Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura v Praze Výtvarné umění Praha

„Vždycky mě zajímala jen lidská tvář,“ říká o své tvorbě Vlasta Prachatická

Museum Kampa představuje v komorní retrospektivě tvorbu významné české sochařky Vlasty Prachatické.
Vlasta Prachatická se narodila roku 1929 ve Starých Smrkovicích u Hořic, po válce navštěvovala Střední školu kamenosochařskou v Hořicích a po prvním ročníku byla přijata do atelieru profesora Otakara Španiela na AVU v Praze. Během studia se seznámila se svým budoucím manželem Stanislavem Kolíbalem a spolu s Adrienou Šimotovou, Jiřím Johnem, Věrou Janouškovou, Vladimírem Janouškem, Václavem Boštíkem a dalšími se stala členkou skupiny UB 12. Ve své tvorbě se věnovala výhradně sochařskému portrétu a v tomto oboru se stala jednou z nejrespektovanějších osobností českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století.
Kurátor výstavy Pavel Brunclík charakterizuje dílo sochařky následovně: „ Její sochařské portréty jejích blízkých, osobních přátel nebo obecněji známých osobností kulturního a společenského života, jež byly jejími současníky nebo žily v nedávné či dávnější minulosti, se můžeme stát účastníky tichých kontemplativních událostí vyrůstajících z komunikativního, dialogicky orientovaného vztahu mezi ní – portrétující a portrétovanými. Obraz tohoto vztahu, jejž můžeme chápat jako vlastní součást autorčina výtvarného vyjádření, přináší mimořádně citlivou výpověď o hledané – v tichu a v reflektovaném čase a sebezpytování hledané, nacházené, zkoušené a obhajované lidskosti těch, s nimiž se ve své tvorbě a prostřednictvím své tvorby přímo či nepřímo setkávala. Spolu s tím přináší neméně podstatnou výpověď o tom, čím přímé či nepřímé osobní setkání tohoto duchovního rozměru může být a je pro ty, kteří do takto utvářeného a udržovaného pole otevřené vstřícnosti vcházejí, v něm setrvávají a k němu se vztahují.
Od roku 2006 je Vlasta Prachatická čestnou členkou britské Society of Portrait Sculptors.“

Výstava je doprovázena skládačkou s portréty a textem Pavla Brunclíka a druhým, doplněným vydáním monografické publikace z nakladatelství Arbor vitae s texty Stanislava Kolíbala a Jiřího Šetlíka. Doprovodné programy naleznete na http://www.museumkampa.cz.

Výstavu můžete navštívit do 20.1.2019.

Zpracoval Petr Ondrášek, foto Museum Kampa

Foto nahoře: PhDr.Vincenc Kramář, 1980, patinovaná sádra, sbírka autorky

Podobné příspěvky

Villa Pellé nabídne street art a graffiti

Afri

Premiéra autorské novinky Posedlost v Divadle Na zábradlí. V hlavní roli: Láska!

Šebík

Na Střelecký ostrov v Praze přichází léto. STARTUJE LETŇÁK 2015!

Afri