Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Výtvarné umění ČR

Konstruktivní tendence v Galerii Benedikta Rejta v Lounech

Z expozice

 Sbírkovou výstavou Konstruktivní tendence se Galerii Benedikta Rejta v Lounech  vrací k výraznému fenoménu v umění šedesátých let 20. století. Díla dvaceti českých a zahraničních tvůrců ze sbírek lounské galerie představují to nejlepší z vrcholného období konstruktivně orientované tvorby, tedy období vymezené přibližně roky 1964–1973. Mezi zastoupenými umělci nechybí Zdeněk Sýkora, Karel Malich, Hugo Demartini, Jiří Kolář, Stanislav Kolíbal, Vladislav Mirvald nebo Milan Dobeš. Zahraniční tvorbu zastupují mj. Bridget Rileyová, Victor Vasarely, Getulio Alviani nebo François Morellet. 

Lev Nusberg Programovaný návrh, 1962, serigrafie
Lev Nusberg Programovaný návrh, 1962, serigrafie
Victor Vasarely Folklor planetaire 6, 1966, serigrafie
Victor Vasarely Folklor planetaire 6, 1966, serigrafie
Vladislav Mirvald Aperspektivní objekt, 1968, papír, dřevo
Vladislav Mirvald Aperspektivní objekt, 1968, papír, dřevo

V tomto rozsahu a ucelenosti prezentuje galerie hlavní těžiště své sbírky veřejnosti vůbec poprvé. Prostřednictvím výtvarných děl a archivních materiálů přibližují autoři výstavy význam lounského kulturního prostředí šedesátých let  minulého století, mapují mezinárodní propojení mnoha osobností a poukazují na  prozíravou sbírkotvornou činnost prvního ředitele galerie Jana Sekery, který dokázal pro nově založenou instituci získat špičková díla a vybudovat sbírkový soubor, který svou kvalitou předčí i mnohem větší a významnější instituce. 

Galerie Benedikta Rejta se na konstruktivní tendence zaměřila ještě před svým oficiálním založením v roce 1966. Orientaci na rodící se výtvarný směr umožnila zejména spolupráce několika lounských osobností, které stály u jejího vzniku a podílely se na její činnosti – mimo jiné šlo o Josefa Hlaváčka, Josefa Šimůnka, Jana Sekeru, Zdeňka Sýkoru nebo Vladislava Mirvalda.

Jan Kubíček Konkrétní kombinace, 1967, aryl na plátně
Jan Kubíček Konkrétní kombinace, 1967, aryl na plátně
Karel Malich Prostorová plastika, 1967, hlník, nerezová ocel
Karel Malich Prostorová plastika, 1967, hlník, nerezová ocel

Iniciační výstavou, která se v roce 1964 konala ještě pod hlavičkou Okresního vlastivědného muzea v nově zrekonstruované výstavní síni, byla výstava koláží Jiřího Koláře, který nově vznikající instituci daroval několik svých děl, a uspíšil tak její vznik. Následující rok se v muzeu osamostatnilo galerijní oddělení, vznikl statut a koncepce sbírkové činnosti a ředitelem budoucí galerie byl jmenován Jan Sekera.

Nejdůležitější výstavou první dekády existence nově založené Galerie Benedikta Rejta se stala výstava Konstruktivní tendence, kterou pro ni v roce 1967 a pro roudnickou galerii o rok dříve připravil Jiří Padrta. S jasným a po několika letech tvorby již vyhraněným výtvarným názorem se na ní představili čeští umělci hlásící se k takzvaným objektivním tendencím. Ještě téhož roku a téměř ve stejném složení tyto osobnosti reprezentovaly české umění na výstavě Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakeive Frankfurtu nad Mohanem.

