Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění ČR

Muzeum umění Olomouc vystavuje sbírku grafiky

Grafika Martin Engelbert, podle Friedrich Bernhard Werner , Pohled na tvrz Špilberk, 1740-1750, lept s mědirytem

Muzeum umění Olomouc připravilo z velmi bohatého sbírkového fondu grafiky výstavu Art&Print zahrnující starou grafiku a Post.Print s grafickými díly 20. a 21. století.

Grafika Michael Wolgemut, Wilhelm Pleydenwurff, Králové Izraele a Judska (detail), z Kroniky světa Hartmana Schedela, 1493, kolorovaný dřevořez
Michael Wolgemut, Wilhelm Pleydenwurff, Králové Izraele a Judska (detail), z Kroniky světa Hartmana Schedela, 1493, kolorovaný dřevořez
Grafika Aegidius II.Sadeler, podle Frederico Barocci, Snímání z kříže, 1595-1597, mědiryt
Aegidius II.Sadeler, podle Frederico Barocci, Snímání z kříže, 1595-1597, mědiryt

V expozici nalezneme díla počínajíc dřevořezy Michaela Wolgemuta z tzv. Schedelovy Kroniky světa z roku 1493 až po současnost. Jde o přehlídku grafických děl téměř tříset zahraničních i českých umělců. Je rozdělena na dva celky – menší kolekci staré grafiky 15. až 19. století a obsáhlejší výběr moderní a současné grafiky.

Art&Print

Grafika se jako samostatný umělecký obor začíná rozvíjet v době, kdy Kryštof Kolumbus objevoval Nový svět. „Vedle dřevořezů z tzv. Schedelovy Kroniky světa náleží k nejstarším grafikám na výstavě drobné mědiryty tzv. malých mistrů, působících v první polovině 16. století v jižním Německu. V muzejní sbírce jsou však významně zastoupeni také nizozemští mistři pozdního manýrismu, tedy doby skutečně zlatého věku rozvoje mědirytecké techniky,“ říká kurátorka starší části výstavy Helena Zápalková.

 

Grafika byla dříve vnímána především jako reprodukční médium, zdroj informací o historii, kultuře, umění. Brzy se však začala rozvíjet jako umělecká a výsostně autorská. Obě polohy se přitom vzájemně potkávaly, prolínaly či doplňovaly.

Grafika Hendrich Goltzius, podle Pieter Coeck van Aelst, Poslední večeře, 1585, mědiryt
Hendrich Goltzius, podle Pieter Coeck van Aelst, Poslední večeře, 1585, mědiryt
Grafika Johann I.Sadeler, Rafael I.Sadeler, podle Maarten de Vos, Svatý Theonas, asi 1586, mědiryt
Johann I.Sadeler, Rafael I.Sadeler, podle Maarten de Vos, Svatý Theonas, asi 1586, mědiryt

Helena Zápalková uvádí: „Na vybraných exponátech vyprávíme příběh grafiky v průběhu jejího historického vývoje i širokou škálu jejich výtvarných, námětových i funkčních podob. Jsou zde tak zastoupeny ilustrace, autorské tisky i reprodukční a užitá grafika. Z hlediska námětů alegorické i náboženské tisky, portréty, architektura, krajina, žánr i satira. Z celé řady jmen lze jmenovat například Jacquese Callota, Aegidia Sadelera, Václava Hollara, Giovanni Battistu Piranesiho, Antonín Mánesa či Julia Mařáka.”

Post&Print

Grafika Václav Špála, Léto (k básni S.K.Neuanna), 1935, linořez, akvarel, papír
Václav Špála, Léto (k básni S.K.Neuanna), 1935, linořez, akvarel, papír
Grafika Naděžda Plíšková, Vepřová kotleta přírodní (detail), 1969, lept, suchá jehla, papír
Naděžda Plíšková, Vepřová kotleta přírodní (detail), 1969, lept, suchá jehla, papír
Jiří Kolář, Jablko, 1974, ofset, papír
Jiří Kolář, Jablko, 1974, ofset, papír

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafika Bohuslav Rynek, Pieta za zahradou (detail), 1949, suchá jehla, papír
Bohuslav Rynek, Pieta za zahradou (detail), 1949, suchá jehla, papír

Druhá část výstavy představuje moderní a současné umění. Zahrnuje v široké plejádě většinu umělců a umělkyň českého výtvarného umění, jmenujme např. Vojtěcha Preissiga, Josefa Šímu, Zdeňka Sklenáře,Jaroslava Šerých, Bohuslava Reynka, Jiřího Anderleho, Vladimíra Boudníka, Václava Boštíka, Adrienu Šimotovou, Květu a Jitku Válovy, Naděždu Plíškovou, Eduarda Ovčáčka, Milana Grygara, Stanislava Kolíbala, Jiřího Koláře, Dalibora Chatrného, Zdeňka Sýkoru a mnoho dalších.

 

 

Grafika Victor Vasarely, DIA OR CF, 1968, serigrafie, papír
Victor Vasarely, DIA OR CF, 1968, serigrafie, papír
Roy Liechtenstein, Cow Gong Abstrakt I-III, 1982, serigrafie, papír
Roy Liechtenstein, Cow Gong Abstrakt I-III, 1982, serigrafie, papír

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze zahraničních umělců jmenujme Victora Vasarelyho, od něhož muzeum vlastní representativní soubor děl, Karla Schmidt-Rottluffa,  Roy Lichtensteina, Lajose Kassáka či Hanse Hartunga.

 

Expozice MUO 1 - Grafika
Expozice MUO 1 – Grafika

Jestliže je umělecké dílo výjimečným nástrojem našeho vztahování se ke světu, je grafika svého druhu mapou – zhmotnělým procesem uvažování: vzniká ve fázích, je konstrukcí, která volbou techniky pouze začíná, zároveň ji lze libovolně reprodukovat,“ vysvětluje kurátorka mladší části výstavy Barbora Kundračíková.

Výstavu, kterou můžete navštívit do 1.března doprovází dva katalogy. Katalog věnovaný kolekci staré grafiky bude vydán v průběhu výstavy. Dostupný je katalog moderní a současné tvorby.

Expozice MUO 2 - Grafika
Expozice MUO 2 – Grafika

Doprovodné programy naleznete na:  http://www.muo.cz/doprovodny-program/art-print-postprint-sbirka-grafiky-muzea-umeni-olomouc–3104

Foto nad článkem:

Martin Engelbert, podle Friedrich Bernhard Werner , Pohled na tvrz Špilberk, 1740-1750, lept s mědirytem

Zpracoval za použití TZ MUO Petr Ondrášek

Fotografie © Petr Ondrášek

Podobné příspěvky

Galerie v Chebu představuje dílo Miloše Cvacha na výstavě Není to socha!

Petr Ondrášek

Dvě nové výstavy i skleněná plastika v muzejním parku

Redakce

Plzeňská výstava Pietro Nobile (1776–1854) v Čechách

Petr Ondrášek