Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Festivaly Literatura Zprávy Pražského magazínu

Vyšly Smetanovské dny ve čtyřech desetiletích

Ze křtu knihy Smetanovské dny ve čtyřech desetiletíchh

Nakladatelství Starý most vydává publikaci Gabriely Špalkové Smetanovské dny ve čtyřech desetiletích, která přináší kompletní a podrobnou historii multioborového festivalu Smetanovské dny zaměřeného na období 19. století. Od r. 2018 bylo pořádání festivalu Smetanovské dny zapsáno do zakládací listiny Plzeňské filharmonie, která se tak stala jejím  výhradním pořadatelem.

Publikace
Publikace

Publikace byla pokřtěna 4.března v rámci hudebního podvečera letošních Smetanovských dnů ve výstavní síni Masné krámy Západočeské galerie Plzeň. První ročník se konal v Plzni v roce 1981. Publikace charakterizuje a dokumentuje zrod a vývoj festivalu od jeho počátků až do roku 2021.

Text o historii festivalu je uveden kapitolou o Bedřichu Smetanovi, významu jeho osobnosti a jeho vztahu k Plzni. Prostřednictvím dokumentů a citací z dobového tisku autorka seznamuje čtenáře s podněty důležitými pro vznik festivalu, se záměry zakladatelů a s jejich realizací. Stejně pečlivě a detailně se věnuje i dalším ročníkům. Hojně cituje vzpomínky zakladatelů i některých účastníků Smetanovských dnů. Texty doprovázejí dobové fotografie z festivalových produkcí a reprodukce vybraných archivních materiálů.

Kniha je první a jedinou publikací, která se historií festivalu zabývá, a historické materiály jsou takto publikovány vůbec poprvé.

 

Publikaci si můžete objednat na: https://www.starymost.cz/knihy/smetanovske-dny-ve-ctyrech-desetiletich

Foto © Petr Ondrášek

Zpracoval Petr Ondrášek

Foto nad textem: Ze křtu knihy Smetanovské dny ve čtyřech desetiletích ve výstavní síni Masné krámy ZČG Plzeň

Podobné příspěvky

Michal Prokop 21. prosince v pražském Foru Karlín.

Jaroslav Hauer

Pražskou čtvrť přibližuje kniha Karolíny Neuvirtové a Pavla Procházky Šindelářova Dobeška

Afri

Mužem roku 2016 je dozorce

Jaroslav Hauer