Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Pozvánky na akce Zprávy Pražského magazínu

Festival muzejních nocí startuje už 18. května, do Prahy zavítá 9. června

V roce 2018 se uskuteční ve dnech 18. května – 9. června 2018 již XIV. ročník Festivalu muzejních nocí. Celorepublikový festival, jehož organizace se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem, zastřešuje jednotlivé akce muzeí a galerií, jež nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a výstav také řadu doprovodných programů. Festival muzejních nocí se stal ojedinělou kulturní a společenskou událostí, do které se každý rok zapojuje stále více měst i nových institucí.
XIV. ročník festivalu se postupně odehraje v celkem 169 městech a na jeho programu se bude podílet neuvěřitelných 512 institucí. Festivalu muzejních nocí se již neúčastní pouze muzea a galerie, ale ve spolupráci s nimi také knihovny, památkové objekty, divadla, a další subjekty; do programu jsou často zapojeni žáci a studenti všech typů škol; v jeho rámci vystupují řemeslníci a výtvarníci. Díky participaci různých organizací se rozvíjí spolupráce v rámci měst či regionů, nejsou ojedinělé ani dvoudenní akce. Bezpochyby tak lze Festival muzejních nocí definovat jako mimořádnou skoro měsíc trvající muzejní slavnost. Nabídka programů je velmi pestrá, každá instituce pojímá svoji Muzejní noc po svém. Muzea a galerie účastnící se festivalu již pravidelně, mají vytvořeno specifické téma, další instituce přizpůsobují doprovodné programy současným výstavám či nově otevřeným expozicím. Festival muzejních nocí 2018 se na řadě míst ponese také v duchu oslav 100. výročí od ukončení I. světové války a vzniku samostatného československého státu.

Narůstající úspěch jednotlivých ročníků festivalu dal vzniknout myšlence slavnostního Národního zahájení, které se stalo každoroční tradiční akcí konanou vždy pod záštitou jednoho z krajů a ve spolupráci s Asociací krajů ČR. Letošní Národní zahájení Festivalu muzejních nocí, proběhne v pátek 18. května 2018 v prostorách Galerie moderního umění v Hradci Králové. Řadu muzejních nocí uzavře v sobotu 9. června 2018 jubilejní XV. ročník Pražské muzejní noci.

O tom, kdy se jednotlivé Muzejní noci konají a jaký je pro návštěvníky připraven program, informují webové stránky na http://www.muzejninoc.cz. Přestože má každé muzeum či galerie na výběr, zda a jakou částku bude na symbolickém vstupném vybírat, až na výjimky volí tradiční bezplatný vstup, případně dobrovolné vstupné. Festival muzejních nocí navazuje na Mezinárodní den muzeí, který každoročně připadá na 18. května. Přijďte tento svátek oslavit společně s námi, muzejníky!

Podobné příspěvky

Hejbejte a zpívejte

Jaroslav Hauer

Rádi bychom Vás pozvali na multimediální výstavu fotografa, který vydržel jít svou cestou a neposlouchal hlasů našeptávačů.

Afri

47. Memoriál Luboše Tomíčka již za týden

Afri