Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Literatura

V nakladatelství Vyšehrad vychází sbírka úvah o principech a budoucnosti demokracie

Demokracie_jak_dal

V nakladatelství Vyšehrad vychází sbírka úvah o principech a budoucnosti demokracie od deseti českých odborníků s názvem Demokracie – jak dál?  Jaká jsou ohrožení, kterým dnes čelí demokracie v Česku, Evropě a ve světě? Odpovědi na tuto otázku hledá tým předních českých odborníků. Při zkoumání projevů krize demokracie se soustředí nejen na Českou republiku, ale i na další státy, jež v posledních desetiletích prošly obdobným vývojem. Jak si dnes stojí Polsko, Maďarsko nebo Tunisko? Unikátní srovnání přináší svěží rozbor demokratických principů – a nabízí výhled do blízké i vzdálenější budoucnosti.

nakladatelství Vyšehrad vychází sbírka úvah o principech a budoucnosti demokracie s názvem 

 Demokracie – jak dál?  

Filip Outrata – vystudoval bohemistiku a historii na Filozofické fakultě a ekumenickou teologii na Evangelické fakultě UK, kde také pedagogicky působí v oboru Teologie křesťanských tradic. Zároveň je již dvě desítky let redaktorem nakladatelství Vyšehrad, kde má na starosti především odbornou historickou a teologickou produkci. Publicisticky působí zejména v Deníku Referendum, kde mu vyšly přes tři stovky článků a komentářů.

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. – historička a politoložka, od roku 1993 působila na katedře politologie na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Působí v Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Bývalá předsedkyně Akreditační komise. Zabývala se moderními dějinami Latinské Ameriky (Orientální ústav ČSAV), přes něž se dostala k problematice přechodů k demokracii a k politologii. V současnosti se zaměřuje na problematiku korupce. Její práce byly publikovány v češtině, angličtině, španělštině, němčině, francouzštině, portugalštině i holandštině.

Kredit knižního přebalu: Vyšehrad

JANA FIKOTOVÁ

ALBATROS MEDIA a.s.

Podobné příspěvky

Sylvie Simmonsová: I’m Your Man – Život Leonarda Cohena

Afri

Tváří v tvář překrásným, leč smrtícím výšinám

Afri

Psychologický román Smrtelný hřích

Afri