Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Literatura

Il Boemo. Průvodce po životě a díle Josefa Myslivečka

Jan_Vilímek_-_Josef_Mysliveček

Josef Mysliveček (1737–1781), syn pražského mlynáře, se díky svému nadání stal jedním z nejznámějších skladatelů vážné opery v druhé polovině osmnáctého století. Dosáhl oslnivých úspěchů v Itálii a ovlivnil mladého Mozarta, s nímž se několik let přátelil. U nás je však dnes Mysliveček znám hlavně díky pozdějším legendám inspirovaným jeho dobrodružným životem a předčasnou smrtí. Tato kniha, která vychází v souvislosti s připravovaným filmem Petra Václava Il Boemo, je určena pro nejširší veřejnost. Seznamuje čtenáře s ověřenými fakty o skladatelově životě a díle a nastiňuje vývoj Myslivečkova obrazu a vnímání jeho hudby od osmnáctého století po současnost. Předmluvou ji opatřili režisér Petr Václav a dirigent Václav Luks. Součástí knihy je výběrový seznam literatury o Myslivečkovi a nahrávek jeho děl. Text doplňují dobové portréty, fotografie z míst spojených s Myslivečkovým životem i barevná příloha s exkluzivními záběry z filmu.

Daniel E. Freeman: Il Boemo. Průvodce po životě a díle Josefa Myslivečka
Z angličtiny přeložila Petra Johana Poncarová, 160 stran, vyšlo 11. listopadu 2021

Americký muzikolog Daniel E. Freeman je přední zahraniční odborník na hudební kulturu v českých zemích osmnáctého století. K jeho nejvýznamnějším publikacím patří monografie          o životě a díle Josefa Myslivečka, o W. A. Mozartovi a Praze a také o operním divadle Františka Antonína, hraběte Šporka. Krom toho publikoval řadu studií o opeře a hudbě pro klávesové nástroje v osmnáctém století a o dílech Antonia Vivaldiho, J. S. Bacha a jeho synů. Vyučuje hudební vědu na Univerzitě v Minnesotě a je rovněž profesionálním pianistou. 

 

Na jaře 2022 vyjde česky také doplněné a rozšířené vydání jeho odborné monografie  o Myslivečkovi s obsáhlým poznámkovým aparátem a katalogy skladatelových děl.

 

www.ivysehrad.czwww.ilboemo.cz

Adéla Tošovská 
Petra Johana Poncarová

Jan_Vilímek_-_Josef_Mysliveček

Podobné příspěvky

Brilantní esej britského historika Tonyho Judta

Afri

Vychází kniha Jiří Šetlík: Provázejí mne životem

Petr Ondrášek

Novinka Jono a Kíš zábavnou formou přibližuje dětem radosti 
i rizika spojená s virtuálním prostředím

Afri