Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Rozhovory Zajímavosti

Rozhovor s kazatelem z kostelu na lodi

V pražském holešovickém přístavišti kotví skutečně kuriózní loď. Proč kuriózní? – Jedná se totiž o kostel na lodi. Historickou, původně překladní a školní loď vyrobenou v roce 1925, která kotvila v Hamburku, koupila pražská odnož mezinárodního křesťanského společenství (ICF – International Christian Felowship) a do její rekonstrukce investovala zhruba 6 milionů korun, které pocházejí především z darů a dobrovolných veřejných sbírek. Česká odnož ICF se snaží oslovit zejména mladé lidi a populární formou jim přinést tradiční křesťanské hodnoty. Na lodi každou neděli probíhají netradiční bohoslužby, které spíš připomínají folkové koncerty. Loď se skládá z víceúčelového sálu s kapacitou 200 osob, pódia a zázemí pro účinkující. K dalším zvláštnostem netradičního kostela patří bar, ve kterém si návštěvníci mohou dát něco k občerstvení a k pití.

Zde přinášíme rozhovor s kazatelem Danielem Skokanem

 

V jakém roce ICF vzniklo?

ICF vzniklo ve švýcarském Curychu před sedmnácti lety.

 

Kolik let existujete v České republice?

V České republice fungujeme jako občanské sdružení asi sedm let.

 

Co Vás oslovilo do té míry, že se z ateisty stal věřící člověk?
Je to vždycky osobní příběh. U mě to bylo to, že jsem hledal smysl života a od toho se odvíjelo všechno ostatní. Měl jsem pocit, že na tomto světě není jen to, čeho se můžete dotknout, ale že je tady i něco, co nás přesahuje. A hledal jsem odpověď na to, pokud něco takového je, kdyby náhodou Bůh byl…

 

Máte nějaká striktní pravidla, kterými se Vaši členové musí řídit?
My nemáme členství, máme něco, čemu říkáme pět pilířů ICF a říkáme lidem, že jsou členy ICF do té míry, do jaké jsou si sami schopni přiznat, že podle těch pěti pilířů žijí.

 

O co se v pěti pilířích konkrétně jedná?
Jedno je anglické slovo – Celebration (oslava). Je to vyjádření radostného života s Bohem. Nějakým způsobem s Bohem komunikujeme, necháváme ho k sobě promlouvat skrze čtení Bible a mluvíme k němu skrze svojí osobní modlitbu. Když se sejdeme v kostele na lodi, necháváme k sobě promlouvat Boha skrze kázání a mluvíme k Bohu tím, že se modlíme nebo zpíváme modlitby prostřednictvím kostelních písniček, akorát, že jsou v moderním pojetí.

Pak to jsou Workshopy. Jedná se o setkání lidí, kteří se sejdou u někoho doma. Mají spolu večeři, diskutují a pomáhají si. Je to jako patra lidí, kteří spolu hrají fotbal.. Občas si zajdou na pivo, občas si dají jídlo a zahrají si spolu fotbal. My si také občas zajdeme na pivo, dáme si spolu jídlo a bavíme se zase o tom, co baví nás. O bibli, o životě, o tom, co koho trápí.

Pak určitě, jelikož tohle všechno něco stojí, předpokládáme a doufáme, že nám lidé budou finančně přispívat. Povzbuzujeme k tomu lidi, kteří si sami řeknou, kolik můžou nebo chtějí přispět. Pro nás je velmi důležité, aby to bylo dobrovolné.

Pak, něco čemu říkáme služba. Povzbuzujeme lidi, aby se zapojili do nějaké pomoci. Ať už pomoci lidem kolem sebe, tak pomoci tomu, abychom tohle všechno, co tady děláme, mohli dělat.

A pátá věc je, že doporučujeme lidem, aby se neuzavřeli do nějakého náboženského ghetta, aby nežili jen v komunitě věřících lidí, ale aby žili dál s lidmi, kteří nejsou věřící, nejsou členy žádné církve a nechodí do žádného kostela.

V plno lidech můžete na první pohled mylně vzbuzovat dojem sekty… Máte nějaká striktní pravidla?
Nemáme. Normální společnost nemůže extrémy nikdy akceptovat a lidi se jimi nemůžou řídit ani podle nich žít.


Co by člověk musel udělat, abyste ho vyhodili?
Kdyby se choval nevhodně a poškozoval by naší pověst. Kdybychom měli pocit, že ubližuje lidem, kteří tady jsou, tak bychom určitě takového člověka žádali, aby sem nechodil.


Co kdyby nedodržoval Vašich pět pilířů, nezúčastňoval se Vašich akcí nebo se nemodlil přitom, když by se ostatní lidé modlili?
Je tady spousta lidí, kteří pět pilířů nedodržují. Pokud se nebude zúčastňovat našich akcí, tak to také nic neznamená.Toto je místo pro lidi, kteří ještě nejsou věřící, ale chtějí o tom přemýšlet. To znamená, že se nemodlí, nečtou bibli a pravidelně nechodí do žádného kostela. A právě pro tyhle lidi to děláme. Aby k nám mohli přijít, položit si svoje otázky, zeptat se na co potřebují, mohli přemýšlet sami za sebe, poslouchat, co se děje a udělat si svůj vlastní obrázek. Odnést si ve své hlavě něco domů a porovnat to s myšlenkama, které mají oni.

 

Kolik máte zhruba členů?
Tím, že nemáme členství, tak se to dá těžko říct, ale pohybuje se tu zhruba 200 lidí.

 

Co Vás vedlo k nápadu zřídit kostel zrovna na lodi?
Paradoxně jeden člověk, který nebyl naším členem se doslechl, že prostory, které jsme měli pronajmuté by se měly výhledově bourat a navrhl nám, abychom to zrealizovali někde na lodi. My jsme to nejdřív považovali za blbost, ale po třech měsících jsme změnili názor a považovali to za dobrý nápad. Začali jsme na tom pracovat a za pár let se ukázalo, že se to dalo zrealizovat.


Setkali jste se s nějakou kritikou ze strany ostatních církví?
Ze strany ostatních církví nijak zvlášť ne. Naopak. Dneska se tady byl podívat kazatel z církve bratrské. Někteří naši lidé se chodí podívat do jiných církví, někteří lidé z jiných církví se chodí podívat k nám.

 Děkuji za rozhovor                                                      Vít Hassan

 

Podobné příspěvky

Restituční odysea rodu Salmů pokračuje

Afri

I.M.T. Smile se vracejí do Prahy

Afri

Hana Zagorová a její publikum si na sebe počkali na Votvíráku tři hodiny

Jaroslav Hauer