Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Výtvarné umění ČR

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA GALERIE HOLLAR

Bajek

V druhé polovině devadesátých let minulého století Eduard Ovčáček společně se Zbyňkem Janáčkem na Ostravské univerzitě položili základy serigrafického pracoviště, jež se od roku 1999 stalo jedním z nejrespektovanějších center serigrafie nejen v České republice. Cílem byla podpora grafické techniky serigrafie (sítotisku, screenprintingu) formou workshopů, odborných přednášek, sbírkové činnosti a výstav. Na pět ročníků SWO (Serigrafie Workshop Ostrava) v letech 1999–2004, které provázely mj. výstavy v České republice a v zahraniční (např. Itálie, Polsko, Slovensko…), navázalo mezinárodní sympozium ISSO – Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava / International Serigraphy Symposium Ostrava.

Ciupa
Ciupa

Zbyněk Janáček a Marek Sibinský otevřeli roku 2013 v rekonstruovaných prostorách Fakulty umění na Katedře grafiky a kresby serigrafické dílny formou „permanentního workshopu“ řadě výrazných uměleckých a pedagogických osobností současné středoevropské grafiky, z nichž velká část je pracovně svázána s vysokými uměleckými školami v České republice (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc…), na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice…) a především pak v Polsku (Varšava, Katovice, Krakov, Vratislav, Poznaň…), ale i řadě osobností z jiných zemí (Francie: Vladimír Škoda, Rakouska: Gregor Eldarb, Irska, USA atd.). Jde o cca 120 vizuálních umělců. Do současné doby tak sbírka, jež vzniká jako výsledek workshopů, čítá více než 250 položek a spolu s konvolutem předcházejícího serigrafického sympozia SWO je pozoruhodným dokladem vývoje grafického média za poslední tři dekády a současně největší sbírkou serigrafie mimo sbírkové instituce v České republice.

Durski
Durski

V roce 2020, v dubnu, jsme plánovali představit v pražské Galerii Hollar výběr z této rozsáhlé kolekce zaměřený na autory z Polska. Důvodů pro tuto volbu bylo hned několik:

 – zastoupení polských autorů je ze zahraničních účastníků sympozia nejpočetnější,

Současná polská serigrafie

Sbírka Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava 2013–2021

 VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA GALERIE HOLLAR 

  1. 4. – 30. 4. 2021
Pawlowski
Pawlowski

Kurátorský tým: Zbyněk Janáček, Marek Sibinský, Andrea Uváčiková

Čestný kurátor: Eduard Ovčáček

Výstava je pořádána ve spolupráci s Polským institutem v Praze a Mezinárodním serigrafickým sympoziem Ostrava ISSO.

Virtuální výstava bude zveřejněna od 1. 4. 2021 na www.hollar.ct

Na výstavě je zastoupeno 56 současných polských grafiků:

Janusz Akermann, Zbigniew Bajek, Grzegorz Banaszkiewicz, Andrzej Bobrowski , Jakub Cikała, Nastazja Ciupa, Sławomir Ćwiek, Mateusz Dąbrowski, Teodor Durski, Gregor Eldarb – František Kowolowski, Bartosz Frącek, Paweł Franckiewicz, Dariusz Gajewski, Marek Głowacki, Zbigniew Gorlak, Agata Gretchen, Mirosława C. Gugała, Andreas Guskos, Jakub Jakubowski, Tomasz Jędrzejko, Andrzej Kalina, Agnieszka Cieślińska-Kawecka, Łukasz Kliś, Katarzyna Kroczek-Wasińska, Marta Kubiak, Sebastian Kubica, Krzysztof Kula, Anna Glińska-Kupczyk, Paweł Kwiatkowski, Błażej Ostoja Lniski, Katarzyna Łukasik, Małgorzata Łuszczak,  Andrzej Markiewicz, Arkadiusz Marcinkowski, Marcin Noga, Dorota Nowak, Christopher Nowicki, Aleksander Józef Olszewski, Jan Pamula, Miroslaw Pawlowski, Agnieszka Półrola, Kaja Renkas, Adam Romaniuk, Agata Stępień, Jacek Szewczyk, Tomasz Tobolewski, Malgorzata ET BER Warlikowska, Waldemar Węgrzyn, Andrzej Węcławski, Zdislaw Wiatr, Katarzyna Winczek, Żaneta Wojtala, Kamil Zaleski, Barbara Czapor-Zaręba, Witold Zaręba