Zdeněk Sýkora Červeno modrá a dvě Černobílé strutury, 1964, olej na plátně
Zdeněk Sýkora Červeno modrá a dvě Černobílé strutury, 1964, olej na plátně
Bridget Rileyová Londýn, Hannover, Bern, Hannover2, Düsseldorf, 1970-71, serigrafie
Bridget Rileyová Londýn, Hannover, Bern, Hannover2, Düsseldorf, 1970-71, serigrafie

Diváci výstavy budou mít jedinečnou možnost spatřit vedle sebe důležitá díla, která byla v šedesátých letech součástí těchto výstav a dnes již patří do kánonu konstruktivně orientovaného umění u nás – kromě Šedé struktury a prvních kombinatorických struktur Zdeňka Sýkory také jeden z prvních Pulzujících rytmů Milana Dobeše nebo rané reliéfy Karla Malicha či objekty Huga Demartiniho.

Je obdivuhodné sledovat příběh malé regionální galerie, která se díky úsilí pár lidí, kterým v té době bylo kolem třiceti let, dokázala během krátké doby stát součástí mezinárodního hnutí a dostat Louny na mapu uměleckého dění. Patří zároveň k malým zázrakům, že o této skutečnosti podává sbírka Galerie Benedikta Rejta dodnes tak cenné a trvalé svědectví,” říká k výstavě její kurátor Pavel Kappel.

 

Radoslav Kratina Pocta Stažewskému, 1967, dřevo, barevné laky, hliník
Radoslav Kratina Pocta Stažewskému, 1967, dřevo, barevné laky, hliník
Milan Dobeš Pulující rytmus II, 1965, Zrcadlové sklo, kov, dřevo,lak
Milan Dobeš Pulující rytmus II, 1965, Zrcadlové sklo, kov, dřevo,lak
Hugo Demartini Prostorová variace konvexních zrcadel I, 1967, chromovaný plech, dřevo, barevné laky
Hugo Demartini Prostorová variace konvexních zrcadel I, 1967, chromovaný plech, dřevo, barevné laky

Sbírkotvorná činnost nové instituce kopírovala její progresivní výstavní program, na kterém se například již v roce 1965 objevila výstava skupiny Dviženije, převzatá z pražské Galerie na Karlově náměstí. Louny se tak po Praze staly druhým zahraničním městem, kde se tvorba moskevských kinetistů představila. 

Do roku 1973, kdy byla na delší čas uzavřena, uspořádala galerie řadu samostatných výstav významných českých autorů – Karla Malicha, Huga Demartiniho, Jana Kubíčka, Vladislava Mirvalda, Kamila Linharta, Radoslava Kratiny a připravila nebo převzala několik důležitých skupinových výstav. Mezinárodní dění představovala např. samostatnou výstavou Victora Vasarelyho (1967), skupinovou výstavou Dodekaedr v roce 1968, výstavou přírůstků ze svých sbírek (1969) nebo výstavou argentinských konstruktivistů v roce 1971. 

Jan Kubíček Systém addice v pozitivu-negativu, 1970, akryl na plátně
Jan Kubíček Systém addice v pozitivu-negativu, 1970, akryl na plátně
Kamil Linhart Reliéní kmpozice, 1969, latex, sololit
Kamil Linhart Reliéní kmpozice, 1969, latex, sololit

Galerie Benedikta Rejta vydala k výstavě katalog s reprodukcemi děl ze svých sbírek. Autory textů jsou Pavel Kappel, Hana Gruntová Kolingerová a Tomáš Zmeškal.

V rámci výstavy Konstruktivní tendence bude probíhat doprovodný program, který najdete na https://www.gbr.cz/aktualni-program/. Expozice bude ke shlédnutí do 9.dubna.

 

Zpracoval s použitím TZ GBR v Lounech Petr Ondrášek

Fotografie © Petr Ondrášek

Podobné příspěvky

program Novoměstské radnice v Praze – říjen 2015.

Afri

Do seriálu ZOO zavítala vzácná návštěva, paní Marie Rottrová

Jaroslav Hauer

Balet Amerikana III, který se koná 11. 2. 2015 ve Státní Opeře v Praze

Šebík