Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění ČR

Plzeňská výstava Pietro Nobile (1776–1854) v Čechách

Anton Stöckl, Železárny Plasy, po 1829, Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, Státní zámek Kynžvart

Představení  díla architekta Pietra Nobileho, významné postavy evropského neoklasicismu, řediteli školy architektury na Akademii výtvarných umění ve Vídni a dvornímu architektovi kancléře Metternicha, pro nějž vybudoval mj. reprezentativní sídlo na zámku Kynžvart se rozhodla Západočeská galerie v Plzni. Výstavu, která nese název Neoklasicismus mezi technikou a krásou – Pietro Nobile v Čechách připravila ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR za podpory celé řady zahraničních institucí.

 „Název výstavy původně odkazoval k Nobileho reformě školy architektury na Akademii výtvarných umění ve Vídni v letech 1818–1828. Během přípravy se však podařilo neočekávaně objevit doklady o mnohem širším zázemí Nobileho úvah o kráse a technice. Výstava tak přináší nové doklady o Nobileho snaze propojit „vědu, mechaniku a estetiku v praxi,“ vysvětluje autorka koncepce výstavy Taťána Petrasová z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

Pietro Nobile, z šesté kapitoly Řady jónských a některých vynikajících korintských hlavic, které se vyskytují u Řeků a Římanů, před 1837
Pietro Nobile, z šesté kapitoly Řady jónských a některých vynikajících korintských hlavic, které se vyskytují u Řeků a Římanů, před 1837
Pietro Nobile, Chrám Svornosti a míru, detail vstupu, před 1814, Polo museale del Friuli Venezia Giulia, Trieste
Pietro Nobile, Chrám Svornosti a míru, detail vstupu, před 1814, Polo museale del Friuli Venezia Giulia, Trieste

„Výstava, již se podařilo realizovat zejména díky laskavé podpoře italského Ministerstva kultury a Centra muzeí oblasti Friuli Venezia Giulia v Terstu, je rozdělena do tří okruhů: vstupní část Technika a krása ukazuje zdroje Nobileho teoretického přístupu, který mu v praxi umožnila spolupráce s knížetem K. W. L. Metternichem. Její počátek sahá do roku 1820, ale ke skutečnému rozvinutí přispěly teprve projekty pro plaské Metternichovy železárny, budované od roku 1827. Druhý okruh se zabývá budováním Metternichovy rezidence v Čechách – zámkem, parkem a hospodářským dvorem v Kynžvartě, jako důležitým příkladem novodobé palladiánské vily. Třetí část výstavy přináší seznámení s projekty iniciovanými nejvyšším purkrabím Království českého, hrabětem Karlem Chotkem v Praze: Koňskou bránou a

Vázy, list č. 3 z nabídkového katalogu knížecí Metternichovské železárny v Plasích, 30. léta 19. století, Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích, Klášter Plasy
Vázy, list č. 3 z nabídkového katalogu knížecí Metternichovské železárny v Plasích, 30. léta 19. století, Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích, Klášter Plasy
Ruský památník bitvy u Chlumce roku 1813, Státní zámek Kynžvart
Ruský památník bitvy u Chlumce roku 1813, Státní zámek Kynžvart

Staroměstskou radnicí. Zároveň vysvětluje, jaký význam měla pro tuto i pro pomníkovou Nobileho tvorbu debata otevřená objevením řeckých chrámů v italském Paestu a sicilském Agrigentu,“ pokračuje Taťána Petrasová.

Vzhledem k rozprostření aktivity Pietra Nobileho v rozsáhlém středoevropském prostoru se ralizace výstavy uskutečnila pouze díky  spolupráci s řadou českých, švýcarských, italských, rakouských a polských institucí. Součástí expozice je mimo jiné sedm děl zapůjčených z vídeňské Albertiny a téměř padesát exponátů z Polo museale del Friuli Venezia Giulia v Terstu, které uchovává velkou část kreslířské produkce Pietra  Nobileho.

Pietro Nobile, Akantové listy z druhé kapitoly Některé prvky architektonického zdobeni, před 1837
Pietro Nobile, Akantové listy z druhé kapitoly Některé prvky architektonického zdobeni, před 1837

K výstavě, kterou můžete navštívit do 9.února příštího roku, vyšla stejnojmenná publikace, jejímiž autory jsou Taťána Petrasová, Rossella Fabiani a Luca Caburlotto. Knihu vydala Západočeská galerie a Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR. Její součástí je kromě bohaté obrazové dokumentace soupis projektů a cest Pietra Nobileho po Čechách v datech i katalog autorových návrhů a realizací v Čechách. Nechybí pojednání o Fondu Pietra Nobileho v Terstu a soupis literatury.

Výstava je provázena programy pro veřejnost, které naleznete na: http://www.zpc-galerie.cz/cs/aktualni-programy.

Obrázek nad textem: Anton Stöckl, Železárny Plasy, po 1829, Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, Státní zámek Kynžvart

Všechna fota © ZČG Plzeň

Zpracoval s použitím tiskové zprávy Petr Ondrášek

Podobné příspěvky

Českou krajinomalbu uvidíte na Hluboké nad Vltavou

Petr Ondrášek

TO NEJLEPŠÍ ZE SBÍREK ZÁPADOČESKÉ GALERIE V PLZNI

Afri

Galerie Synagoga v Hranicích na Moravě zahájila svou poslední výstavu

Petr Ondrášek