Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Literatura

Nakladatelství Academia k výročí pražského jara 1968 připravilo tři novinky

academia

Dovolte nám, abychom vás upozornili na tři tituly, které připravuje Nakladatelství Academia k výročí pražského jara 1968.

Prazske-jaro-68Miroslav Novák

Pražské jaro 1968

Přerušená revoluce?

Vychází 20. srpna

Pražské jaro poznamenalo nejen dějiny českého a slovenského národa, komunistických zemí a světového komunistického hnutí, ale i celý konflikt mezi Východem a Západem, který určoval „krátké dějiny 20. století”. Tato kniha je upravenou verzí francouzského originálu, který autorovi vyšel počátkem roku 2021 v Paříži. Zasazuje pražské jaro do širšího rámce etap rezistence proti komunistickým režimům. V úvodní části autor srovnává různé krize v komunistických státech. Druhá část knihy je věnována interpretaci pražského jara. Autor přitom rozlišuje tři rozdílné roviny: působení politiků „strany a vlády” v ČSSR, aktivitu nekonformních spisovatelů, filozofů a žurnalistů, k nimž se brzy přidaly další vrstvy obyvatel, a nakonec manévrování Sovětského svazu a jeho čtyř satelitů, které vyústilo ve vojenskou okupaci. Vrchol díla tvoří kritický rozbor iluzí reformních komunistů a revizionistických marxistů. Autor věnuje velkou pozornost také otázce, jak se na pražské jaro (a sovětskou invazi) pohlíželo ze zahraničí.

Miroslav Novák (1953) přednášel čtvrtstoletí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se stal v roce 2004 prvním profesorem politologie. V letech 2006–2009 byl rektorem vysoké školy CEVRO Institut v Praze.

Zhave-leto-68 Angel Nikolov

Žhavé léto 1968

Pražské jaro, „bratrská pomoc” a Bulharská lidová republika

Edice Historie

Vychází 17. srpna (v plánu je křest knihy za účasti autora v Praze)

Dokumentární a částečně memoárová kniha na základě historických pramenů, rozhovorů s pamětníky i účastníky a vlastních zážitků vypráví o událostech pražského jara 1968. Nechybí široce a detailně pojaté historické pozadí ani pohled do každodenního života občanů i vojáků, kniha se zároveň nese v emocionálním duchu tohoto převratného období. Značnou měrou se zaměřuje na vyvracení zažitých mýtů, které tuto historickou kapitolu dodnes obklopují, a příběhy jsou nezřídka představeny z několika hledisek. První část připomíná vnitropolitické i mezinárodní souvislosti pražského jara, jeho průběh a příčiny; druhá

část již pojednává přímo o bulharské účasti na intervenci a jejích ohlasech v Bulharsku – od srpna 1968 až do současnosti.

Angel Nikolov je bulharský historik, novinář, spisovatel, scenárista. Události léta 1968 zažil jako přímý svědek, studoval v té době na ČVUT a UK v Praze a účastnil se protestů. Poté se musel vrátit do Sofie, kde vystudoval dějiny a filozofii.

Tank mířil na KafkuHeinrch Böll, René Böll (ed.)

Tank mířil na Kafku

Texty o pražském jaru

Edice Paměť

Vychází 17. srpna

Když Heinrich Böll přijel s rodinou 20. srpna 1968 na pozvání Československého svazu spisovatelů do Prahy, aby se zde seznámil s vývojem tzv.pražského jara, netušil, že se záhy stane očitým svědkem sovětské vojenské invaze. Předkládaná kniha, kterou připravil a úvodním slovem a svými autentickými fotografiemi doplnil jeho syn René, představuje především Böllovy deníkové zápisky z oněch několika dní strávených v Praze, dále jeho dva esejistické texty reflektující srpnové události a několik rozhovorů pro tisk. Máme tak jedinečnou možnost dozvědět se, jak vnímal pražské jaro, jeho násilné potlačení a pozdější vývoj v ČSSR význačný západoněmecký spisovatel, pro nějž byla svoboda nedělitelná.

Heinrich Böll (21. 12. 1917–16. 7. 1985) je nositelem Nobelovy ceny za literaturu (1972).

Marie Povýšilová

Nakladatelství Academia

www.academia.cz

Podobné příspěvky

Zážitky z karantény Haliny Pawlowské

Jaroslav Hauer

Celé Česko čte dětem

Afri

Novinka od Nakladatelství Epocha – knižní titul LEICHENBERG

Afri