Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Kultura v Praze Umění Výtvarné umění Praha

Ve Valdštejnské jízdárně v Praze jsou vystavena díla Petra Brandla

Z expozice

Národní galerie Praha připravila ve Valdštejnské jízdárně výstavu Petr Brandl: Příběh bohéma. Díla jednoho z nejvýznamnějších českých barokních umělců – geniálního malíře, ale také věčného dlužníka, nevěrného manžela, marnotratníka, velkého gurmána a … vězně. Výstava čítající 64 převážně velkoformátových autorových maleb poprvé představí také díla nově objevená, či dosud nevystavená jako jsou Křest Kristův, Vize sv. Anny nebo Vlastní podobizna zvaná Vídeňská, ale především provede návštěvníky bohatým životním příběhem Petra Brandla.

Zvěstování Panně Marii, pol. 60. let 17.st.
Zvěstování Panně Marii, pol. 60. let 17.st.
Křest Kristův, kol.1720
Křest Kristův, kol.1720
Nejsvětější trojice s Pannou Marií, sv.Augustinem, sv.Tomášem z Villanovy a sv.Zuzanou, 1707
Nejsvětější trojice s Pannou Marií, sv.Augustinem, sv.Tomášem z Villanovy a sv.Zuzanou, 1707

Výstava prezentuje nové poznatky o Brandlově tvorbě, které jsou výsledkem dlouhodbé badatelské činnosti a navazuje na předchozí projekty Národní galerie Praha i kurátorky výstavy Andrey Steckerové. Celý koncept je nově postaven na vyprávění dvou prolínajících se příběhů: příběhu výjimečné umělecké tvorby  a neméně výjimečného života, k němuž máme dochováno nebývalé množství archivních dokladů. Ty vykreslují Brandla jako člověka odmítajícího společenské a profesní konvence i jako umělce, pro něhož tvůrčí a osobní svoboda stála na prvním místě.

Podobizna Františka Antonína hraběte Šporka, 1731
Podobizna Františka Antonína hraběte Šporka, 1731
Poprsí apoštola (?) s gestem, 1725
Poprsí apoštola (?) s gestem, 1725
Podobizna Jana Samuela Františka Wussina, 1703
Podobizna Jana Samuela Františka Wussina, 1703

Na výstavě je ke shlédnutí široký rozsah Brandlovy tvorby. Návštěníci mohou spatřit monumentální, několikametrová oltářní plátna, na nichž se odehrávají dramatické děje ze života světic a světců, ale také umělcovy portréty, a to včetně podobizny jedné z nejvíce kontroverzních osobností barokní kultury – hraběte Františka Antonína Šporka.

Historie Josefa Egyptského, 1721
Historie Josefa Egyptského, 1721

Málo známou malířskou polohou jsou pak Brandlovy žánrové malby, které zachycují svět podvodných mastičkářek a felčarů, kuřáků i prostitutek.  Jednu z dominant výstavy tvoří Brandlovo největší plátno Historie Josefa Egyptského. Toto dílo, zapůjčené ze zámku v Jindřichově Hradci, prošlo před výstavou náročným restaurováním spolu s dalšími dvaceti díly, a to včetně  oltářních maleb. Komplexní restaurování děl trvalo téměř dva roky a podílel se na něm tým restaurátorů Národní galerie Praha. Restaurování obrazu Historie Josefa Egyptského také částečně finančně podpořil Národní památkový ústav.

Požár Troje, 1698
Požár Troje, 1698

Samostatnou sekci výstavy tvoří obrazy, na nichž Brandl ostentativně předvádí svou originální, naprosto nekonvenční a na svou dobu moderní malířskou techniku. Brandlovo haptické až sochařské vnímání malby jeho dílu vtisklo jedinečný autorský rukopis.  Na výstavě je také zastoupeno dílo Brandlova spolupracovníka a blízkého přítele, slavného sochaře Matyáše Bernarda Brauna, jehož fenomenální tvorba je spojena například se sochařkou výzdobou areálu zámku a hospitalu v Kuksu.

Výstava dále připomíná dílo Brandlova oficiálního učitele Kristiána Schrödera, tvorbu Brandlova slavného předchůdce, malíře Karla Škréty i malby jeho současníků a následovníků (Jan Kupecký, Michael Václav Halbax, Filip Kristián Bentum). Vyjímečnost Brandlovy tvorby a jeho života podtrhuje inovativní instalace architekta Romana Brychty.

Panna Marie, před 1710
Panna Marie, před 1710
Simeon s Ježíškem, kolem 1725
Simeon s Ježíškem, kolem 1725
Archanděl Gabriel, před 1710
Archanděl Gabriel, před 1710

Výstavou návštěvníky provede kreativně zpracovaný audioprůvodce (Autor: René Levínský, Režie: Johana Ožvold), dětské diváky provedou výstavou hravé a edukativní videoanimace o životě a díle Petra Brandla (Autor: Tomáš Zach, namluvil: Kryštof Hádek) nebo dva videodokumenty, které zpracovávají časosběrný materiál z průběhu procesu restaurování největšího Brandlova díla Historie Josefa Egyptského (Režie: Jan Strejcovský). Výstavu doprovodí také obsáhlý výkladový katalog a publikace pro děti a mládež z tradiční edice Národní galerie Praha Obrazy do kapsy. K výstavnímu projektu je naplánován bohatý doprovodný program v podobě tematicky zaměřených komentovaných prohlídek. Výstavu můžete navštívit ve Valdštejnské jízdárně do 11 února 2024.

S použitím textů NG Praha zpracoval Petr Ondrášek

Fotografie © Petr Ondrášek

Podobné příspěvky

Rembrandt v Praze

Redaktor J.Hampl

Eposovy "lovy billboardů", aneb brutální umění v akci

Redakce

Komiksová kniha nejen o skautingu

Redakce