Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Pozvánky na akce

10. výročí vzniku Deklarace světového míru a Peace Walk

Dne 25. května 2023 se v různých částech světa, včetně jihokorejského Soulu, uskuteční 10. výroční připomínka Deklarace světového míru a mírový pochod HWPL na téma „Nová dekáda v upevnění institucionalizace míru“. Smysl akce spočívá v připomenutí ducha vnuknutého Deklarací světového míru, která byla vyhlášena před bránou Světového míru v jihokorejském Soulu 25. května 2013, a významu mírového pochodu a mezinárodního mírového hnutí vedeného občanskou společností.

Nová dekáda v upevnění institucionalizace míru

Na této události vydá HWPL a partnerské organizace po celém světě společné prohlášení k 10. výročí Deklarace světového míru, aby zvýšily povědomí o potřebě institucionálního míru pro dosažení udržitelného rozvoje a vyzvaly občany celého světa k zapojení do projektu Legislate Peace (LP). V návaznosti na tuto událost se budou po celém světě konat mírové pochody vyzývající k ukončení válek a uplatňování mezinárodního práva pro mír. HWPL, mezinárodní mírová nevládní organizace, vyhlásila Deklaraci světového míru (25. května 2013) na základě uvědomění si nebezpečí narůstajících globálních konfliktů s cílem podpořit aktivní zapojení a účast nejen národů, ale i občanské společnosti na nastolení míru a zajištění jeho zakořenění. Deklarace ztělesňuje tři hlavní návrhy: za prvé, mezinárodní společenství by mělo uplatňovat mezinárodní právo ve prospěch míru; za druhé, vytvořit celosvětovou mírovou síť mládeže; a za třetí, každý by se měl podílet na vytváření míru.

Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light

Za účelem praktického naplňování návrhů obsažených v deklaraci vyhlásila HWPL v roce 2016 Deklaraci míru a ukončení válek (DPCW) a realizuje projekt LP, což je mírové hnutí vedené občanskou společností, jehož cílem je dosáhnout přijetí rezoluce založené na DPCW na Valném shromáždění OSN.

Projevy významných osobností, taneční vystoupení a živá hudba

Přidružená organizace HWPL, Mezinárodní mírová skupina mládeže (IPYG), prosazuje různé mírové projekty ve spolupráci s více než tisícem mládežnických organizací rozptýlených ve 119 zemích, zatímco HWPL společně s mezinárodními organizacemi, vládami a občanskou společností realizuje projekty zaměřené na mírové vzdělávání, mezináboženské dialogy a mírová média.

Jako prostředek podpory udržitelného míru usiluje HWPL o institucionalizaci míru. To zahrnuje potvrzení klíčových zásad mezinárodního práva pro mír, podporu vývoje mezinárodního práva tak, aby odpovídalo složitějším aspektům konfliktů, které se projevují v dnešní době, a zajištění toho, aby mír zakořenil jako společenská struktura a kultura prostřednictvím institucí, jako jsou hodnoty, zvyky, normy, pravidla a zákony.

K dosažení cíle zajistit instituční mír se HWPL v příštím desetiletí zaměří na následující: přijetí rezoluce založené na DPCW na Valném shromáždění OSN, provádění mírového vzdělávání prostřednictvím vládních a oficiálních organizací, pořádání pravidelných setkání na podporu mezináboženských dialogů, které zvyšují vzájemné porozumění a řeší konflikty, zřizování pracovních
skupin složených z vedoucích mládeže pro mír v jednotlivých oblastech a budování sítě médií, která
přispívají k míru.

Ve společném prohlášení k 10. výročí Deklarace světového míru bude výslovně uvedeno, že mír je jediným směrem, kterým bychom se měli vydat, aby se lidstvo posunulo vpřed v situaci, kdy narůstají
konflikty uvnitř národů i mezi nimi. Členové světového společenství budou vyzváni, aby se podíleli na
mezinárodním úsilí, které by pomohlo institucionálnímu míru ustálit se a hluboce zakořenit. Od vypuknutí pandemie se mírové pochody konaly online, aby se dodržovaly směrnice covidu-19 jednotlivých národů, letos se však budou konat offline. V nadcházejícím 25. květnu budou mírové pochody s pokřikem „uzákoňte mír“ znít v klíčových městech po celém světě.

Severina Papis

PR odd. HWPL ČR

Podobné příspěvky

Čokoládový festival 2019 začíná v pátek 18.10. v Galerii Harfa

Afri

Noc kostelů se uskuteční v pátek 10. června

Afri

Když nemůžete jít do CAMPu, CAMP přijde za vámi

Afri