Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Výtvarné umění Praha

Josef Mánes: Člověk – umělec – legenda

Kaendářní deska pražského orloje

Národní galerie v Praze připravila ve Valdštejnské jízdárně retrospektivní výstavu Josefa Mánesa. 

Josef Mánes je jedním z nejvýznamnějších českých umělců 19. století. Jeho tvorba se vyznačuje neobyčejnou šíří a kvalitou zahrnuje práce určené do veřejného prostoru i vyhraněně intimního charakteru, díla nadčasová i zcela aktuální, podobizny, krajiny i alegorie; plátna, kresby i grafiky. Výstava představuje stěžejní okruhy Mánesovy tvorby a doplňuje je o srovnávací materiál, postihující jak práce jeho českých současníků, tak zahraničních umělců, kteří české prostředí ovlivňovali. Celkový obraz dotvářejí ukázky z Mánesovy korespondence, dobové texty a fotografie a v neposlední řadě i informace o nových objevech učiněných v rámci restaurátorského průzkumu Mánesových děl. 

Slezská dívka, 1846, olej, papír, NG Praha
Slezská dívka, 1846, olej, papír, NG Praha

Josef Mánes se narodil jako prostřední dítě manželů Antonína a Kristiny Mánesových. Otec Antonín Mánes, který měl kořeny v Radnicích u Rokycan, byl pražským malířem ovlivněným holandskou a francouzskou malířskou školou. Maminka Kristina, roz. Schwindtnerová, byla dcerou pražského truhláře, který pocházel ze slezského Těšína. Josef Mánes se narodil roku 1820 v Praze v ulici U obecního dvora 7. Josefovým kmotrem byl tehdejší ředitel pražské malířské Akademie Josef Bergler /1753-1829/. Otec se živil jednak malováním romantických krajin a vyučováním šlechtických synků malbě. Jeho žáky byli například synové rodů Fürstenberků, Thunů, Černínů a jiní.

Otec se stýkal se výkvětem tehdejší pražské vlastenecké společnosti – s Josefem Dobrovským /1753 – 1829/, Františkem Palackým /1798 – 1876/, přírodovědcem Josefem Svatoplukem Preslem /1791 – 1849/ a lékařem Janem Nepomukem Čermákem, otcem malíře Jaroslava Čermáka. Otec malého Josefa mnohdy na tyto vlastenecké akce brával.

Ukolébavka, 1856, akvarel, papír, Sbírky Pražského Hradu
Ukolébavka, 1856, akvarel, papír, Sbírky Pražského Hradu
Anna Náprstková, po 1850, olej, plátno, NG Praha
Anna Náprstková, po 1850, olej, plátno, NG Praha
Titulníi list Bible, 1860 (vydání 1864), xylografie, papír, NG Praha
Titulníi list Bible, 1860 (vydání 1864), xylografie, papír, NG Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dovršení patnácti let věku a ukončení základní docházky, se stal Josef Mánes řádným studentem pražské Akademie výtvarných umění. Malovat jej učil jeho otec, ale zejména malíř František X. Tkadlík /1786-1840/, který byl od roku 1836 ředitelem Akademie. Tkadlík měl nepochybně na mladého Mánesa vliv, zejména pokud jde o pečlivost provedené malby. Po smrti Tkadlíka a krátké mezihře, kdy na čele Akademie zasedl Mánesův strýc Václav, bylo další jeho setrvávání na Akademii jen bojem s novým ředitelem Akademie německým malířem Christianem Rubenem /1805-1875/, který přišel po smrti Tkadlíka  z Mnichova.
Josef Mánes se raději v roce 1842 vydal na cestu po Solnohradsku, aby přišel na jiné myšlenky. V době , kdy mezi Rubenem a Josefem Mánesem plál největší názorový boj, zemřel Mánesovi jeho otec, Antonín Mánes.

Finanční situace Mánesů se velmi zhoršila. Josef na nějakou dobu převzal žáky svého otce. Další spory na Akademii s Rubenem dohnaly Josefa Mánesa k odchodu z Akademie a v roce 1844 odchází studovat do Mnichova. Na studiích jej podporovala jeho sestra Amálie. Mezi jeho učitele v Mnichově patřili zejména Peter von Cornelius /1784-1867/ a německý klasicistní malíř Bonaventura Geneli /1798-1868/. V Mnichově se Mánes spřátelil s českým sochařem Václavem Levým /1820-1870/ a architektem Ignácem Ullmanem /1822-1875/ a Ferdinandem Náprstkem /1824 – 1887/.

