Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Cestování Kultura

Ve Zbirohu jsme zvládli památky i návštěvu starosty

Město Zbiroh se rozkládá 62 km od Prahy na rozhraní brdských lesů a chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Žije zde 2500 obyvatel. Dominantou města je zámek na kopci nad městem.

Zámek vznikl z hradu, který byl založen Břetislavem ze Zbirohu z rodu Sulislavců před rokem 1230. Protože jej vlastnili tři císařové Karel IV., Zikmund a Rudolf II je nazýván „zámek tří císařů“. Podnikatel baron Strousberg zámek v letech 1869 až 1870 přestavěl do novorenesanční podoby. V roce 1879 po Strousbergově bankrotu zámek koupili Colloredo-Mansfeldové. Nyní zámek vlastní Jaroslav Pácha.V monumentálním Muchově sále Alfons Mucha, namaloval své nejznámější dílo “Slovanskou epopej”.

A. Mucha při práci

V roce 1369 byla původní trhová ves povýšena na městečko. Rožmberkové věnovali Zbirohu znak (červená pětilistá růže na stříbrném poli), pečeť, právo k vaření piva a konání trhů. Při návštěvě císaře Františka Josefa I. v roce 1897 bylo městečko Zbiroh povýšeno na město.  Sejdeme-li ze zámku na opačnou stranu od města můžeme navštívit Muzeum požární ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky. Sládkovou ulicí přijdeme do centra na protáhlé Masarykovo náměstí. Na západní straně náměstí je kostel sv. Mikuláše, původní gotický postavený v roce 1364 byl přestavěn do barokní podoby roku 1720.

expozice požár. ochrany

Muzeum Josefa Václava Sládka v domě čp.28 na původním místě rodného domku básníka bylo zřízeno v roce 1952. Stálá expozice představuje nábytek a zařízení z pražského bytu a bohaté dokumenty. Zachovala se i Sládkova knihovna. Muzeum pořádá každý rok na jaře otvírání studánky, která inspirovala básníka k napsání básně Lesní studánka. Městské muzeum, založené roku 1933, je v přízemí budovy Sládkova muzea. Stálá expozice dokumentuje vývoj železářství a cechů provozovaných na Zbirožsku, zaniklé cvočkařské řemeslo a období podnikání „Krále železnic“ B. H. Strousberga. Trvalá výstava dále připomíná továrničku Václava Jíši na kuřácké náčiní. V muzeu probíhají krátkodobé výstavy a kulturní akce a v létě je na zahradě kino. Dům čp. 112 byl původně měšťanská škola postavená v r. 1901, dnes v rekonstruované budově sídlí městský úřad. Pod muzeem je Informační centrum mikroregionu Zbirožsko, kde Vám ochotně poradí a vybaví Vás prospekty. Za centrem je proluka, kde se pořádají pravidelné sobotní promenádní koncerty.

starosta Ing.Šticha, MBA

Navštívili jsme starostu města Ing. Josefa Štíchu, MBA, který v loňských volbách získal nejvíce hlasů, abychom se dozvěděli, na co se mohou obyvatelé i návštěvníci těšit.

Vizitka starosty

Starosta se narodil v r. 1966 ve Zbiroze. V r. 1989 absolvoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni (VŠSE). Od r. 1990 pracoval jako tajemník na MěÚ ve Zbiroze. Od r.1996 podnikal. V letech 1998-2010 byl zastupitelem, v letech 2010-2014 byl radním. V letech 2014-15 vystudoval na pražském CEMI – Central European Management Institute veřejno správní obor a získal titul MBA. Od loňského roku je starostou.

 Co plánujete pro město do budoucna?

Na letošní rok máme výdaje rozpočtu 121 mil. Kč vč. plánovaných investic, příjmy jsou 96 mil. Kč. Naší hlavní akcí je revitalizace náměstí, připravujeme architektonickou soutěž. Příští rok bude vypsán dotační titul na revitalizaci náměstí, veřejných ploch atd. Je velká šance, že bychom mohli získat finance. V každém případě chceme opravit sokolovnu. Podali jsme žádost o dotaci, nyní čekáme, zda bude přidělena. Máme dotaci 4 mil. Kč na zdrž u ČOV na Františkově. Když přijde přívalový déšť tak odpadní vody nepotečou rovnou do potoka ale do zdrže. Dá se říci, že tím i řešíme hlavně ekologii. Je potvrzen dotační titul na renovaci veřejného osvětlení, cca 2,5 mil. Kč. Výměnou za led světla vznikne velká úspora elektrické energie. V minulých dnech jsem převzal šek na 2,3 mil. Kč od nadace firmy Smurfit Kappa na vybudování školní družiny a rekonstrukci sociálního zařízení pro školní družinu. Velmi si toho vážíme, že zahraniční firma je ochotna investovat do našich dětí a tím do naší budoucnosti. Největší dotaci jsme získali na nástavbu školy-40 mil. Kč. Připravujeme vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele. Chceme pak hned začít, protože dle dotačních podmínek musí být nástavba hotová v průběhu r. 2025. Škola má 389 žáků. Potřebujeme školu 21. století s moderními učebnami vybavenými IT technikou a dalšími věcmi. Je tam nástavba na odborné učebny a rekonstrukce stávajících učeben na moderní. Je to velký přínos, výuka se vylepší a žáky by to mělo inspirovat k učení.

V minulosti se postavila řada rodinných domů, počítáte s pokračováním výstavby?

To byla výstavba na soukromých pozemcích. My jako město nemáme bohužel dostatek vlastních pozemků. To je bolest mnoha obcí a měst, že pozemky nejsou v majetku města, a město nemůže tak ovlivnit další rozvoj.

