Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Umění Výtvarné umění ČR

Retrospektiva Cyrila Mandela v Hodoníně

Z-expozice-vystavy

Výstava pořádaná Galerií v Hodoníně přispívá k poznání dosud málo známého díla umělce, jehož životní dráha byla předčasně ukončena na prahu tvůrčího vrcholu. Hlavními tématy tvorby malíře Cyrila Mandela byly výjevy z okolního života, portréty a krajiny. Patřil k výrazným osobnostem moravského umění přelomu 19. a 20. století.

Obraz Do řepy, olej, plátno, GVU Hodonín
Do řepy, olej, plátno, GVU Hodonín

Cyril Mandel se narodil 23. října 1873 obci Kuželov. Již od raného dětství projevoval talent na kreslení. Po absolvování obecné školy nastoupil na gymnázium ve Valašském Meziříčí a Uherském Hradišti. Ještě během studia v 11 letech mu zemřela matka a krátce na to i otec. Jeho talent jako první rozpoznal Josef Klvaňa, který jej seznámil s malířem Jožou Uprkou. Ten jej doporučil ke studiu na pražskou Uměleckoprůmyslovou školu, kam byl přijat v roce 1889. Pod vedením prof. E. M. Lišky získal Mandel základní kreslířskou a malířskou průpravu. V roce 1890 přešel na pražskou Akademii výtvarného umění. Ponejprv byl žákem profesora F. Sequense a později přestoupil k profesoru Vojtěchu Hynaisovi. Studia na Akademii v důsledku nemoci několikrát přerušil a roku 1894 z Akademie vystoupil. Získal tak pouze frekventační vysvědčení. Vrátil se do rodného Kuželova a krátce na to nastoupil na tříletou vojenskou službu do Kroměříže a Vídně. Po návratu z vojny se věnoval malířské tvorbě.

U Veličky, olej, plátno, GVU Hodonín
U Veličky, olej, plátno, GVU Hodonín

Cyril Mandel byl povahou uzavřený a to bylo zřejmě příčinou jeho pozdějších životních nezdarů. Hlavním celoživotním problémem tohoto umělce byly finance. Postupně se od něj odvrátilo i jeho nejbližší okolí a jediný, kdo se jej snažil podporovat, byl Joža Uprka. Přijal od něj několik nabídek a realizoval dle Uprkova návrhu oponu ochotnického divadelního spolku v Tišnově a pomáhal mu při výzdobě interiéru zasedací síně radnice v Uherském Hradišti. Prostřednictvím J. Uprky měl možnost se seznámit i s předními představiteli tehdejšího uměleckého života, kteří pravidelně zajížděli na Slovácko (např. M. Jiránek, Z. Braunerová a V. Stretti).

Vystavoval společně s J. Uprkou, V. Jíchou a A. Frolkou ve Strážnici v roce 1901 a dále na historicky významné Umělecké výstavě slovenské v Hodoníně v roce 1902 (21 akvarelů a obrazů), kterou navštívil francouzský sochař A. Rodin. Dále vystavuje v Olomouci (Společnost přátel umění, 1904), společně s J. Uprkou v Hroznové Lhotě (1905) a na I. výstavě Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně (5. 5. až 3. 6. 1907). Cyril Mandel předčasně umírá po záchvatu deprese a pádu na hranu stolu 16. srpna 1907 ve Velké nad Veličkou deset dní před oficiálním založením Sdružení výtvarných umělců moravských (SVUM). Po hojně navštíveném pohřbu Cyrila Mandela mu přátelé z nově založeného Sdružení v prosinci 1907 uspořádali výstavu v zasedací síni radnice v Uherské Hradišti (vystaveno bylo 76 obrazů z pozůstalosti). V roce 1908 při návštěvě Kuželova dílo Cyrila Mandela vysoce ocenil přední švýcarský estetik a kunsthistorik William Ritter. V roce 2006 k příležitosti 600. výročí obce Kuželov mu společně s Jurou Mandelem byla odkryta pamětní deska a uspořádána společná výstava obou malířů pod patronací GVU Hodonín.

 

Zpěvulenky (detail)akvarel, papír, Gal.J.Uprky Uh.Hradiště
Zpěvulenky (detail)akvarel, papír, Gal.J.Uprky Uh.Hradiště

Cyril Mandel celý svůj krátký život rovnocenně rozvíjel tvorbu krajinářskou, figurální a portrétní v technikách pastelu, akvarele a oleje. Svůj výtvarný rukopis přizpůsobuje námětu a náladě, kterou chce vyjádřit. Zpravidla se jedná o intimní krajinářské postřehy menších formátů. Ve své figurální tvorbě byl ovlivněn dílem Joži Uprky. Při příležitosti výstavy byl zpracován soupis autorova díla, který je součástí monografie od historika umění doc. PhDr. Josefa Malivy. Pubikace s bohatou obrazovou dokumentací je na výstavě k zakoupení.

Výstavu je možné navštívit do 9.1.2022.

Fotografie © Petr Ondrášek

Z veřejně dostupných zdrojů zpracoval

Petr Ondrášek

 

Podobné příspěvky

Mezinárodní projekt umění – Andělé světa

Šebík

Bohumil Kubišta a Emil Filla v Plzni

Petr Ondrášek

Kmotrou vernisáže Dvě tváře Šumavy byla Lucie Zedníčková

Jaroslav Hauer