoj filmu měla moje lektorka Marika Pecháčková, která mi věnovala velkou péči, za kterou moc
děkuji. Za přínosnou konzultaci pak vděčím hlavně střihači Adamu Brothánkovi. Moc si cením také
spolupráce v naší skupině, ve které jsme si předávali upřímné zpětné vazby a vzájemně se motivovali,“
říká oceněná filmařka a účastnice workshopů Marie Sieberová. Úspěšné realizaci krátkých
dokumentárních snímků v rámci workshopů letos dále napomáhali Ivo Bystřičan, Adam Oľha, Klára
Tasovská, Martin Dušek nebo Tereza Reichová.

Stejně jako v minulém roce i letos organizátoři zaznamenali zvyšující se zájem o účast na
workshopech i vyšší počet přihlášených filmů do samotné soutěže My Street Films Award. „Ze 117
zaslaných námětů bylo letos vybráno 24 námětů, které dostaly možnost rozvinout se s lektorským
vedením v pozoruhodné filmy, které otevírají škálu angažovanosti. Vznikaly filmy velmi osobní až
intimní, o vyrovnávání se se smrtí blízkého člověka, umírání, repatriaci zesnulých, ale i o
mezigeneračním traumatu či jinak komplikovaných vztazích v rámci rodiny,“ hodnotí letošní ročník
Viola Ježková, lektorka a vedoucí programu My Street Films.

„Přes všechny těžkosti, které s sebou přinesla pandemie v uplynulém období, nás těší, že stále více lidí reflektuje tato osobní i celospolečenská témata skrze film. Z osobního se stává politické, je úžasné sledovat, s jakou energií se začínající filmaři pouštějí do těchto problémů dnešního světa a že My Street Films jim u toho může být průvodcem,“ dodává vedoucí projektu Diana Tabakov.

Vítězné filmy na MFDF Ji.hlava a v kině Pilotů

Všechny čtyři oceněné filmy mohou diváci spatřit v premiéře od 26. do 31. října na Mezinárodním
filmovém festivalu Ji.hlava. Následně po skončení festivalu budou tyto i další filmy vytvořené na
workshopech My Street Films k vidění v doprovodném festivalovém online programu, který startuje
31. října na webových stránkách MFDF Ji.hlava. Ve dvou dramaturgických blocích budou pak uvedeny všechny filmy z letošních workshopů 16. listopadu v kině Pilotů. Během programu My Street Films: 2021 v krátkých filmech budou osobně představeni všichni autoři i lektoři během společné diskuze, kterou povede Viola Ježková.

O MY STREET FILMS

My Street Films se během osmi let své existence etabloval jako zásadní vzdělávací projekt, který inspiruje zájemce z řad nejširší veřejnosti, aby natočili krátký film a vypověděli tak o tématech, jež považují za důležitá. Jedinečnost projektu spočívá v jeho otevřenosti – celoročně propojuje komunitu lidí, kteří se aktivně podílejí na dění ve svém městě, s profesionály z oblasti mediálního průmyslu. Kromě celostátní soutěže o nejlepší film pořádá pro vybrané uchazeče intenzivní workshopy věnující se dokumentární tvorbě, otevřené semináře pro veřejnost, workshopy na školách či filmová promítání spojená s přednáškou a diskusí. V rámci projektu každoročně vznikají osobité

Hlavní porota, ve které zasedl hudebník Martin Kyšperský, novinář Pavel Sladký a režisérka a lektorka My Street Films Viola Ježková, nejlepším filmem vyhlásila Vesnickej asfalt režiséra Petra Žemly o vztahu dvou bratrů, které spojuje společná vášeň k parkouru. Další oceněné filmy i letos podávají svědectví o palčivých problémech české společnosti. Začínající filmaři se nebáli zpracovat náročná témata o problému sexuálního obtěžování, dopadu klimatických změn na jednotlivce nebo odcizení matky a dcery. Vítězné filmy budou poprvé k vidění na velkém plátně na MFDF Ji.hlava.

Vítězné filmy soutěže My Street Films

Všechny oceněné filmy i další filmy vytvořené na workshopech My Street Films mohou diváci po festivalu spatřit na portálu Dafilms, ale také 16. 11. v kině Pilotů během programu My Street Films: 2021 v krátkých filmech.

Vesnickej asfalt (10 min.)
režie: Petr Žemla
ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=Lw4FT6oBniI

 Spojení (9 min.)
režie: Marie Sieberová
ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=XmyNjRqkFyM

Žínky (10 min.)
režie: Kateřina Wiecková
ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=JjEsTH-YH-Q

 Ooh, That’s Okay (9 min.)
režie: Eliška Plíhalová, Markéta Slaná
ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=tO1sQMi7zAw

Viktória Hozzová

My Street Films

www.mystreetfilms.cz

Podobné příspěvky

Drama Lidi krve v režii Miroslava Bambuška vstupuje do kin

Afri

Svěrákovi natáčejí novou komedii

Jaroslav Hauer

Dogman, film italsko – francouzské koprodukce

Jaroslav Hauer