Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Umění Výtvarné umění Praha Zajímavosti a události z Česka

MIMOŘÁDNÁ AKVIZICE NÁRODNÍ GALERIE PRAHA: TAJEMNÁ MADONA Z HAVRANĚ

Anežský klášter Praha

Díky prostředkům Ministerstva kultury ČR z programu Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví odkoupila Národní galerie Praha ze soukromého majetku unikátní středověkou sochu Madony na andělském trůnu z Havraně (nebo také Madonu s muzicírujícími anděly) od Mistra Bečovské Madony. Vzácná dřevořezba bude restaurována a následně vystavena v Klášteře sv. Anežky České. Mimořádná akvizice byla realizována v hodnotě 4 500 000 Kč.

Madona na andělském trůnu z Havraně (nebo také Madona s muzicírujícími anděly) , 14.stol.
Madona na andělském trůnu z Havraně (nebo také Madona s muzicírujícími anděly) , 14.stol.

Pouze výjimečně se stává, že se v tuzemsku objeví dosud neznámá socha ze 14. století. Tato představuje Madonu jako královnu nebes či obecněji královnu andělů. Zobrazuje Pannu Marii sedící s malým Ježíšem na trůnu, nadnášeným trojící muzicírujících andělů. Je oděna do šatu přepásaného pásem a do vrchního pláště. Její tvář je charakteristická vysokým čelem, malým nosem, jemnými ústy a mírně vystupující bradou. Zvlněné vlasy kryla původně rouška, později seříznutá, snad z důvodu oblékání sochy, jak potvrdila restaurátorka NGP Markéta Pavlíková. Po stylové stránce má dřevořezba nejblíže k sochám, jejichž tvůrce je v literatuře označován jako Mistr Bečovské Madony. Jeho dílna sídlila pravděpodobně v Praze.

Na základě artefaktů patří socha do stylové skupiny trůnících Madon, které dokládají vyspělost pražského uměleckého centra za vlády Karla IV. Komparace dovolují časové zařazení do 60.–⁠70. let 14. století. Dataci díla do této doby podporují i hudební nástroje v rukou andělů – kviterna a fidula, které tehdy patřily k vybavení hudebníků.

V 19. století se Madona prokazatelně nacházela v kostele sv. Vavřince v Havrani u Mostu. Odtud je odvozen i její název, jak dohledala badatelka Lenka Stolárová. Ta také, společně s profesorkou Michaelou Ottovou a profesorem Janem Roytem, zásadně přispěla k získání díla do sbírek NGP.

Na tiskové konferenci NGP byla Madona na andělském trůnu z Havraně poprvé představena v nálezovém stavu. Jak podotýká Olga Kotková, ředitelka Sbírky starého umění, po restaurování bude vystavena v Klášteře sv. Anežky České, kde výrazně obohatí dlouhodobou expozici středověkého umění Čechy a střední Evropa 1200–⁠1550.

Při prohlídce madony zleva Olga Kotková, ředitelka Sbírky starého umění, ministr kultury Martin Baxa a generální ředitelka Národní galerie Praha Alicja Knast
Při prohlídce madony zleva Olga Kotková, ředitelka Sbírky starého umění, ministr kultury Martin Baxa a generální ředitelka Národní galerie Praha Alicja Knast

Sochařská tvorba z období vlády Karla IV. je ve fondu NGP zastoupena velmi skromně, přestože se jedná o stěžejní období naší státnosti, jež ztělesňuje právě vláda císaře Svaté říše římské a českého krále Karla IV. I z tohoto důvodu jde o zcela jedinečnou akvizici, kterou díky podpoře Ministerstva kultury ČR galerie představí veřejnosti. „Této podpory si nesmírně vážíme, společně se nám povedl téměř zázrak. Madona z Havraně je poklad, který předáme dalším generacím, veřejnosti a odborníkům nejen v oblasti umění, ale také muzikologie,“ dodává generální ředitelka Národní galerie Praha Alicja Knast.

„Madona na andělském trůnu z Havraně od Mistra Bečovské Madony je unikátní socha ze 14. století a jsem bez nadsázky šťastný, že se ocitla díky finančním prostředkům Ministerstva kultury ve sbírkách Národní galerie Praha. Jen velmi vzácně se u nás stává, že by se na trhu objevila takto stará socha, která byla doposud neznámá. Tím spíše je pak svátkem, když takto krásné a významné dílo získá do své sbírky stát,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

Madona na andělském trůnu z Havraně - detail muzicirující anděl
Madona na andělském trůnu z Havraně – detail muzicirující anděl
Madona na andělském trůnu z Havraně - detail druhý muzicirující anděl
Madona na andělském trůnu z Havraně – detail druhý muzicirující anděl

Foto na textem: Anežský klášter

Zpracoval s použitím TZ Petr Ondrášek

Foto ©  Petr Ondrášek

Podobné příspěvky

Autor komiksů JAZ míří do Villy Pellé

Afri

Krucinál, mně už je 31 let a začínal jsem v sedmnácti, chápete to?

Jaroslav Hauer

Skupina Kryštof v čele s Richardem Krajčo roztančí Sázavafest, vstupenky v prodeji

Afri