Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Pozvánky na akce

KVĚTY – STOLETÝ PŘÍBĚH 2018–2023 – pokračuje po pěti letech v Topičově salónu

V pondělí 6. listopadu začala v pražském Topičově salonu výstava autorského malovaného porcelánu KVĚTY – STOLETÝ PŘÍBĚH 2018-2023. Přehlídka původně vznikla ke sto letům Československa a zúčastnilo se jí přes dvacet významných českých výtvarníků. Výstava potrvá do 20. prosince letošního roku a bude prodejní.

Mezi vystavujícími umělci jsou Vlastimil Elšík, Kurt Gebauer, Bohumír Gemrot, Boris Jirků, Jitka Kantová, Adam Kašpar, Richard Kočí, Jiří Kožíšek, Helena Kroftová-Leisztner, Milan Kunc, Luna, Olga Maler-Kunc, Martin Němec, Boris Nosek, Pavel Opočenský, Jan Paul, Pavel Piekar, Jan Pištěk, J.S., Martin Salajka, Rumen Sazdov, Laco Sorokáč, Klára Stodolová, Eva Synková, Jana Šárová, Jan Tichý.

V roce 2018, u příležitosti výročí 100 let založení Československého státu, vytvořilo více než 26 umělců malbou na porcelán unikátní autorské triptychy porcelánových květů a další porcelánové originály. Vzniklo více než 300 kusů porcelánových objektů. Každý z autorů pojal námět i téma projektu svobodně a originálně, jak v obsahu, tak i v řemeslném zpracování.

Po pěti letech je původní výstava z roku 2018 rozšířena o další autorská porcelánová díla, a také o díla sochařská, malířská a grafická. Soubory malovaného porcelánu doplňují ukázky volného umění zúčastněných umělců a nabízejí divákům ucelenější pohled na jejich tvorbu.

Garantem projektu je akademický malíř Boris Nosek, který se věnuje tvorbě uměleckého porcelánu více než 35 let. Na výstavě bude k vidění jeho porcelánový artefakt Květy, vytvořený pomocí autorské techniky ručního prořezu. Raritou budou porcelánové originály s fragmenty literárního i výtvarného odkazu již nežijících osobností české kultury.

Ambasadory výstavy jsou houslista Jaroslav Svěcený, operní pěvkyně Andrea Kalivodová i spisovatelka a novinářka Bára Nesvadbová.

Prodejní výstava “Květy 2018–2023” patří mezi největší skupinové výstavy českého porcelánu nejen u nás, ale i v Evropě. Je také vyjádřením úcty nedávno zesnulému Vlastimilu Elšíkovi, jenž je jedním z autorů zastoupených v expozici.

Informace o výstavě: Název akce: KVĚTY – STOLETÝ PŘÍBĚH 2018–2023 / Prodejní výstava autorského malovaného porcelánu Místo konání: Galerie Topičův salon, Národní 9, Praha 1 Trvání výstavy: od 6. 11. do 20. 12. 2023.

Jarmila Hla Shwe

 

Profily vybraných umělců:

ak. soch. Kurt Gebauer

Jedná se o jednoho z největších českých sochařů posledních 50 let. Gebauer spontánně a bez obav přistoupil k porcelánu se svými klasickými náměty, jako jsou „plavci“, „ženy a jejich klíny – parafráze na českou vlajku“ a další figurální náměty. Jeho díla se vyznačují strohostí, čistotou a minimalistickým pojetím dvoubarevného modrotiskového charakteru.

ak. mal. Jan Pištěk: Pištěk, známý svými velkými skvrnami na obrazech, objevil nový způsob, jak přenést svůj charakteristický styl na porcelán. Věnoval se tomuto novému materiálu více než půl roku, experimentoval s různými technikami a vytvořil řadu originálních děl, které překvapily svou barevností a detaily.

Prof. ak. mal. Boris Jirků: Jirků je známý svým pracím s kobaltovou barvou. V porcelánových dílech využil možnosti nastříkat pláště dvou mís a jedné vázy airbrushem. Na glazovaný porcelán poté vyryl linorytovým grafickým způsobem velkou lineární figurální kompozici, vytvářejíc tak silné kontrasty a vizuální efekty.

ak. mal. Milan Kunc: Kuncův přístup k porcelánu je založen na kontrastu mezi námětem a vlastním obsahem. Jeho díla často kombinují kobalt s dalšími prvky, jako jsou soli – chloridy kovů. V závěrečném dekoračním pojetí využívá listery zlata a platinu, což dodává jeho dílům luxusní vzhled. Jeho díla často reflektují emigrační, válečné a vojenské motivy, které jsou pro něj charakteristické.

Krátká verze textu :

V roce 2018, k 100. výročí založení Československa, vytvořilo 26 umělců 4 generací, mezi nimiž jsou taková jména jako ak. soch. Kurt Gebauer, ak. mal. Boris Jirků, ak. mal. Milan Kunc a ak. mal. Jan Pištěk, unikátní porcelánové triptychy a originály, celkem přes 300 kusů. Po pěti letech byla výstava rozšířena o nová díla. Garantem projektu je ak. mal. Boris Nosek, s 35 lety zkušeností v oboru. Výstava obsahuje jedinečné porcelánové originály včetně děl s literárními a výtvarnými odkazy významných již zesnulých českých osobností. Výstava “Květy 2018–2023” je jednou z největších v Evropě a vzdává hold nedávno zesnulému Vlastimilu Elšíkovi.

