Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění ČR

Galerie výtvarného umění v Chebu připravilo výstavu Na kopané

Katharina Gierlach, Hamburger SV, 2012, olej na plátně
Vlaho Bukovac, Na balkoně-syn umělcův, 1905, olej na plátně, NG Praha
Vlaho Bukovac, Na balkoně-syn umělcův, 1905, olej na plátně, NG Praha
Vendeln Zdrbecký, Fotbalový brankář, patin.sádra, nedat,, NM
Vendeln Zdrbecký, Fotbalový brankář, patin.sádra, nedat,, NM

Výstava Na kopané s podtitulem Fotbal ve vizuálním umění od počátku 20.století do současnosti, uspořádaná u příležitosti MS v Kataru a vůbec první u nás na toto téma, se zaměřuje na výtvarné umění téměř všech tradičních i nových médií a na fotografii. Představuje práce na 40 autorských subjektů, vedle českého umění zahrnuje i přesahy do sousedních zemí Slovenska a Německa. Odvíjí se podle jednotlivých tematických okruhů, které na sebe s určitými přesahy navazují a zároveň vytvářejí volnou chronologickou osu od realistických zobrazení po současné konceptuální umění. Jsou zde prezentována nejstarší zobrazení českého fotbalu z prvního desetiletí 20. století (Miloš Jiránek, Jan Preisler, F. X. Naske), obrazy a grafiky klasiků, kteří se fotbalu dotkli významnými díly (Karel Holan, Jan Rambousek, František Hudeček, Vlastimil Beneš, Jiří Načeradský), práce z oblasti sportovního fotožurnalismu (Stanislav Tereba, Zdeněk Lhoták, Roman Vondrouš) i humanistické fotografie (Václav Jírů, Jindřich Štreit), stejně jako konceptuální umění (Alex Mlynárčik, Július Koller, Jasanský – Polák, Rafani). Výstavu předcházel důkladný výzkum, zpřesňující a doplňující informace o řadě vystavených děl, jehož výsledky jsou shrnuty v doprovodném katalogu, který byl k výstavě vydán.

Zdeněk Němeček, Brankář, 1970, druhá verze realizace před Aztéckým stadionem v Mexico City, Mexico
Zdeněk Němeček, Brankář, 1970, druhá verze realizace před Aztéckým stadionem v Mexico City, Mexico

Nástup moderního umění v 2. polovině 19. století byl spojen nejen s novými formálními postupy, ale také s hledáním témat, jež by lépe korespondovala s rychle se měnícím světem. Patřil mezi ně i sport a konkrétně fotbal, který se v té době stal nejrozšířenější a nejoblíbenější sportovní hrou. Za uměleckou reflexí, která však nikdy nebyla příliš častá, se od té doby většinou skrývalo silné osobní zaujetí samotných autorů, kteří byli nejen příznivci fotbalu, ale v mnoha případech také jeho amatérskými hráči. Výtvarné umění je schopno tlumočit jeho specifické vizuální kvality – jasnou zeleň trávníků, pestré klubové barvy nebo architekturu stadionů. Jeho časový rozměr však dokáže – samozřejmě s výjimkou nových médií – vyjádřit jen prostřednictvím určité momentky fotbalového zápasu, popřípadě na něj rezignuje, když zobrazuje bezčasovou atmosféru opuštěných hřišť s jejich specifickou poezií.

Jiř Načeradský, Fotbalisté, 1972, olej na plátně, soukr.sbírka
Jiř Načeradský, Fotbalisté, 1972, olej na plátně, soukr.sbírka

 

Fotbal od vrcholového po amatérský pronikl celou společností a stal se lidovou zábavou, odrážející i určité společenské jevy. Díky této popularitě mohli od 60. let dále konceptuálně orientovaní umělci pracovat s jeho charakteristickými prvky jako s obecně srozumitelnými kulturními symboly, které už sloužily k vyjadřování obsahů, jež s ním přímo nesouvisely. 
Současná výstava se zaměřuje na výtvarné umění téměř všech tradičních i nových médií a na fotografii. Vedle českého umění zahrnuje i přesahy do sousedních zemí Slovenska a Německa. Odvíjí se podle jednotlivých tematických okruhů, které na sebe s určitými přesahy navazují a zároveň vytvářejí volnou chronologickou osu od realistických zobrazení po současné konceptuální umění.

Výstavu můžete navštívit do 30.rosince. Doprovodné programy najdete na http://www.gavu.cz/.

 

Obrázek nad textem: Katharina Gierlach, z cyklu 1.Bundesliga, 2012, olej, plátno, majetek autorky

Zpracoval s použitím textů galerie Petr Ondrášek

Fotografie © Petr Ondrášek

Jan Preisler, Kopaná, 1905-1906, olej na plátně, ZČG v Plzni
Jan Preisler, Kopaná, 1905-1906, olej na plátně, ZČG v Plzni
Zdeněk Lhoták, Sparta, 1977-1989, majetek autora
Zdeněk Lhoták, Sparta, 1977-1989, majetek autora

Podobné příspěvky

Galerie moderního umění v Hradci Králové vystavuje výběr z grafického díla z let 1964-2011 Zdeňka Sýkory

Petr Ondrášek

Výstava Od práce k zábavě v Plzni

Petr Ondrášek

Jak to vlastně bylo s Ferdou Mravencem a broukem Pytlíkem? 

Aleš Fritscher