Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění ČR

Jan Ambrůz vystavuje v Domě umění města Brna

Jan Ambrůz, z expozice výstavy

Jan Ambrůz (*1956) je významný představitel současného nefigurativního sochařství a vedoucí ateliéru Sochařství 2 na Fakultě výtvarných umění při VUT. Po delší odmlce se vrací k výstavní činnosti. Návštěvníci Domu umění města Brna se mohou těšit na Ambrůzovu nejnovější tvorbu nejen z oblasti sochařství, ale i videa, která souvisí s komunitně-ekologickým projektem jinákrajina, jehož vznik Jan Ambrůz inicioval.

Zatáčky, 2021-2022, 5 ks, železné plechy
Zatáčky, 2021-2022, 5 ks, železné plechy

Umělec pochází ze Šarov u Zlína, kde v první polovině osmdesátých let studoval detašovaný ateliér designu pražské Vysoké školy umělecko-průmyslové. Ambrůzova sochařská tvorba se od poloviny osmdesátých let výrazně prosadila na české a mezinárodní umělecké scéně, především ve formě dočasných, geometricky řešených, velkoformátových instalací z tabulí skla, tesaných dřevěných trámů, železných plechů nebo kamenných bloků, umisťovaných převážně do přírodního prostředí, ale také do veřejného prostoru města i do interiéru budov a galerií. Od devadesátých let získal řadu mezinárodních stipendií např. od newyorské Pollock-Krasner Foundation, Wilhelm Lehmbruck v Duisburgu, Hannoveru a dalších. Svým přístupem k péči o konkrétní krajinu, její estetickou kvalitu, ale zejména zaměřením na ekologický a komunitní aktivismus předznamenal Ambrůz tendence současných uměleckých iniciativ. Pravidelně vystavuje v českém i mezinárodním prostředí. 

MO, 2021-2022, třešňové dřevo
MO, 2021-2022, třešňové dřevo

Základním tématem sochařských objektů a instalací ze dřeva, železa či skla a rozměrných černých kreseb, které výstava prezentuje, je elementární tvar – ovál, který se objevuje v různých obměnách.

„Ambrůz zde navazuje na svoji dřívější sochařskou tvorbu, založenou na práci se základními geometrickými tvary. Jedním z výchozích inspirací oválu jsou čistě osobní konotace autora ve vztahu k Brnu, s motivy sportovních závodišť a okruhů, jež lze v obecné rovině vnímat především jako opakující se rytmus cest a návratů, životní cyklus nebo přírodní koloběh.“ uvádí k výstavě její kurátorka Marika Svobodová.

Do souvislosti se sochařskými díly jsou na výstavě postavena i videa, která dokumentují autorovo pozorování přírody. Tato pozorování souvisí s jeho dlouholetou činností v rámci projektu jinákrajina, který vznikl v roce 2005, kdy se Jan Ambrůz usadil v rodných Šarovech u Zlína.

Kapky, 2020, 1:19, video smyčka
Kapky, 2020, 1:19, video smyčka

Původní koncepce projektu spočívala v umisťování sochařských realizací v krajině, postupem času se ale proměnila v komunitní a ekologicko-aktivistický projekt, na němž se významně podíleli nejen studenti Ambrůzova ateliéru, ale také místní obyvatelé. Vedle sochařských realizací se v průběhu let uskutečnilo například sázení alejí stromů, budování nových cest, obnovení studánky a řada dalších činností, jejichž společným záměrem byla především rekultivace krajiny, návrat obyvatel do okolní přírody a posílení sepětí s místem, v němž žijí.

Duše, 2020-2022, 12 ks, kalené sklo
Duše, 2020-2022, 12 ks, kalené sklo

K výstavě, kterou můžete navštívit do 30.října, vyjde monografie, která představí tvorbu Jana Ambrůze od poloviny osmdesátých let do současnosti. V rámci doprovodného programu se kromě tradičních komentovaných prohlídek uskuteční také diskuzní večer na téma kultivace krajiny v kontextu současného umění, exkurze do Šarov a další události. Kompletní program s podrobnými informacemi najdete na www.dum-umeni.cz.

Zpracoval s použitím TZ DU města Brna Petr Ondrášek

Foto nad textem: Z expozice výstavy

Foto © Petr Ondrášek

Podobné příspěvky

GALERIE KLATOVY / KLENOVÁ VYDALA MONOGRAFII JAN HENDRYCH

Petr Ondrášek

V Klatovech vystavuje své obrazy Petr Malina

Petr Ondrášek

50 let od vzniku prvních linií Zdeňka Sýkory

Petr Ondrášek