Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Výtvarné umění Praha

V Kutné Hoře probíhá výstava Jitky a Květy Válových

Jitka a Květa Válovy

V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře se probíhá výstava sester-dvojčat Květy a Jitky Válových s názvem Cesta předurčena osudem, která představí životní dílo těchto dvou výrazných osobností u příležitosti stého výročí jejich narození. Klíčovou součástí expozice budou ukázky z pozůstalosti obou sester, která byla v roce 2021 darována do sbírek galerie. Celkem jde o 1 730 kreseb, skic a grafik

Květa Válová, bez názvu, (50.léta 20.st.), kombinovaná technika, papír, GASK
Květa Válová, bez názvu, (50.léta 20.st.), kombinovaná technika, papír, GASK

Sestry Válovy patří k nejvýraznějším osobnostem českého umění od konce 50. let 20. století, kdy se staly součástí výrazného nástupu mladé umělecké generace v rámci uvolňujících se poměrů společensko-kulturního „tání“. Od samého počátku vycházela tvůrčí výpověď obou sester z hlubokého soucítění s údělem člověka, nejdříve promítaného do konkrétních výjevů z průmyslového prostředí jejich rodného Kladna, posléze jako všelidská symbolika zobecněných figur. „I když je jejich umělecké svědectví jasně zakotvené v generačních a historických souvislostech, neobyčejně silný lidský náboj jejich tvorby tyto hranice daleko přesahuje,“ říká Richard Drury.

Jitka, Autoportrét, 1953, Květa, Autoportrét, 1948, GASK
Jitka, Autoportrét, 1953, Květa, Autoportrét, 1948, GASK

U sester Válových lze mluvit o mimořádné jednotě, o „jedné duši ve dvou tělech“. Každá z nich by i bez té druhé jistě vynikala jako svrchovaná tvůrčí osobnost, jenže rozdělit je na základě toho či onoho měřítka by popíralo celoživotní symbiózu, která podněcovala a podmiňovala jejich individuální, avšak vzájemně související tvorbu. „Aby člověk mohl rozumět obsahům díla jedné sestry, musí zároveň rozumět obsahům díla i té druhé,“ dodává kurátor výstavy.

Výstava samotná je koncipována jako symbolická „pouť“, rozčleněná do dvanácti tematických okruhů (skutečnost, souběh, jatka, zápas, tíha, sevření, cesta, rozmluva, dotyk, smíření, souznění, proměna), skrze něž mohou návštěvníci poznat na monumentálních plátnech i na drobných kresbách, skicách a grafikách procítěnou výpověď sester Válových o dramatu i intimitě lidského bytí.

Květa Válová, Valcíři, 1961, olej, plátno, GASK
Květa Válová, Valcíři, 1961, olej, plátno GASK
Květa Válová, Poznání a údiv, 1969, olej, plátno, NG Praha
Květa Válová, Poznání a údiv, 1969, olej, plátno, NG Praha
Květa Válová, Směšný melancholický muž, 1966, olej, plátno, Galerie umění K.Vary
Květa Válová, Směšný melancholický muž, 1966, olej, plátno, Galerie umění K.Vary
Jitka Válová, Dlaně, 1982-83, olej, plátno, Galerie umění Karlovy Vary
Jitka Válová, Dlaně, 1982-83, olej, plátno, Galerie umění Karlovy Vary

Takto vytvořená „cesta“ vede od počátků jejich díla během období, kdy byly totálně nasazeny v kladenské Poldovce za druhé světové války, přes krizová léta následující sovětskou okupaci Československa v roce 1968 až k pozdním kresbám Jitky Válové, představujícím niternou reflexi spjatosti pomíjivého lidského života s nekončícími cykly přírody a vesmíru. „Součástí expozice jsou digitalizované skicáky Jitky a Květy Válových, kterými budou moci návštěvníci prostřednictvím tabletů listovat, a dokumentární film Ester Krumbachové o obou sestrách. V okruhu Souznění budou mít návštěvníci možnost zaposlouchat se do hudby, nejen vážné, ale i experimentální, která Jitku Válovou inspirovala při vytváření kreslených i litých Hudebních záznamů.

Jitka Válová, Ateliér, 1974, akvarel, papír, Galerie umění Karlovy Vary
Jitka Válová, Ateliér, 1974, akvarel, papír, Galerie umění Karlovy Vary

Mimořádnou výstavu, ke které vychází katalog můžete navštívit do 19.března.

Doprovodné programy najdete na https://gask.cz/vsechny-akce/

Zpracoval s použitím TZ GASK Petr Ondrášek

 Fotografie © Petr Ondrášek

Podobné příspěvky

Tereza Maxová vydává knihu “TEREZA”

Jaroslav Hauer

Psí srdce umí odpouštět a je naplněno láskou

Šebík

Deprese z Valentýna? Ne!

Afri