Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění ČR

ANATOMIE SKOKU DO PRÁZDNA – ROK 1968 A VÝTVARNÉ UMĚNÍ V ČESKOSLOVENSKU v Plzni

Výstava připravená ZČG v Plzni ve spolupráci s Museem Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových probíhá ve výstavní síni Masné krámy v Plzni.

Představená díla vznikla jako bezprostřední reakce na srpnovou invazi v r.1968, smrt Jana Palacha a Jana Zajíce a reflektuje nastupující normalizaci.

Výstava se soustředila na léta 1966 až 1973, kdy se české umění zapojovalo do mezinárodního uměleckého dění ve velmi širokém spektru přístupů a uměleckých ztvárnění a končí výrazy deziluze a stažení do soukromí.

Můžete shlédnout více než 150 děl od 88 autorů, jejichž vznik přímo souvisí v situací v tehdejším Československu. Zastoupeni jsou nejznámější autoři

tohoto období jako Adolf Hoffmeister, Mikuláš Medek, Jiří John, Jan Zrzavý,Václav Boštík, Stanislav Kolíbal, Jiří Kolář, Adriena Šimotová, Zdena Fibichová, Karel Nepraš, Aleš Veselý, Stanislav Podhrázský, Jan Kotík, Jan Koblasa, Jiří Sozanský, Olbram Zoubek, Jitka a Květa Válovy, Aleš Lamr, Naděžda Plíšková, Zbyšek Sion, Eduard Ovčáček, Miroslav Šnajdr ze slovenských autorů Jozef Jankovič, Július Koller a další.

K výstavě byl vydán 192 stránkový katalog vybavený texty kurátorky výstavy Heleny Musilové, mimořádně i textem Ludmily Vachtové, známé historičky umění, která od emigrace Českou republiku navštívila poprvé na krátké dva dny.

Výstavu můžete navštívit do 16.září.

Zpracoval a foto P.Ondrášek

Podobné příspěvky

Galerie výtvarného umění v Ostravě znovu otevírá Dům umění

Petr Ondrášek

OTAKAR SLAVÍK vystavuje v Hradci Králové

Petr Ondrášek

Plzeňská výstava Pietro Nobile (1776–1854) v Čechách

Petr Ondrášek