Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Umění Výtvarné umění ČR

RETROSPEKTIVU JIŘÍHO HILMARA PŘIPRAVILA FAIT GALLERY V BRNĚ

Expozice

Fait Gallery v Brně připravila retrospektivní výstavu Jiřího Hilmara – Anonymní forma čtverce. Jiří Hilmar více než 40 let působil ve Spolkové republice Německo, kam v roce 1969 emigroval, a tak jeho tvorba stále zůstává širší veřejnosti zatím neznámá. Retrospektiva ve Fait Gallery je doposud autorovou nejrozsáhlejší výstavou a měla by napomoci tuto skutečnost narovnat.

ExpoziceJiří Hilmar (*1937) se narodil v Hradci Králové, vystudoval Střední průmyslovou školu bytové tvorby v Praze u prof. Richarda Pípala. Po své první výstavě v Galerii Fronta v Praze (1967) samostatně vystavoval v mnohých domácích i zahraničních galeriích.

Kromě Klubu konkretistů, který v roce 1967 spoluzakládal, působil aktivně v uměleckých skupinách Gerade – Künstler Siedlung Halfmannshof Gelsenkirchen, ve výtvarné skupině Jiná geometrie a Českém exilu.

Geometrická kompozive, 1989, tuš, skládaný ruční papír, Fait Gallery
Geometrická kompozive, 1989, tuš, skládaný ruční papír, Fait Gallery
Reliéf, 1974, papír, dřevo, Kunsthalle Praha
Reliéf, 1974, papír, dřevo, Kunsthalle Praha
Bez názvu 1973, tužka, papír, dřevo, soukr.sbírka
Bez názvu 1973, tužka, papír, dřevo, soukr.sbírka

V souladu s dobovými tendencemi, především tezemi konkretismu byly v rané tvorbě pro Jiřího Hilmara zásadní zejména aktivizace diváka, procesualita vnímání a tematizace pohybu. Po kinetických objektech na způsob mechanických strojků a objektech pracujících se světelným zdrojem a stínovými efekty následovalo autorovo několikaleté důkladné zkoumání fenoménu hybné procesuální percepce v papírových reliéfech skládaných do optických struktur. V těchto povětšinou čtvercových formátech o různých velikostech docházelo skrze pohyb recipienta a změnou jeho pozice vůči dílu k optické iluzi, a tím k transformaci vizuálních kvalit plochy.

Gelb-Weiss, 1972, papírový relief, Collett Prague/Munich
Gelb-Weiss, 1972, papírový relief, Collett Prague/Munich
Fialová 1971, papírový relief. soukr.sbírka
Fialová 1971, papírový relief. soukr.sbírka
Černá a bílá, 1970, papírový relief, Sbírka Roberta Runtáka
Černá a bílá, 1970, papírový relief, Sbírka Roberta Runtáka

Ve čtverci, jehož tvar autor vnímal jako ideální anonymní formu odkazující na myšlenky Pieta Mondriana, Kazimira Maleviče či Victora Vasarelyho, vytvářel v různorodých systémech dle matematických východisek a seriality struktury z horizontálně, vertikálně i diagonálně řazených monochromních či vícebarevných pásů z prolamovaného a v mnoha případech také prořezávaného papíru. Optokinetický princip byl docílen různou výškovou skladbou proužků, jejich tvarem, metodou a také mírou jejich prohnutí, způsobem perforace a rovněž tvarem i barvou použité tempery u jednotlivých fragmentů (nejčastěji kruhů a jejich výsečí). Ve variování kontrastů a průniků pokračoval i po své emigraci v roce 1969 do Spolkové republiky Německo, kde nakonec zůstal více než 40 let.

Buche, 1977, instalace, bukové dřevo, GMO v Hradci Králové
Buche, 1977, instalace, bukové dřevo, GMO v Hradci Králové
Cyklus Ztracená rovnováha, 1989, instalace, dubové dřevo
Cyklus Ztracená rovnováha, 1989, instalace, dubové dřevo

S aktivním zapojením diváka bylo také počítáno v dalším cyklu prací, které byly již formulovány systémem překrývajících se vertikálních pásků či provázků. V tomto novém strukturálním plánu, ve kterém jeden z elementů byl vždy pevně připevněný k podkladu a druhý pak visel volně nad ním, mohla být opět díla rozpohybována, nyní doslovně, účastí pozorovatele. Paralelně v 70. letech vznikaly také monochromy z vrstveného pauzovacího papíru, fixované na plátno a dřevěnou desku, nejčastěji rovněž čtvercových formátů. Jednotlivé vrstvy transparentních papírů byly rozpoznatelné až jejich záměrným narušováním různými typy zvrásňování, perforace, zvlnění a gradací či variantami repetitivních pravidelných vzorců kolážovaných fragmentů.

Malý pár, 1986, lipové dřevo, kaolin
Malý pár, 1986, lipové dřevo, kaolin
Bez názvu, 1985, dřevo, kaolin
Bez názvu, 1985, dřevo, kaolin

Po přestěhování do umělecké kolonie Halfmannshof v Gelsenkirchenu v roce 1974, zasazené do silně zdevastované krajiny v Porúří, se Hilmar přirozeně přesunul k environmentální problematice. Do svých reliéfů začal kromě papíru začleňovat materiály přírodního charakteru jako jutu, vosk, kaolin a dřevo ve formě špejlí a sirek. V 80. letech, kdy se rovnocenným spoluaktérem jeho prací stala příroda a v jeho tvorbě převládla tvůrčí intervence do přírodních procesů, se pak trvale obrátil k jedinému materiálu, dřevu. Původní autonomní tvary větví a kmenů zčásti rozkládal a následně rekonstruoval opětovným spojováním, svazováním či klížením v nové celky dřevěných objektů a instalací. Do původně oblých nalezených fragmentů stromů vstupoval záměrně invazivně a přiznaně zcela protichůdným hranatým způsobem, aby pak konečným gestem opětovného uhlazení manifestoval univerzální jednotu člověka s přírodou, o kterou ve své tvorbě i životě usiloval.

ExpoziceDílo Jiřího Hilmara je zastoupeno v Národní galerii v Praze, Slovenské národní galerii, Galerii Benedikta Rejta v Lounech, Muzeu umění v Olomouci, Museum Bochum, Kunstmuseum Düsseldorf, Lenbachhaus München, Museu Kampa – Nadaci Jana a Medy Mládkových, Fait Gallery a mnoha dalších privátních sbírkách.mj. v Heseler Gallery v Mnichově (1969), Arte Centro v Miláně (1972), Walter Storms Gallery v Mnichově (1977 a 1980), Galerie Mathieu v Besançon (1979), Paris Art Center v Paříži (1988), v Galerii Opatov v Praze (1991), Domě umění v Českých Budějovicích (1999), v Museu Kampa v Praze (2015) či v Galerii moderního umění v Hradci Králové (2020).

Výstavu ve Fait Gallery můžete navštívit do 13.ledna 2024.

S použitím textů Fait Gallery zpracoval Petr Ondrášek

Fotografie © Petr Ondrášek

Podobné příspěvky

Markéta Fassati zdraví všechny milovníky umění

Redakce

Den Evropy 2016 na Střeleckém ostrově podpoří Gipsy.cz či zpěvačka Lenny

Šebík

Frontu do kina si museli vystát Svátková, Bezděková, Kohák i Hřebejk

Jaroslav Hauer