Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura

Národní den Rumunska

U příležitosti státního svátku Rumunska H.E. Velvyslankyně Antoaneta Barta uspořádala recepci v krásném barokním Kaunickém paláci v pražské Panské ulici. Oslava se uskutečnila v slavnostním sále, prostupujícím dvěma patry.  Jeho malířská výzdoba ve stylu romantismu první poloviny 19.století  s motivy středověkého eposu Písně o Nibelunzích je dílem A. Lhoty, A Weidlicha a R. Müllera.

Na úvod recepce zazněly státní hymny. Poté vystoupila s projevem H.E. Velvyslankyně Antoaneta Barta. V kulturní části programu vystoupili studenti z fakulty hudby z Transylvánské Univerzity v Brašově. Kvarteto 2 chlapců a 2 dívek hrálo s velkým citem. Program byl velmi dobře sestaven. Zazněly 2 Balady, jedna od   George Enescu a druhá od Cipriana Porumbescu. George Enescu

Georges Enesco 1930

skladatel, houslista a dirigent byl ve své době světově nejznámější představitel rumunské hudby, zemřel roku 1955 v Paříži. Skladba Cipriana Porumbescu Trei culori byla rumunskou hymnou v letech 1977-1990. Eugen Doga je autorem víc jak 200 romantických waltzů, na programu byl Gramofon waltz, který zazněl ve filmu Vojna a mír v r. 2007. Tanec rolníků od skladatele pozdního romantismu Constantina Dumitrescu je jednou z nejznámějších rumunských melodií. Dále zazněl tradiční Lidový tanec a také Z Domoviny od Bedřicha Smetany.

Rumunská historie

Ve městě Alba Iulii se sešlo 1. prosince 1918 Národní shromážděn,1228 rumunských delegátů ze všech koutů Uherska schválilo rezo­luci o odtržení se od Uherska a spojení Sedmihradska s Rumunským královstvím. Tak zde vznikla země v podstatě dnešních rozměrech. Tento den se slaví jako Národní den Rumunska.  Na základě Trianonské smlouvy v r. 1920 připadlo Sedmihradsko, polovina Banátu a další území Rumunsku. Rumunsko má rozlohu 238 397 km2 a žije v něm 19 milionů obyvatel; je dvanáctou největší zemí Evropy a šestým nejlidnatějším členským státem Evropské unie. Hlavní město Bukurešť má 1,8 milionů obyvatel. Česká krajanská komunita má okolo 2000 tis. osob v rumunském Banátu, zmenšuje se hlavně kvůli postupnému odchodu českých krajanů většinou do České republiky. Rumunsko vstoupilo do NATO v roce 2004 a do EU v roce 2007 a v roce 2019 zastávalo své první předsednictví v Radě EU. Klíčové bezpečnostní vazby má na Spojené státy americké, jež jsou v zemi vojensky přítomné od roku 2005.  Během summitu Rady EU konaného v Sibiu v květnu 2019 se hlavy států a vlád dohodly na Sibijské deklaraci, která představuje strategickou agendu EU na příštích pět let. Rumunsko není součástí Schengenského prostoru.  Uplynulý rok byl velmi dobrým rokem pro bilaterální vztahy mezi Rumunskem a Českou republikou, a to jak na politické úrovni, tak v ekonomické oblasti.

klášter Horezu svět. dědictví UNESCO

Obchodní vztahy s ČR

Z hlediska obchodu je Česká republika pro Rumunsko významným ekonomickým partnerem. Rumunsko patří k největším obchodním partnerům ČR v regionu jihovýchodní Evropy. Nyní zaujímáme 15. místo v obchodní výměně a exportu a 17. místo v importu rumunského zboží do ČR. Máme kladnou bilanci 616 883 tis. EUR. Českým podnikům se v Rumunsku daří. Dle rumunského obchodního rejstříku je k 1. 1. 2021 v Rumunsku 1 152 českých   firem. Největším českým investorem je PPF, (PPF’s Central European Media Enterprises (CME), PPF Real Estate Holding, Heureka, Premier Energy Group, resp. Get’s Bet), v loňském roce odvedl na dani z příjmu 25 milionů eur, poskytuje práci 1 800 osobám.

 G.E. Palade nobel. cena  za medicinu 1974hrad Hunedoara recepce

Jaromír Hampl                        Foto: Wikimedia, J. Hampl

Podobné příspěvky

STOP ŠIKANĚ

Jaroslav Hauer

Jedinečná show Michaela Jacksona FOREVER

Redakce

Lucie Zedníčková svléká partnera na veřejnosti!

Redakce