Doplňující informace :

V roce 2018, kdy jsme si připomínali 100 let od založení Československého státu, vytvořilo více než 26 umělců unikátní autorské triptychy porcelánových květů a další originální porcelánové objekty. Celkem vzniklo přes 300 porcelánových děl, přičemž každý z autorů přistoupil k námětu a tématu projektu svobodně a originálně, jak co do obsahu, tak i co do řemeslného zpracování. Český porcelán již stovky let reprezentuje naši zemi. Po pěti letech byla původní výstava z roku 2018 rozšířena o další autorská porcelánová díla, ale i o sochařská, malířská a grafická díla.

Soubory malovaného porcelánu jsou doplněny ukázkami volného umění zúčastněných umělců, což divákům nabízí komplexnější pohled na jejich tvorbu. Garantem projektu je akademický malíř Boris Nosek, který se věnuje tvorbě uměleckého porcelánu více než 35 let. Jeho porcelánový artefakt s názvem “Květy”, vytvořený pomocí autorské techniky ručního prořezu, je na výstavě k vidění. Tento porcelánový květ tvoří triptych tří objektů: 1/ Váza stylizovaná jako poupě či mladý květ o výšce 30 cm, 2/ Hluboká mísa na ikebanu o průměru 50 cm, evokující rozkvetlý květ, 3/ Velká mělká mísa o rozměrech 70 cm × 50 cm, která připomíná list.

Výjimečnost celé výstavy dotvářejí porcelánové originály s fragmenty literárního odkazu již nežijících osobností české kultury. Na porcelánových květech tak můžeme objevit například dopisy z vězení Vladimíru Holanovi, dopisy Olze z let 1979 až 1982 v originálním rukopisu Václava Havla, citace z románu “Osudy dobrého vojáka Švejka” od Jaroslava Haška s ilustracemi Josefa Lady a mnoho dalších. Prodejní výstava “Květy 2018–2023” patří mezi největší skupinové výstavy českého porcelánu nejen u nás, ale i v Evropě. Je také vyjádřením úcty nedávno zesnulému Vlastimilu Elšíkovi, jenž je jedním z autorů zastoupených v expozici.

Nesmíme zapomenout na výrazné osobnosti z oblasti českého výtvarného umění, které byly okouzleny materiálem porcelánu a vytvořily celou řadu autorských originálů. Akademický malíř Jan Pištěk se tomuto pro něj novému materiálu aktivně věnoval více než půl roku. Všichni autoři se scházeli na přípravných experimentálních workshopech, kde se postupně seznamovali s novými technikami podglazurové, glazurové a vtavné malby na porcelán. Jan Pištěk objevil způsob, jak přenést své charakteristické velké skvrny z obrazů na porcelán pomocí tkanin, fáčovin a gázy, které naválel grafickým válečkem kobaltovou barvou na povrch nádob. Po výpalu nás překvapily mísy a vázy nejen svou sytou barevností a jemným basreliéfem, ale také nečekaným fragmentem listu. Tento detail autor inovativně zakomponoval do celého souboru pomocí sklářského stojánku, takže list jakoby levitoval.

Stejně tak akademický malíř Boris Jirků intenzivně pracoval s kobaltovou barvou. Na rozdíl od Jana Pištěka však využil možnosti nastříkat povrch dvou mís a jedné vázy airbrushem. Na modrém plášti těchto nádob tak vynikají bílé linie ženských postav, připomínající hvězdy na tmavé obloze. Vlnění porcelánu pak ještě více zdůrazňuje jeho perspektivní zkreslení, což v kombinaci s leskem a designem působí tajemně a až neuvěřitelně.

Pro ak. mal. Milana Kunce byl hlavním prvkem kobalt, který kombinoval s různými solemi – chloridy kovů. V závěrečném dekoračním pojetí pak využil listery ze zlata a platiny. Tímto způsobem vytvářel kontrast mezi námětem a obsahem, který je pro něj typický, a to zejména v emigračních, válečných a vojenských motivech. Ať už šlo o hlubokou mísu s námětem mozků a křídel, talíř s vojenskými motivy nebo tank, vždy v nich byl patrný jeho kritický nadhled, groteskní charakter a varování skryté v podtextu.

Byli jsme nadšeni, že jsme porcelánem zaujali i jednoho z největších českých sochařů posledních 50 let, Kurta Gebauera. Ten se k tomuto materiálu postavil naprosto spontánně a bez obav, přinášejíc své klasické náměty, jako jsou “plavci” či “ženy a jejich klíny – parafráze na českou vlajku”. Strohost, čistota a minimalistický charakter dvoubarevného modrotisku se staly průvodním znakem jeho rozsáhlých cyklů talířů a váz, zdobených solemi, ředěným zlatem pod glazurou či chloridy a kobaltem. K vidění je zde i minimalistický čajový servis, jehož hlavním motivem je čajový lístek decentně aplikovaný na povrch šálků, podšálků a konvic. Tyto listy nám připomínají český národ, který si stále hledá své místo v kultuře, ať už evropské či světové.

Odkaz na díla autorů (výběr): https://drive.google.com/drive/folders/1kut5SAbyhIqzX9dxLwToWb-r0YjYDthJ

Podobné příspěvky

Luděk Marold v Hlinsku

Petr Ondrášek

Festival Hrady CZ se přesouvá i s Kabáty na Moravu, tento týden rozezní Veveří

Šebík

Nádherné melodie, vtip a švih – to je opereta Veselá vdova

Jaroslav Hauer