Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Pozvánky na akce

Rodičovství a výchova dětí v kontextu moudrosti traumatu a vývojové vědy

Čerstvý vítr alternativy k převládajícímu behaviorálnímu a “poruchovému” přístupu přivezou do Česka dva přední odborníci na vývoj v dětství, citovou vazbu mezi rodičem (pečujícím) a dítětem a na uzdravování zranění a traumatu. Za oběma stojí roky odborné práce, nejnovější poznatky lékařské a vývojové vědy i hluboké porozumění a vhledy díky vlastním zkušenostem. Gabor a Tamara se budou věnovat (nejenom) následujícím tématům a otázkám.

Konference Dr. Gabor Maté a Tamara Strijack Neufeld – 16. 10. 2023

Gabor Maté nabídne praktickou ochutnávku Soucitného dotazování (Compssionate Inquiry), což je psychoterapeutický přístup, který vyvinul na základě mnohaleté zkušenosti s duševně i fyzicky nemocnými. Soucitným dotazování se odhaluje to, co leží pod vnějším zdáním, které prezentujeme světu. Klient a terapeut odhalují různé úrovně vědomí, mentální klima, skryté domněnky, implicitní vzpomínky, potlačené emoce a tělesné stavy. Skrze soucitné dotazování může klient rozpoznat a vynést na světlo vědomí niterná negativní přesvědčení, podvědomou dynamiku a potlačené emoce, které ovládají jeho život a jsou u kořene problémů. Soucitné dotazování je somaticky založený přístup. K léčení nedochází pouze intelektuálním porozuměním. Terapeut se soucitem drží prostor bezpečí pro prožití a procítění emocí a bolesti, aby s nimi klient mohl být a integrovat je s vhledem dospělého. 

Gabor Maté je lékař v důchodu, který po dvaceti letech praxe v rodinné a paliativní péči pracoval přes deset let v centru Vancouveru s pacienty závislými na drogách a trpícími duševním onemocněním. Gabor je autorem čtyř bestsellerů vydaných ve třiceti jazycích a mezinárodně uznávaným řečníkem, který je vyhledávaný pro své odborné znalosti a zkušenosti se závislostí, traumatem, vývojem v dětství a vztahem mezi stresem a nemocí. Jeho kniha o závislosti získala Cenu Huberta Evanse za literaturu faktu.

Za svou průkopnickou lékařskou a spisovatelskou práci byl vyznamenán Řádem Kanady, nejvyšším civilním vyznamenáním své země, a oceněním za občanské zásluhy, kterou mu udělilo jeho rodné město Vancouver.

Mezi jeho knihy patří:

V říši hladových duchů: blízká setkání se závislostí, Když tělo řekne ne: Jak stres souvisí s nemocemi; Roztříštěná mysl: původ a léčení poruch pozornosti, Držte si své děti: Proč jsou rodiče důležitější než kamarádi (spolu s Gordonem Neufeldem). Jeho nejnovějším mezinárodním bestsellerem je Mýtus normálnosti: Trauma, nemoc a léčení v toxické kultuře.

Před dvěma lety byla Gaborova prominence umocněna globálním úspěchem filmu Moudrost traumatu, v němž ukázal, že je trauma v naší kultuře endemické a jak jsou úzkost, duševní poruchy, chronické nemoci nebo závislosti normální reakcí na nenormální a nezdravou kulturu. Kromě toho, že své závěry opírá a výsledky výzkumů a znalost konkrétních případů, je Gabor Maté výjimečný také tím, že neváhá odhalit a reflektovat své vlastní trauma a cestu k uzdravení. Jeho znalosti, zkušenosti a vzácně hluboké vhledy spolu s obrovskou mírou soucitu, moudrosti a pokory umožňují lidem takřka v přímém přenosu nahlédnout svoje vlastní problémy a vykročit na cestu sebepoznání, léčení a přijetí zodpovědnosti za svůj život.

Terapie hrou pro rodiče a odborníky, vycházející z Neufeldova vývojového přístupu.

Workshop je příležitostí k hlubšímu ponoření do facilitace hry v oblasti vazby, exprese a emočních hřišť. Je otevřen všem, kteří pracují s dětmi, dospívajícími i dospělými a chtěli by hru aplikovat do své praxe (např. jako poradce, terapeut, pedagog, zdravotník, rodič, prarodič atd.)

Tamara Strijack Neufeld – Workshop – 17. 10. 2023

Vývojová věda již dlouho prosazuje léčivou sílu hry, ať už se jedná o dítě, dospívajícího nebo dospělého. V oblasti terapie je však hra často přehlížena a podceňována, často je zaměřena více na poznání a chování. Hra může být marginalizována nebo izolována do určitého modelu nebo přístupu, což zastiňuje její přirozenou sílu.

Během tohoto workshopu budeme zkoumat účelnou dynamiku emocí a inherentní vlastnosti hry – a co je nejdůležitější, magickou souhru, když se spojí. Budeme si hrát s praktickou aplikací po celou dobu života člověka. Jak to bude vypadat, když vneseme do své praxe opravdovou hru a hravost, a to jak v terapeutické místnosti, tak mimo ni? Jak to bude vypadat, když skloubíme hru a emoce pro ty, na kterých nám záleží, a pro sebe?  S tímto vhledem do opravdové hry můžeme uvidět, že hra je plánem přírody, aby se o nás postarala, bez ohledu na to, jaká je naše role. 

Tamara Strijack Neufeld je akademická děkanka Neufeldova institutu, kde vyvíjí a poskytuje kurzy a workshopy, které pomáhají rodičům, učitelům a profesionálům z celého světa porozumět dětem prostřednictvím vývojové vědy. 

Jde ve šlépějích svého otce Dr. Gordona Neufelda, vynikajícího vývojového psychologa, který spolu s Gaborem Maté napsal knihu Držte si své děti, přelomové dílo v oblasti vývoje a výchovy dětí. Coby dcera Dr. Neufelda nabízí Tamara výjimečný úhel pohledu, v němž se snoubí hluboký vhled do teoretické práce svého otce s její vlastní zkušeností dcery a matky.

Tamara působí jako registrovaná klinická poradkyně, konzultantka pro rodiče a vyučuje na několika univerzitách, kde přednáší na pedagogických i psychologických fakultách. Školám poskytuje poradenství v oblasti emočního zdraví a radí při vytváření nových programů, které podporují sociální a emocionální růst žáků a studentů. Tamara má dvě dcery a žije na západním pobřeží Kanady.

www.moudrost-traumatu.cz

www.festivalevolution.cz

Podobné příspěvky

Pf 2016

Afri

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE STŘEDISKU VÝCVIKU VODICÍCH PSŮ

Afri

Mezinárodní prodejní výstava lastur

Ilja Hynek