Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura v Praze Literatura

„Progetto Repubblica Ceca“ vydává sbírku rozhovorů se šestnácti osobnostmi a vědci

Alexander Dubček

U příležitosti 30. výročí úmrtí Alexandra Dubčeka (7. listopadu 1992) a 55. výročí Pražského jara vydává nakladatelství „Progetto Repubblica Ceca“ pod vedením Giovanniho Usaie sbírku rozhovorů se šestnácti osobnostmi a vědci spojenými s osobou bývalého československého politika.

Alexander Dubček. Ritratto a più voci del protagonista della Primavera di Praga“ 

V Italském kulturním institutu proběhne prezentace sbírky svědectví a rozhovorů o československém státníkovi 30 let po jeho smrti.

První prezentace této publikace se uskutečnila v barokní kapli Italského kulturního institutu v Praze v rámci oslav stého výročí otevření Institutu pro veřejnost. Akce se zúčastnili také někteří z dotazovaných, včetně vědců a politiků, akademiků a politologů, historiků a intelektuálů různých národností.

Kniha, jejímiž editory jsou badatelé a novináři Amedeo Gasparini a Giuseppe Picheca, obsahuje rozhovory vedené v průběhu roku 2022 s cílem shromáždit svědectví a názory, hodnocení a vzpomínky vztahující se k osobě státníka, prvního tajemníka Komunistické strany Československa (1968-1969) a později, po sametové revoluci, předsedy Federálního shromáždění Československa (1989-1992).

Úvodní slovo má v knize italský velvyslanec v České republice Mauro Marsili, který mimo jiné zdůrazňuje, že „jednou z mnoha předností tohoto svazku je snaha přiblížit Dubčeka v celé jeho šíři, bez kompromisů, prostřednictvím svědectví těch, kteří ho znali, a významných badatelů, kteří se zaměřili na světlo a stíny této historické postavy se zvláštními lidskými a politickými konotacemi“.

Publikace, která vznikla také díky finanční podpoře Italského velvyslanectví v Praze, jež tuto iniciativu podpořilo a zaštítilo spolu s Italským kulturním institutem a Slovenským institutem v Praze, je neziskového charakteru a má charitativní účel.

  Alessio Di Giulio
…………………………………………………….
Istituto Italiano di Cultura di Praga
Ambasciata 
d’Italia – Ufficio culturale
Šporkova 14, 118 00 Praga 1 CZ

www.iicpraga.esteri.it
comunica.iicpraga@esteri.it

Podobné příspěvky

Druhé vydání knihy IMAGE A FIREMNÍ IDENTITA

Šebík

HANA ALISA OMER A JIŘÍ KAČUR – ZÁZRAKY ?!

Aleš Fritscher

„Přežije-li kultura, přežije národ,” řekl Jan Viktor Mládek

Aleš Fritscher