Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Výtvarné umění ČR

Sto let uhlí v českém umění můžete vidět v Roudnici nad Labem

Z expoizice

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem připravila výstavu  Hérakleitův princip / Sto let uhlí v českém umění. Málokterá surovina zaujímá v umění natolik výrazné postavení jako právě uhlí. Zvlášť v posledních letech se stalo silným kontroverzním tématem. Logicky nejvíce rezonuje v regionech s uhelným bohatstvím a ekologickou stopou, k nimž se řadí také Ústecko. Uhlí je prokletí i každodenní chleba, pozoruhodný třpytivý nerost i zdevastovaná krajina. Uhlí je prostředí politické lobby i zavalená šachta. Produkuje bohatství, a zároveň vymazává obce z map.

Stanislav Kolíbal,Ostrava, 1943-1949, uhel,papír
Stanislav Kolíbal,Ostrava, 1943-1949, uhel,papír
Dalibor Chatrný, z cyklu Rozbrušováním, 1993, akryl, pastely, sololit, uhlí
Dalibor Chatrný, z cyklu Rozbrušováním, 1993, akryl, pastely, sololit, uhlí

Skupinová výstava Hérakleitův princip sleduje obecně téma uhlí – fosilní suroviny – v českém umění v průběhu posledních sta let. K tomuto fenoménu vzniklo již několik dílčích výstav současného umění v průběhu 60. a 70. let,. Komoditu „černého zlata“ a problematiku českých uhelných lokalit nahlíží současná výstava v širším časovém horizontu.

Z expozice
Z expozice
Jan Zrzavý, obrazy s motivem Haldy
Jan Zrzavý, obrazy s motivem Haldy

O míře důležitosti tématu, které je i v dnešní době rozpačitého přechodu k obnovitelným zdrojům a alternativním energiím ještě živější, svědčí fakt, že vyvolává nutnost jednoznačných postojů a potřebu silných uměleckých reakcí. Skutečností je, že se uhlí těšilo upřímnému zájmu mnoha umělců již v průběhu 20. století, tedy i v době ekonomického uhranutí surovinou, jež zažehla průmyslovou revoluci. Motiv uhlí a těžby s ním spojené pronikl do všech uměleckých tendencí a směrů 20. století (vyrovnávali se s ním zástupci modernismu, civilizmu, sociálního umění, grotesky, informelu, nové figurace, neokonstruktivismu, akčního umění, land-artu a instalace v krajině, videoartu, multimediálního umění a malby porevolučních let atd.). Rozhodně nebyl pouze protěžovaným námětem socialistické doktríny.

Eugen Wiškovský, Haldy, 1932, Moravská galerie v Brně
Eugen Wiškovský, Haldy, 1932, Moravská galerie v Brně
Ivan Kafka, 7 kamenných hromad pro Stein (Rakousko), 1988
Ivan Kafka, 7 kamenných hromad pro Stein (Rakousko), 1988

Hornina plná protikladů, v níž se snoubí krása, bohatství a tepelný komfort na jedné straně, hornická neštěstí i vyrabovaná krajina na druhé straně, se v rámci výstavy ukazuje ve třech rovinách: uhlí jako materiál (uhrančivá substance zajímavých vlastností a staro-nový výtvarný prostředek); horník a hornický provoz (oslava hornictví, přiblížení hornického provozu a zákulisí spojené s těžbou); krajina – reflexe průmyslové a transformované krajiny z nekritického i environmentálního pohledu.

Emila Medková. Výbuch, 1959, fotografie
Emila Medková. Výbuch, 1959, fotografie
Magdalena Jetelová, Projekt Tagebau, 1998, fotografie instalace v povchovém dole, optická vlákna
Magdalena Jetelová, Projekt Tagebau, 1998, fotografie instalace v povchovém dole, optická vlákna

Na výstavě jsou zastoupena díla, která se stala niternou ozvěnou a osobitou stylizovanou výpovědí zastoupených autorů. Díla s tendencí po dosažení bezobsažného realismu ustoupila před pracemi umělců, kteří často prošli silnou osobní zkušeností spojenou s těžbou a industriálním prostředím, jež mělo na jejich tvorbu zásadní vliv. Na druhé straně nelze opomenout oficiálně přijímané umění, které se k námětu hornictví a oslavě hrdinské práce s radostí obracelo. I z této oblasti jsou zařazena díla se snahou o reinterpretaci zastřené oblasti dějepisu umění. Obecně se výstava zaměřuje na výrazné i méně známé umělce od začátku 20. století spolu s tradičními výtvarnými technikami (malba, kresba, grafika, fotografie) až po současné přístupy a multimediální polohu umění (video, performance, site-specific instalace, land art, konceptuální přístupy).

Miloš Šejn, Hortvs Mayrav, 2008, video
Miloš Šejn, Hortvs Mayrav, 2008, video
Martin Zet, Obkroužení dolu Bílina nejkratší legální cestou, foto z akce
Martin Zet, Obkroužení dolu Bílina nejkratší legální cestou, foto z akce

 

 

 

 

 

 

 

V pohledu na širší časový úsek, v němž se vztah společnosti k těžbě a k využívání krajiny pro získávání nerostného bohatství vyvíjel a proměňoval, vyplývá určitý dualismus, který se stal rovněž podnětem k názvu výstavy. Hérakleitův princip hovoří o střídání cyklu růstu a pádu, neboli o jednotě protikladů, která je pro lidstvo hnací silou. To, co společnost přivedlo na vrchol (tedy v našem případě k ekonomické prosperitě, průmyslové revoluci a technologickému pokroku), se obvykle stává také tím, co společnost přivede do krize (tedy na okraj ekologické katastrofy).

Daniel Balabán, Vrstvy, 2001, olej, plátno
Daniel Balabán, Vrstvy, 2001, olej, plátno
Květa Válová, Lidé a doba, 1965, olej, písek, plátno, Museum Kampa
Květa Válová, Lidé a doba, 1965, olej, písek, plátno, Museum Kampa

Po očistném kolapsu následuje regenerace a transformace. Umění je pro společnost inspirativním nástrojem, neboť přináší společensko-kulturní reflexi a skrze svou podstatu o dosažení pravdy zkoumá problémy lidstva z nadhledu. Vyzývá nás k osobní odpovědnosti a důležitosti společně se podílet na smysluplné sociálně spravedlivé a ekologické transformaci.

Výstavu můžete navštívit do 22. října 2023.

Zpracoval s použitím TZ GMU v Roudnici nad Labem Petr Ondrášek

Fotografie © Petr Ondrášek

Podobné příspěvky

Zoufalka Pawlovská dává rady

Jaroslav Hauer

Šárka Radová a Zdeněk Šimek vystavují v Litoměřicích

Petr Ondrášek

Obraz od Hanse von Aachena objeven v břevnovském klášteře

Redaktor J.Hampl