Město vlastní bytové domy, budete je zateplovat?

Řešíme lepší podmínky pro zateplování domů, pokud to vyjde budeme mít 5 mil. Kč na městské byty. Zítra mám první jednání ohledně možností využít dotace na modernizaci bytů. Naším cílem je byty nejen zateplit ale i modernizovat.

Obchody, dostupnost lékařské péče, s tím jsou na venkově velké problémy, jak to jde u vás?

Pokud jde obchody snažíme se, není to jednoduché. Rádi bychom aby tu bylo ještě více obchodů. V nedalekých Radnicích má město ve vlastnictví hodně nebytových prostor pro obchody, a tak mohou určovat jaký sortiment v obchodech bude. Proto mají velkou nabídku různých obchodů, nejen potravinářských. Je škoda, že zde to město nemůže ovlivnit. Proto jsme rádi, že můžeme ovlivnit protější restauraci Na Radnici. V domě (bývalá radnice), který vlastníme je ještě Domov s pečovatelskou službou a knihovna. Jsme rádi, že jsme sehnali člověka, který chce provozovat restauraci tak jak má restaurace opravdu vypadat. Rádi bychom pokud by se našly firmy, aby si zde ve Zbirohu udělali filiálku svých provozoven. Tak jako bude restaurace, kde nájemce Letňanský pivovar z Prahy 6 si zde zřídil další provozovnu. To je mnohem lepší, než když je jen jedna prodejna. V současnosti je to velmi problematické udržet malé prodejny. Pokud jde o zdravotnictví, připravujeme rekonstrukci zdravotního střediska, t. zn. zateplení výměnu oken, elektřiny, topení. Jsme od 1.7.2022 majitelé střediska, předtím bylo v soukromých rukách.

zámek Muchův sál

Je tu Muzeum požární ochrany Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) a Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. Spolupracujete s nimi?

Spolupracujeme, když chceme nějaké speciální věci. Teď třeba chceme obnovit čapí hnízdo na Zbirožském dvoře. Hasiči v rámci výcviku přijedou, zaměří to a pak konstrukci na komín nainstalují. Takže v rámci výcviku něco pro město udělají. Je to vzájemná dobrá spolupráce.

Bývalo tu koupaliště, obnoví se?

Nebylo to koupaliště ale požární nádrž, kde se lidé koupali. Máme velký problém, že tam došlo k přerušení přítoku vody pravděpodobně v rámci meliorací a jejich poškození. Už jsem viděl, že jsou dotační tituly na požární nádrže. Chceme se o to zajímat. Pokud by se to podařilo chtěli bychom část vybudovat jako nádrž vybetonovanou s čistou vodou, kde by se dalo koupat. Část by zůstala přírodní pro živočichy. Věřím, že se to povede a budeme mít dobré koupaliště, není to však otázka příštího roku.   V souvislosti s vodou jsme požádali o dotaci na vodovod ve Švabíně. Je to akce za 23 mil. Kč bez DPH, 70 % nákladů pokryje dotace. Vodovod tam byl pouze na užitkovou vodu. Lidé tam mají studny, ty nyní ale vysychají. Je to složité, mělo by se připojit 180 přípojek.  Jsme rádi, že jsme mohli požádat o dotaci na MZe, šance byla, měli jsme připravenou projektovou dokumentaci. Dle dotačních podmínek jsme měli hodně bodů, tak věříme, že dotaci dostaneme.

Zbiroh žije kulturou, promenádní koncerty v proluce na náměstí se konají každou sobotu v rámci Vačkářova hudebního léta, výstavy v muzeu. Čím ještě lákáte turisty?

naučná stezka

Nedávno jsme otevřeli novou naučnou stezku „Zbirožské vyhlídky“ Projekt jsme realizovali za finanční podpory Plzeňského kraje. Naučná stezka Zbirožské vyhlídky je prvotním výchozím projektem k vybudování sítě turistických okruhů v okolí Zbirohu s přesahem do celého mikroregionu. Na Zbirožsku nebyla dosud žádná naučná stezka. Naučná stezka je 7,3 km dlouhá, vede v mírně náročném terénu po turisticky značených cestách. Má 5 zastávek na kterých se návštěvníci na tabulích dozvědí vše o daném místě. Pořádáme turistický pochod Zbirožský puchýř. Letos se uskutečnil již 12. ročník, na různě dlouhých trasách se ho zúčastnilo přes 400 účastníků. Máme tu spoustu významných osobností nejen Sládka a Muchu ale i Fráňu Šrámka, Josefa Palivce, J.B. Foerstera, J.L. Zvonaře, Václava Vačkáře, Čeňka Zíbrta, Karla Vokáče, Adolfa Branalda, Marii Majerovou, Marii Pujmanovou a mnoho dalších. Měli blízký vztah ke zdejší krásné krajině a rádi se sem vraceli. Měli bychom je vyzdvihnout, upozornit na ně a tím přilákat turisty. Chceme propojit zámek s náměstím krátkou cestou od kostela. Hledáme řešení, které pomůže turistům.

Pane starosto děkuji za obsáhlé odpovědi a přeji vám a městu, aby se všechny plány uskutečnily.

Masarykovo náměstízámecká kapleMuzeumnáměstí dům U Vodrážkůsecesní Jedličkova vilakostel sv. Mikuláše

Jaromír Hampl                      Foto: Město Zbiroh, Jaromír Hampl

Podobné příspěvky

Věnujte svou roušku a staňte se součástí mezinárodní výstavy

Redakce

Rozloučení se zpěvačkou Evou Pilarovou. Přišla i Bohdalová

Jaroslav Hauer

EVA a HYNEK podpořili projekt STOP TÝRÁNÍ stihli i slavit!

Šebík