Jitro a Večer, 1851,olej, plátno, NG Praha
Jitro a Večer, 1851,olej, plátno, NG Praha
Labská krajina, 1863,olej,papír, NG Praha
Labská krajina, 1863,olej,papír, NG Praha

Mnichově v roce 1846 Mánes vystavil svůj poslední obraz namalovaný před odchodem z Prahy – Setkání Petrarky a Laurou. Nepřízeň Rubena Mánesa zastihla i v Mnichově, což jej vedlo k návratu do Prahy. Po návratu Mánes navázal přátelské kontakty se šlechtickými žáky svého otce. Ve stejném roce pobýval u Silva-Tarrouců a podíval se i do Těšína a Krakova. Postupně procestoval celou Moravu a Čechy, zejména jej zaujala místa, kde nacházel zříceniny, kostelíky a zajímavá stavení.

V roce 1847 se Mánes hluboce zamiloval do Františky, služky Mánesovy rodiny, ale tu si nakonec Mánes nemohl vzít, když do tohoto vztahu zasáhla jak jeho matka, tak i sestra Amálie s tím, že jde o nerovný vztah a služka musela odejít.

Domov, 1856, litografie, papír, NG Praha
Domov, 1856, litografie, papír, NG Praha

Do veřejného života se zapojil zejména v roce 1848 v souvislostí s přípravou Slovanského sjezdu. Mánes byl jedním z umělců, kteří v té době sbírali podklady pro návrh českého kroje na tento sjezd. V té době existoval spolek Česká lípa, jako slovanský symbol a šlo spíše o spolek radikální, který rovněž vznikl na Slovanském sjezdu. Po roce 1849, kdy zanikl, jej nahradila Jednota umělců výtvarných, která byla opozicí Krasoumné jednotě, zejména proto, že měla za hlavní národní cíle. Mezi její zakládající členy patřil i Josef Mánes a další malíři jeho generace. Po roce 1851 i tato společnost malířů a umělců nakonec zanikla. Mánes v té době také rozvíjel myšlenku slovanského malířství. Pro Jednotu umělců výtvarných nakreslil jako prémii pro roku 1849 slavný obraz Líbánky na Hané. V této době se spřátelil s malířem Soběslavem Hyppolitem Pinkasem /1827 – 1901/.

V lednu 1849 byl vyslán za „Jednotu umělců výtvarných“ do Kroměříže na Ústavodárný sněm. Zde nakreslil celou řadu portrétů účastníků sněmu. Vyhotovil i krojové studie

Josefina, kol.1855, olej, plátno, NG Praha
Josefina, kol.1855, olej,
plátno, NG Praha

Mnozí výtvarní historici se shodují na tom, že známý obraz Františky je zachycen na obraze nazvaném – Josefina. V roce 1851 zemřela Mánesovi těžce nemocná matka. Mánes měl v úmyslu přesunout se do Paříže. Pro nedostatek financí od tohoto záměru upustil a prožil mezi přáteli část roku 1852 na zámku v Čechách pod Kosířem. Na jaře 1853 se začal Mánes trpět bolestmi hlavy, poruchami spánku.

V roce 1853 namaloval Mánes obraz Oldřich a Božena a od roku 1857 do roku 1860 zabýval ilustracemi k Rukopisu královédvorskému. Oba Rukopisy údajně objevené v roce 1817 jej nadchly a inspirovaly k unikátním uměleckým dílům. V šedesátých letech namaloval Mánes řadu titulních záhlaví listů, diplomů a jako i návrhů spolkových praporů. Po založení spolku Sokol navrhl Mánes rovněž spolkový prapor i původní sokolský kroj. V r. 1862 a 1863 se Josef Mánes osobně zapojil do založení Umělecké besedy, a byl i několikrát předsedou jejího výtvarného výboru. Podle Mánesových nárhů byla řešena i výzdoba kostelů svatých Cyrila a Metoděje v Karlině.

