Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění ČR

OTAKAR SLAVÍK vystavuje v Hradci Králové

Galerie moderního umění v Hradci Králové připravilo výstavu Otakar Slavík: Radost z malby.

Umělec, který bývá spojován s novou figurací a jehož východiskem bylo studium na sochařské a kamenické škole v Hořicích je součástí silné umělecké generace šedesátých let. Tragický zlom však představuje emigrace, k níž je po podpisu Charty 77 donucen, v roce 1980 odchází se svou ženou do Vídně.

U všech témat jeho obrazů je barva nositelem obsahu, médiem prožitku, ale i existenční tísně a po odchodu do emigrace i bolesti ze ztráty domova. Z obrazů vystupuje jejich existenciální podloží, jeho tlumočníkem zůstává stále barva. Obrazy vybrané pro tuto výstavu pocházejí ze závěrečné etapy Slavíkovy tvorby, z prvního desetiletí nového tisíciletí. V nich vrcholí jeho opojení barvou, z níž vystupuje v náznaku téma figury, současně ale i prostoru, v němž žil a pracoval. Jejich dominantou je ale radost z malby, uchvácení barvou.

Výstava bude přístupna do 23.září.

Zpracoval a foto P.Ondrášek

Podobné příspěvky

Světlo v díle Václava Ciglera a Michala Motyčky

Petr Ondrášek

Manga miluje Muchu

Ilja Hynek

Západočeská galerie v Plzni „online”

Petr Ondrášek