Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění ČR

Bohumil Kubišta a Emil Filla v Plzni

Západočeská galerie v Plzni ve výstavní síni Masné krámy připravila výstavu Kubišta – Filla, Plzeňská disputace.

Výstava vychází z mimořádně bohatého souboru děl obou představitelů české umělecké scény patřících Západočeské galerii v Plzni. V expozici najdeme i další zapůjčená díla a archivní materiály z dalších fondů a galerií.

V expozici je představen umělecký a osobní vztah dvou nejsilnějších tvůrčích osobností moderního umění v prvním a druhém desetiletí 20.století Bohumila Kubišty (1884‒1918) a Emila Filly (1882‒1953).Jejich vzájemná  disputace a vliv na vývin českého moderního umění je doplněna o hlasy jejich přátel i tvůrčích protivníků z řad českých, českoněmeckých a židovských umělců jako byli Josef Čapek, Václav Špála, Jan Zrzavý, Antonín Procházka, Otto Gutfreund , Georg Kars nebo Friedrich Feigl.

Předčasně ukončená tvorba Bohumila Kubišty  (v roce 1918 umřel na španělskou chřipku), nedovolila dalšímu tvůrčímu dialogu mezi Kubištou a Fillou. Jeho tvorba zaujala nejmladší generaci, která jej dále ho rozvíjela a pokračovala v často v otevřené opozici vůči Emilu Fillovi.

K výstavě vychází stejnojmenná publikace, jejíž autorkou je Marie Rakušanová, která výstavu autorsky připravila. Výstava je přístupná přes celé léto do 29.září.

Doprovodné programy naleznete na www.zpc-galerie.cz a FB.com/zapadoceska.galerie.

Obrázek nad textem: Bohumil Kubišta, Vzkříšení Lazara, 1911-1912, Západočeská galerie v Plzni

Zpracoval: Petr Ondrášek

Fotografie © ZČG Plzeň

Emil Filla, Autoportrét, 1907, Galerie Středočeského kraje

Bohumil Kubišta, Vlastní podobizna s modrým pozadím, 1908, Západočeská galerie v Plzni

Podobné příspěvky

Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli připravila výstavu Stanislava Kolíbala

Petr Ondrášek

PŘEHLED VÝSTAV A AKTIVIT MUZEA SKLA A BIŽUTERIE P R O S I N E C  2 0 2 1

Afri

ZEMĚ V OBLACÍCH

Afri