 kvalitativně je tato kolekce velmi vyrovnaná,

– jakkoliv převaha autorů působí na polských uměleckých vysokých školách, a tedy nemůže jít o zcela vyčerpávající zmapování situace polské serigrafie, je svým rozsahem tato kolekce unikátní.

Geografická blízkost, mimořádně kvalitní organizace studia grafiky, specializace – mnozí ze zastoupených grafiků vedou ateliéry grafiky, ale i dalších oborů na polských akademiích umění (ASP – Akademia sztuk piȩknych) a univerzitách, mezinárodní respekt, který si polská grafika systematicky budovala řadu desetiletí, to vše legitimizuje naše rozhodnutí představit polskou serigrafii v Praze jako první.

Wegrzyn
Wegrzyn

V březnu roku 2020, kdy jsme výstavu Současná polská serigrafie připravovali, vstoupila nejen do našich plánů nečekaně a zásadně epidemie. Po domluvě s výstavní komisí Galerie Hollar jsme rezignovali na plánovaný termín, duben 2020, a uvítali jsme posunutí výstavy polské serigrafie o celý rok. Bohužel, po roce v České republice epidemická opatření nejenže neskončila, ale opět je společnost v sevření strachu a obav o budoucnost. Počty nakažených, hospitalizovaných a zemřelých (přes 30 tisíc) jsou děsivé a neustále stoupají. Březen roku 2020, kdy jsme poprvé byli konfrontováni se skutečností, že epidemie si vyžádala první zemřelé, tehdy v jednotkách, je jen bolestnou vzpomínkou. Galerijní provoz je opakovaně znemožněn, paralyzován, ostatně jako celá kultura.

Přes všechna protivenství a omezení jsme se rozhodli výstavu nakonec uspořádat alespoň v „informativní a informatické“ verzi přesunutím z výstavních prostor Galerie Hollar do virtuální galerie. Jsme si vědomi všech omezení z toho nesnadného rozhodnutí plynoucích, činíme tak s vědomím, že zážitek z vystavených děl bude pouze informativní, instantní atd. Skutečnost, že nám prostory virtuální galerie umožní představit celou kolekci polské sbírky, je jen malou satisfakcí. Plánovaná výstava v Galerii Hollar by byla totiž kurátorským výběrem. Limitováni omezenými prostorami pražské galerie bychom byli postaveni před nesnadnou volbu, která díla vystavit). První grafiky byly vytištěny v serigrafické dílně ateliéru grafiky v roce 2013, jejich autorky a autoři s námi strávili nezapomenutelné chvíle, mnozí v rámci sympozia ISSO vedli workshopy, prezentovali svoji tvorbu na výstavách v Galerii Koridor nebo formou přednášek seznámili posluchače s ateliéry, které na polských vysokých školách vedou. Náš vztah ke sbírce je tedy přes tyto vazby velmi blízký, autentický, jednotlivá díla nejsou „pouze“ položkami sbírky, ale jsou spojena s příběhy a společnými zážitky.

Výstava „v síti“ naopak bude dalším pokračováním vynucené izolace, radost z účasti našich polských přátel na výstavě, opakovaně připomínané, se nebude konat.

Rádi bychom však výstavou Současná polská serigrafie našim kolegyním a kolegům z Polska poděkovali, pozdravili je a popřáli jim především pevné zdraví a inspiraci.

 Zbyněk Janáček

Kateřina Slezáková
Vedoucí Galerie Hollar a tajemnice SČUG Hollar

Podobné příspěvky

Některé pražské památky přivítají téměř po půl roce opět návštěvníky

Afri

Speciální host, tropické teploty i útok hackerů

Afri

Výstava mladých umělců Cosmos probíhá do konce týdne v Grottě v Halíčkových sadech

Afri