Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Kultura v Praze

Uměleckoprůmyslové museum v Praze otevírá 11. 5., do konce května bude ve všech pobočkách vstup zdarma

UPM

V návaznosti na rozvolnění vládních opatření otevře Uměleckoprůmyslové museum v Praze veřejnosti všechny své pražské objekty v úterý 11. 5. Hlavní budova a expozice Český kubismus v Domě U Černé Matky Boží budou otevřeny denně kromě pondělí 13–18 hodin, Galerie Josefa Sudka na Hradčanech od 11 do 19 hodin. Do 31. května 2021 bude vstup do všech těchto objektů zdarma. V hlavní budově a Domě U Černé Matky Boží bude otevřen i muzejní obchod Modernista. Zámek Kamenice nad Lipou se otevře podle aktuálních opatření platných pro kraj Vysočina.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze otevírá 11. 5., do konce května bude ve všech pobočkách vstup zdarma

„Rádi bychom po dlouhém uzavření zpřístupnili muzeum v kompletní službě návštěvníkům, tedy i s otevřeným obchodem a nejlépe i restaurací či aspoň restaurační zahrádkou, proto otevíráme v datu, které to snad umožní. Volným vstupem bychom rádi všem zájemcům umožnili najít si chvilku pro návštěvu muzea a potěšit se výstavami, které se na své návštěvníky též velice těší. Počítáme samozřejmě i s dodržováním všech hygienických předpisů,” říká Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

muzeumAktuální výstavy a expozice:

Hlavní budova, 17. listopadu 2, Praha 1

MEZI KÝČEM A AKADEMIÍ. CHROMOLITOGRAFIE VE SLUŽBÁCH REKLAMY A UMĚNÍ (do 5. 9. 2021)

Výstava představuje tiskařskou techniku chromolitografie v celé škále jejích projevů, s důrazem na oblast, která jejích možností využila nejefektivněji – v obrazovém plakátu a reklamních tiscích. Prezentovány jsou i ukázky chromolitografických reprodukcí malířských děl, edukační a vědecké ilustrace, svaté obrázky a drobné merkantilní tiskoviny. Principy techniky přiblíží ukázky rozfázovaného tisku na jednotlivých listech a ukázky tiskového rastru.

100 LET GRAFICKÉ ŠKOLY V PRAZE (do 12. 9. 2021)

muzeumVýstava 100 let grafické školy dokumentuje historii této vzdělávací instituce od jejího založení v roce 1920 až po současnost. Expozice se věnuje významným osobnostem z řad pedagogů, kteří zásadním způsobem formovali výuku fotografie, grafického designu, knižní vazby, konzervátorství a restaurátorství a dalších oborů vyučovaných na grafické škole v průběhu její stoleté existence. Pozornost je upřena i na dílo jejich žáků, kteří získávali na škole první odborné znalosti, rozvíjeli je v následném studiu a praxi a zanechali výraznou stopu v širokém spektru vizuální kultury doma i v zahraničí. Expozice zahrnuje 560 prací učitelů a žáků školy z oboru fotografie, knižní vazby, tisku, grafického designu a restaurátorství. 200 exponátů poskytlo UPM ze svých sbírek, 280 pochází z archivu grafické školy.

PLEJÁDY SKLA 1947–2019 (dlouhodobá expozice)

Expozice představuje část světově proslulé sbírky skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze druhé poloviny 20. a začátku 21. století, tzv. autorské sklo. Výběr klíčových děl z různých desetiletí doprovázejí jej vysvětlující chronologické texty včetně výroků slavných představitelů sklářské scény. Expozice návštěvníkům názorně přibližuje, čím a v jaké době tyto exkluzivní práce iniciovaly vývoj autorského skla ve světě. Všechna díla, jež budou moci návštěvníci obdivovat, vznikla mnohdy před desítkami let, ale nestárnou, jsou stále esteticky současná, nápaditá v koncepci, objevná v použité technologii i provedení.

Dům U Černé Matky Boží, Ovocný trh 19, Praha 1

ČESKÝ KUBISMUS – STÁLÁ EXPOZICE

Expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze představuje český kubismus jako styl ideově propojující volné i užité umění a architekturu. Vystavené soubory i solitérní kusy nábytku spolu s interiérovými doplňky z keramiky, skla a kovů reprezentují průřez realizacemi nejvýznamnějších autorů kubismu.

Radka Potměšilová

PR manažerka a tisková mluvčí

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

www.upm.cz

Podobné příspěvky

Na podzim se v kinech objeví Ženská na vrcholu

Jaroslav Hauer

Poslední letošní novinkou nakladatelství Jan Melvil Publishing je titul Vzpoura proti globalizaci

Afri

Vlasta Horváth chystá pro své fanoušky koncert na Vyšehradě

Šebík