Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Výtvarné umění Praha

Výstava Devětsilu v Domě U Kamenného zvonu v Praze

Josef Šíma, Le Havre,detail, 1923, SGVU Litoměřice

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze připravila v Domě U Kamenného zvonu výstavu Uměleckého svazu Devětsilu.

Schody k expozici, sloup s plakáty
Schody k expozici, sloup s plakáty
Bedřich Feuernstein, Domy pod Pyrenejemi,detail, 1921,NG Praha
Bedřich Feuernstein, Domy pod Pyrenejemi,detail, 1921,NG Praha

Umělecký svaz Devětsil vznikl v Praze roku 1920. Šlo o seskupení českých avantgardních umělců jejichž složení se v průběhu času měnilo. Byli zde zastoupeni literáti (např.Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura, Konstantin Biebl, František Halas, Vítězslav Nezval, Vladimír Holan), herci, režiséři (např. Jiří Frejka, Jindřich Honzl), výtvarníci – architekti (Jaromír Krejcar,Vít Obrtel, Evžen Linhart, Antonín Heythum, Jaroslav Fragner a další), malíři (např. Adolf Hoffmeister, Karel teige, Aloi Wachsman, František Muzika, Josef Šíma, Jindřich Štýrský, Toyen), sochaři (např.Zdeněk Pešánek), výtvarníci scénických návrhů (např.Bedřich Feuerstein), hudebníci, fotografové (např.Jaromír Funke, Jaroslav Rössler) a další. V roce 1923 vznikla i brněnská pobočka. Ve svém vývoji se individuálně věnovali proletářskému umění, magickému realismu, poetismu, artificialismu a dalším výrazovým prostředkům.

 

 

Miroslav Ponc,Kompozice melodické linie,kolem 1925,GHM Prahy
Miroslav Ponc,Kompozice melodické linie,kolem 1925,GHM Prahy
Toyen, Jezerní krajina, 1929, GVU Ostrava
Toyen, Jezerní krajina, 1929, GVU Ostrava

 

 

 

 

 

 

 

 

Pražská skupina vydávala časopisy Revue Devětsilu (ReD), který vycházel v letech 1927 – 1931) a časopis Disk. Brněnská skupina vydávala časopis Pásmo. V roce 1925 se Umělecký svaz Devětsil přejmenoval na Svaz moderní kultury Devětsil. Součástí spolku s vlastní uměleckou správou se v říjnu 1925 stalo Osobozené divadlo. Brněnská skupina ukončila svoje působení v roce 1927 a pražská   v roce 1930.

Zdeněk Pešánek, Druhý spektrofon, 1927-28, 3D počítačová simulace F.Diaz a R.Bláha, 1996, NG Praha
Zdeněk Pešánek, Druhý spektrofon, 1927-28, 3D počítačová simulace F.Diaz a R.Bláha, 1996, NG Praha
Josef Šíma, Krajina s trojúhelníkem (krajina s obeloskem), 1930, majetek a foto©GHM Prahy
Josef Šíma, Krajina s trojúhelníkem (krajina s obeloskem), 1930, majetek a foto©GHM Prahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Rozsáhlé aktivity Devětsilu souvisely s nadějemi vkládanými do obnoveného života po první světové válce. Krátké, ale intenzivně prožívané desetiletí, bylo naplněné optimismem, neutuchající tvůrčí invencí a velkou otevřeností k okolnímu světu,“ říká kurátorka výstavy Alena Pomajzlová.

ReD, Měsíčník pro moderní kulturu, Praha, Odeon,1927-31, obálka a typografie Karel Teige, VČG Pardubice
ReD, Měsíčník pro moderní kulturu, Praha, Odeon,1927-31, obálka a typografie Karel Teige, VČG Pardubice
Jaromír Krejcar, projekt domu Olympic v Praze,model, varianta r. 1926
Jaromír Krejcar, projekt domu Olympic v Praze,model, varianta r. 1926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devětsil se snaží přiblížit umění co nejširšímu publiku. Chce, aby akce, které pořádá, byly co nejpopulárnější, co nejpřístupnější, co nejrozličnější. Příznačná je vizualista moderního světa, spojení poezie a racionality a mísení uměleckých způsobů zobrazení.

Vítězslav Nezval, Abeceda, Praha, J.Otto, 1926, taneční kompozice Milči Mayerové fotografoval Karel Paspa, obálka, fotomontáže a typografie Karel Teige, MU Olomouc
Vítězslav Nezval, Abeceda, Praha, J.Otto, 1926, taneční kompozice Milči Mayerové fotografoval Karel Paspa, obálka, fotomontáže a typografie Karel Teige, MU Olomouc

Galerie hlavního města Prahy před víc než 30 lety v roce 1986 uspořádala první a zároveň poslední výstava Uměleckého svazu Devětsil. Nynější projekt se k tématu vrací, a to nejen ve větší šíři záběru a s novými poznatky, ale také v bohatších možnostech prezentace.

K výstavě je vydána stejnojmenná publikace v české a anglické verzi s bohatým obrazovým doprovodem. Statě popisují vývoj Devětsilu v Praze a Brně. Další statě popisují jednotlivé obory – architekturu, divadlo, film, fotografie, roli časopisů, typografie, ilustrací a jejich vzájemného prostupování.

Mimořádnou výstavu je možné navštívit do 29.března 2020.

Doprovodné programy najdete na http://www.ghmp.cz/doprovodne-akce/

Zpracoval: Petr Ondrášek

Foto pokud není uvedeno jinak © Petr Ondrášek

Fotografie nad textem: Josef Šíma, Le Havre,detail, 1923, SGVU Litoměřice

Podobné příspěvky

Richard Pachman – Pašije

Afri

Herec Michal Novotný dostane nakládačku

Jaroslav Hauer

Dádo, tohle ale není tvůj Ital!

Jaroslav Hauer