Kalendářní deska pražského orloje, 1865-66, olej, měděná deska,Muzeum hl.m.Prahy
Kalendářní deska pražského orloje, 1865-66, olej, měděná deska,Muzeum hl.m.Prahy
Prapor pěveckého spoku Lukes, líc 1868, olej, hedvábí, NG Praha
Prapor pěveckého spoku Lukes, líc 1868, olej, hedvábí, NG Praha

V letech 1865 až 1866 se soustředil na práce spojené s návrhy na výzdobu Starosměstského orloje – návrhu dvanácti terčů s alegoriemi ročních období. Šlo o jednu z mála jeho veřejných zakázek. Orloj již měl být několikrát sešrotován, od roku 1824 nefungoval. V roce 1865 byl uveden znovu do provozu.

 

Prapor pražského Sokola, rub, 1862, olej, hedvábí, Národní muzeum
Prapor pražského Sokola, rub, 1862, olej, hedvábí, Národní muzeum

V roce 1867 jel Mánes s výpravou českého poselstva na národopisnou výstavu do Moskvy. Když zemřel Mánesův přítel Karel Purkyně v dubnu 1868, najal si Mánes jeho ateliér a sedával tam bez hlesnuti a strnule s paletou, aniž by cokoliv namaloval. Ve druhé polovině roku 1868 vytvořil návrhy na několik spolkových praporů

Lékaři mu radili cestu do Itálie a mecenáš umělců a jeho přítel Vojtěch Lanna ml. /1836 – 1909/ mu cesty a pobyt platil. Mánes odjel v březnu 1870 a bydlel u sochaře Šimka v Římě nedaleko fontány di Trevi. Itálií byl nadšen. Pak ale začaly chodit dopisy plné beznaděje, ve kterých Mánes psal zmateně. Zprávy o zhoršujícím se Mánesově zdraví přiměly Amálii, aby se do Itálie vypravila. Tam jej již zastihla nepříčetného a okradeného. Podařilo se jí bratra dopravit do Čech. Ještě měl sílu navštívit výstavu Umělecké besedy na jaře 1871, ale zajímaly jej jen obrazy Karla Purkyně a Václava Levého, zemřelých přátel.

Český malíř Josef Mánes zemřel 9. prosince 1871. Za svého život nepatřil Josef Mánes mezi uznávané malíře. Význam Mánesova díla, jako zakladatele českého malířství, byl doceněn až počátkem 20. století.

Josef Václav Myslbek, Studie k pomníku Josefa Mánesa, 1916, bronz, NG Praha
Josef Václav Myslbek, Studie k pomníku Josefa Mánesa, 1916, bronz, NG Praha
Paleta lásky, 1976, životopisný film, v roli Mánesa Petr Kostka
Paleta lásky, 1976, životopisný film, v roli Mánesa Petr Kostka

S jménem Josefa Mánesa se setkáme v mnoha městech naší republiky. Po Mánesovi jsou pojmenovány ulice a v Praze existuje i Mánesův most, jehož jméno nese od roku 1920. Od roku 1887 je založen Spolek výtvarných umělců Mánes, jehož budovu/postavená 1928-1930/, kterou navrhl architekt Otakar Novotný /1880 – 1959/. V roce 1952 natočil režisér Břetislav Pojar /*1923/ dokumentární film o životě a díle Josefa Mánesa. Režisér Josef Mach podle románu Františka Kožíka a jejich společného scénáře, natočil životopisný film o Josefu Mánesovi – Paleta lásky /1976/. Postavu Josefa Mánesa ztvárnil herec Petr Kostka.

Výstava představuje více než 400 exponátů z 25 veřejných institucí a soukromých sbírek, včetně originálu Kalendářní desky pražského orloje ze sbírek Muzea hlavního města Prahy. U příležitosti výstavy vychází katalog a dvě publikace zaměřené na mladé publikum: Josef Mánes přítel a umělec a Mánes. Obrazy do kapsy.

Výstavu můžete navštívit do 16.července

Zpracoval s použitím TZ NG Praha a veřejných zdrojů Petr Ondrášek

Fotografie © Petr Ondrášek

Podobné příspěvky

Svatá Ludmila – žena na rozhraní věků

Redaktor J.Hampl

Zdena Fibichová vystavuje ve Zlíně

Petr Ondrášek

BLACK & WHITE – vernisáž obrazů, šperků Alexandry Hejlové a vystoupení Jindřicha Krause

Šebík