Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Literatura

Kniha geometrických kouzel

Autor bere čtenáře na poutavý výlet po historii geometrie od starého Řecka po současnost. Důraz klade na elegantní dedukce a ukazuje, že geometrie může být nejsnazší cestou k osvojení ducha matematiky. Setkáme se zde se zvláštními a nečekanými skutečnostmi, největšími osobnostmi historie této vědy a odhalíme řadu půvabných tajemství.

Matematická expedice

Překlad Jiří Rákosník, vázaná s přebalem, 110 × 185 mm, 288 stran, 247 obrázků a grafů, 298 Kč, ISBN 978-80-7675-142-2, EAN 9788076751422, řada Mimo edice, vydání 1, poprvé vyšlo 28.11.2023.
Původní název: 
The Wonder Book of Geometry: A Mathematical Story

Kniha geometrických kouzel

Acheson David

Americký matematik, publikace z oboru dynamiky tekutin. David Acheson je profesorem matematiky na Jesus College v Oxfordu, studoval dynamiku kapalin a chaotické systémy, je nadšený popularizátor vědy. Ve svém volném čase hraje na elektrickou kytaru.

Úryvek z knihy:

Thaletova věta

Všechno to začalo ve škole jednoho chladného zimního rána v roce 1956, když mi bylo deset let. Pan učitel Harding předváděl nějakou matematiku na tabuli, od křídy se jen prášilo. Náhle se otočil a řekl nám, aŅ nakreslíme půlkružnici o poloměru AB. Na půlkružnici jsme pak měli zvolit nějaký bod P, spojit ho úsečkami s body A a B a změřit velikost úhlu při bodu P.

Pustil jsem se pěkně do toho a mimoděk jsem předpokládal, že úhel bude záviset na tom, kde přesně na
půlkružnici se bod P nachází. Tak tomu však není. Je vždycky pravý.

Neměl jsem tehdy tušení, že matematika je plná podobných překvapení. Nevěděl jsem ani, že jde o jednu z prvních velkých vět geometrie, pocházející od starořeckého matematika, který se jmenoval Thales. Od něj údajně pochází výrok, že klíčová otázka nezní „Co víme?“, nýbrž „Jak to víme?“. Proč je tedy ten úhel v půlkružnici vždy pravý? Krátká odpověď je, že to umíme dokázat pomocí řady logických kroků vycházejících z několika zřejmých počátečních předpokladů.

PYTHAGOROVA VĚTA

Mezi délkami stran každého pravoúhlého trojúhelníka platí překvapivě jednoduchý vztah .A tak jako mnoho jiných nejlepších věcí v matematice, je to právě tato obecnost, která dává větě sílu…..

The Wonder Book of Geometry: A Mathematical Story was originally published in English in 2020. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Dokořán s. r. o. is solely responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon. Kniha geometrických kouzel. Matematická expedice byla původně vydána v angličtině v roce 2020. Tento překlad vychází po dohodě s nakladatelstvím Oxford University Press. Za chyby, vynechávky, nepřesnosti či nejednoznačnosti překladu plně a výhradně odpovídá nakladatelství

© David Acheson 2020
Translation © Jiří Rákosník 2023

 

Magdalena Rudolová

www.dokoran.cz

Podobné příspěvky

RECENZE: Dokonalý cizinec

Redakce

Do světa plného absurdity a nadsázky nás zve Aleš Kaňka v souboru povídek Ježíškův ježíšek

Redakce

Jsme arogantní bohové nemocní z blahobytu…

Redakce