Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Kultura v Praze Literatura

GHMP vydala monografii Ivana Meštroviče

Monografie Ivan Meštrovič

K výstavě Ivan Meštrović (1883–1962) Sochař a světoobčan vychází obsáhlá stejnojmenná publikace (Sandra Baborovská, Ondřej Vojtěchovský, Barbara Vujanović [eds.]), která shrnuje Meštrovićovu tvorbu. Monografie, do níž přispělo deset domácích i zahraničních autorů, odborníků v oblastech dějin umění a historie, se zabývá různými aspekty uměleckého i politického života Ivana Meštroviće.

 

 

 

 

 

 

 

Věnuje se kontextu vývoje sochařství v době Meštrovićova uměleckého zrání, zejména během jeho vídeňských studí a působení v Paříži pod vlivem Augusta Rodina. Objevné poznatky přinášejí kapitoly o Meštrovićových vazbách na české prostředí a o české reflexi Meštrovićova díla. Autoři představují Meštroviće jako mezinárodně vysoce úspěšného mělce bořícího bariéry mezi údajnými centry a periferiemi světového umění.

 

Kniha je dosud nejrozsáhlejší odbornou publikací věnovanou tomuto významnému sochaři v českém jazyce. Přináší řadu dosud nepublikovaných vyobrazení, zejména pak snímky Meštrovićových soch od českého fotografa Josefa Sudka. Všechny texty jsou paralelně v češtině a angličtině. Součástí knihy je taktéž životopisná chronologie, reprinty textů  Meštrovićovi od předních českých výtvarných kritiků první poloviny 20. století a výběrová bibliografie zaměřená na českou produkci o Meštrovićovi. Publikace vychází ve spolupráci GHMP s Muzei Ivana Meštroviće ve Splitu a Záhřebu.

Zpracoval s použitím textu Sandry Baborovské Petr Ondrášek

Fotografie © Petr Ondrášek

Podobné příspěvky

Muž, který spadl na Zemi a Dámský gambit vydává Argo

Afri

Martina Babišová si odnesla další mezinárodní filmovou cenu

Afri

Hana Zagorová a její publikum si na sebe počkali na Votvíráku tři hodiny

Jaroslav Hauer