Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Pozvánky na akce

Otevření myslivecké výstavy pro děti

Myslivecký den
V sobotu 22. října se v prostorách Národního zemědělského muzea na pražské Letné uskuteční Myslivecký den, jehož součástí budou nejen ukázky sokolnictví a vábení zvěře, dětské výtvarné dílny či kuchařská show Jaroslava a Pavla Sapíkových, ale především otevření interaktivní myslivecké výstavy u příležitosti 100. výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty.
Myslivecký den s ukázkou sokolnictví a vábení zvěře

Na výstavě nechybí plno zajímavých informací ze všech oborů myslivosti, děti si můžou prolézt norou i vylézt na posed, poznají řadu druhů zvířat, nebo si vyplní vědomostní kvíz a odnesou odměnu. Na své si ale přijdou i dospělí. Na interaktivním panelu uvidí zvěřinové recepty šéfkuchařů Sapíkových, záběry z Národního sokolnického setkání a jiné.

Výstava otevírá už tuto sobotu, 22. října 2022, v rámci akce muzea Myslivecký den. Výstavu, která je umístěna ve vestibulu Národního zemědělského muzea na pražské Letné, slavnostně zahájí v jedenáct hodin předseda ČMMJ Jiří Janota, Jaroslav a Pavel Sapíkovi a moderátorka pořadu Do lesa na TN.CZ, myslivkyně Eliška Štefanicová.

Andreu Güttlerovou, 

https://www.nzm.cz/aktuality/myslivecky-den-predstavi-sokolniky-i-lovecke-psy-ochutnate-zverinove-speciality

O Českomoravské myslivecké jednotě

Českomoravská myslivecká jednota je organizací sdružující české myslivce již od roku 1923. Pro svých 52 000 členů i širokou veřejnost ochraňuje myslivost jako kulturní dědictví a aktivně pečuje o její trvalý rozvoj. Podporuje činnost myslivců v oblasti péče o zvěř a krajinu, organizuje zkoušky z myslivosti, pro myslivecké hospodáře, zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů a sokolnické zkoušky. Od místní až po mezinárodní úroveň zajišťuje společenské akce, udržuje a rozvíjí myslivecké tradice. Děti a mládež vede k poznání přírody a respektu k ní. Organizuje soutěž dětí a mládeže s padesátiletou tradicí Zlatá srnčí trofej, pořádá výtvarné soutěže a podporuje myslivecké dětské kroužky po celé České republice.

Podobné příspěvky

Veletrhy řešení VII.: „Podnikat chytře a s odvahou“

Afri

Festival Polívkování již tuto sobotu 14. 4. nabídne největší přehlídku polévek celého světa na dvoře pivovaru Staropramen

Jaroslav Hauer

Pozvánka na 6. ročník Šumavské 30

Šebík